Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Напрями наукової діяльності

Наукові і науково-педагогічні працівники БДПУ приділяють значну увагу трьом напрямам наукової (науково-технічної) діяльності відповідно до Переліку наукових напрямів, за якими проводиться державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652, а саме:

Гуманітарні науки і мистецтво
Суспільні науки
Технічній науки

 

Гуманітарні науки

Галузі знань: гуманітарні науки   

Кафедри

Кафедра іноземних мов і методики викладання
Кафедра української мови та славістики
Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
Кафедра історії та філософії

Суспільні науки

Галузі знань: журналістика, освіта/педагогіка, право, соціальна робота, публічне управління та адміністрування

Кафедри

Кафедра дошкільної освіти
Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти
Кафедра прикладної психології та логопедії
Кафедра початкової освіти
Кафедра психології
Кафедра педагогіки
Кафедра соціальних комунікацій
Кафедра професійної освіти та трудового навчання та технологій
Кафедра економіки, підприємництва та фінансів
Кафедра менеджменту та адміністрування
Кафедра правознавства

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Кафедра фізичного виховання
Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін
Кафедра математики та методики навчання математики
Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Технічні науки

Галузь знать: інформаційні технології,  автоматизація та приладобудування

Кафедри

Кафедра фізики та методики навчання фізики