Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Історія кафедри

Кафедру української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства створено після об’єднання кафедр української літератури та компаративістики і зарубіжної літератури та теорії літератури. Очолила кафедру докт. філол. наук, проф. О. Д. Харлан. Серед викладачів кафедри – випускники Бердянського, Донецького, Запорізького, Сімферопольського, Сумського, Чернівецького університетів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства працюють: докт. філол. наук, проф., завідувач кафедри Ольга Дмитрівна Харлан; докт. філол. наук, проф. Вікторія Анатоліївна Зарва; докт. філол. наук, проф. Олена Петрівна Колінько; докт. філол. наук, проф. Ольга Петрівна Новик; докт. філол. наук, проф. Софія Олегівна Філоненко; докт. філол. наук, доц. Валентина Миколаївна Школа; канд. філол. наук, доц. Ганна Олександрівна Александрова; канд. філол. наук, доц. Марина Миколаївна Богданова; канд. філол. наук, доц. Ольга Володимирівна Боговін; канд. філол. наук, доц. Ганна Іванівна Табакова; канд. філол. наук, ст. лаб. Астапова Вероніка Алімівна.

 

Навчально-методична робота

 

Перелік навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.01 українська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Історія української літератури

Український фольклор

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання української літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.025 російська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»

Історія російської літератури

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання російської літератури

Курсова робота з методики викладання російської літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Методика викладання зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»

Історія зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітньо-професійна програма: «Журналістика»

Основи наукових досліджень

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.01 українська мова та література / 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Освітньо-професійна програма: «Філологія»

Порівняльне літературознавство

Методика викладання української літератури у вищій школі

Український романтизм

Актуальні питання історії української літератури

Новітня українська література

Методологія філологічного наукового дослідження (літературознавчого)

Методика викладання російської літератури у вищій школі

Російська постмодерністська література

Актуальні питання історії російської літератури

Новітня російська література

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Новітня зарубіжна література

Сучасні технології викладання зарубіжної літератури

Методологія наукового дослідження (літературознавчого)

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 

 

Спецкурси та факультативи, які читають викладачі кафедри:

 

Бестселер ХХ–ХХІ століття

Детектив, пригоди, фантастика (популярні жанри літератури і масової культури)

Зарубіжні письменники та Україна

Інтермедіальні студії в літературознавстві

Історія болгарської літератури

Історія України в літературі

Куртуазні коди в літературі

Література російського зарубіжжя

Масова література

Міф і література

Модернізм та його течії

Поезія в дитячому читанні

Практикум з виразного читання

Спорт у літературі

Урбаністика і художня література

Фантастика і фентезі в літературі

 

Викладачами кафедри видана навчально-методична література:

 • Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь, 2018. 178 с.
 • Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури. Античність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ: 2019. 193 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 238 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 212 с.
 • Богданова М. История русской литературы (древней): учебное пособие. Запорожье: Интер-М, 2009. 204 с.
 • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. 244 с.
 • Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин: учебное пособие для студентов. Бердянск: БГПУ, 2017. 152с.
 • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія. Бердянськ: БДПУ, 2009. 195 с.
 • Колінько О. П. Дитяча література: навчальний посібник. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. 288 с.
 • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області: посібник для вчителів і студентів-філологів / ред.-упор.: С.С. Журавльова, О.І. Харіна. Бердянськ, 2013. 304 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Уклад. Г.О. Александрова, І Е. Співак. Бердянськ: БДПУ, 2020. 59 с.
 • Новик О. П. Історія української літератури (давньої): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 • Новик О. Український романтизм : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 150 с.
 • Новик О.П. Історія української літератури (ХІ–ХVIII ст.): навч.посібник. Мелітополь, 2021, 184 с.
 • Філоненко С. О. Усна народна творчість: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 416 с.
 • Філоненко С.О. Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2020. 144 с.
 • Харлан О. Д. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2018. 78 с.
 • Харлан О. Д. Історія української літератури (1910–1930-і роки): навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2017. 152 с.
 • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки): навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу філологічного факультету. Київ, 2002. 122 с.

 

Науково-дослідна робота:

 

Проведення наукових конференцій та семінарів
Щороку викладачі кафедри проводять Міжнародну наукову конференцію з актуальних питань філології. Спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області у 2013 р. започатковано традицію проведення регіональних науково-практичних семінарів «Актуальні тенденції викладання української літератури» (з 2019 р. «Актуальні тенденції викладання літератури»).

 

Комплексне наукове дослідження кафедри
Викладачі кафедри працюють над комплексним дослідженням «Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика» (2022–2026), державний реєстраційний номер 0122U200289.

 

Міжнародна діяльність

 1. Співпраця із Заслуженим автономним університетом міста Пуебло (Мексика):
 • участь у 8-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Колективна пам’ять та емоції» (2019). О. Новик: «Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov».
 1.  Міжнародне стажування:
 • «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» (180 год.) у Вищій технічній школі (м. Катовіце, Польща), 2021 р.: проф. О. Харлан, проф. О. Новик.
 • «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність», 2019 р. (м. Новий Сонч, Польща): проф. О. Колінько, доц. О. Боговін.

 

Виховна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства активно провадять роботу над вихованням студентської молоді за такими напрямками:

 • кураторська робота;
 • проведення зі студентами бесід на морально-етичну та навчально-організаційну тематику;
 • шефство над могилою видатного письменника-земляка Трохима Зіньківського;
 • організація літературних вечорів, урочистостей, присвячених ювілейним датам письменників;
 • ознайомлення студентів із музейними фондами м. Бердянська;
 • залучення студентів до випуску стіннівок та літературних листків;
 • проведення щорічного студентського конкурсу виразно-художнього читання мистецьких творів;
 • організація та проведення щомісячних засідань читацького клубу «Калліопа»;
 • проведення щорічної презентації студентського поетичного альманаху «Вітрила».

 

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, розповсюдженні останніх новин наукового та культурного життя факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ в ЗМІ. Викладачі кафедри рецензують учнівські роботи для МАН, готують учнів до участі у конференціях, проводять консультаційні бесіди з випускниками школи щодо правил прийому на навчання до факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, виступають перед учнями сільських шкіл з інформацією про особливості набору та діяльність нашого ЗВО.

 

Контакти

Адреса: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.
Тимчасово переміщено: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Телефон: +38095 7464790 – Ольга Харлан; +38095 5584272 – Ольга Боговін; +38095 8677094 – Софія Філоненко (питання щодо наукової конференції)
E-mail: ulk_bdpu@ukr.net