Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

Історія кафедри

Кафедру української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства створено після об’єднання кафедр української літератури та компаративістики і зарубіжної літератури та теорії літератури. Очолила кафедру докт. філол. наук, проф. О. Д. Харлан. Серед викладачів кафедри – випускники Бердянського, Донецького, Запорізького, Сімферопольського, Сумського, Чернівецького університетів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства працюють: докт. філол. наук, проф., завідувач кафедри Ольга Дмитрівна Харлан; докт. філол. наук, проф. Ніна Павлівна Анісімова; докт. філол. наук, проф. Вікторія Анатоліївна Зарва; докт. філол. наук, проф. Олена Петрівна Колінько; докт. філол. наук, проф. Ольга Петрівна Новик; докт. філол. наук, проф. Софія Олегівна Філоненко; докт. філол. наук, доц. Валентина Миколаївна Школа; канд. філол. наук, доц. Ганна Олександрівна Александрова; канд. філол. наук, доц. Марина Миколаївна Богданова; канд. філол. наук, доц. Ольга Володимирівна Боговін; канд. філол. наук, доц. Ганна Іванівна Табакова; канд. філол. наук, ст. лаб. Астапова Вероніка Алімівна. Канд. філол. наук, доц. Світлана Сергіївна Журавльова – докторантка кафедри (спеціальність 035 Філологія (українська література)).

 

Навчально-методична робота

Перелік навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.01 українська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Історія української літератури

Український фольклор

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання української літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.025 російська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»

Історія російської літератури

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання російської літератури

Курсова робота з методики викладання російської літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Методика викладання зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»

Історія зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітньо-професійна програма: «Журналістика»

Основи наукових досліджень

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.01 українська мова та література / 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Освітньо-професійна програма: «Філологія»

Порівняльне літературознавство

Методика викладання української літератури у вищій школі

Український романтизм

Актуальні питання історії української літератури

Новітня українська література

Методологія філологічного наукового дослідження (літературознавчого)

Методика викладання російської літератури у вищій школі

Російська постмодерністська література

Актуальні питання історії російської літератури

Новітня російська література

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Новітня зарубіжна література

Сучасні технології викладання зарубіжної літератури

Методологія наукового дослідження (літературознавчого)

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 

 

Спецкурси та факультативи, які читають викладачі кафедри:

 

Бестселер ХХ–ХХІ століття

Детектив, пригоди, фантастика (популярні жанри літератури і масової культури)

Зарубіжні письменники та Україна

Інтермедіальні студії в літературознавстві

Історія болгарської літератури

Історія України в літературі

Куртуазні коди в літературі

Література російського зарубіжжя

Масова література

Міф і література

Модернізм та його течії

Поезія в дитячому читанні

Практикум з виразного читання

Спорт у літературі

Урбаністика і художня література

Фантастика і фентезі в літературі

 

Викладачами кафедри видана навчально-методична література:

 • Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь, 2018. 178 с.
 • Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури. Античність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ : 2019. 193 с.
 • Алєксєєва Л., Вусик Г., Співак І. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів.Бердянськ : БДПУ, 2014.110 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури (кінець ХХ – поч. ХХІ століття) : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. Частина 1. 268 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.) : навчальний посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів. Київ, 2002. 111 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.) : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. 207 с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навчальний посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : у 2 ч. Бердянськ, 2008. Ч. 1: 1940–1950. 101 с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навчальний посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : у 2 ч. Бердянськ, 2008. Ч. 2: 1960–1980. 123 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012.238 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 06.02.2012 р., лист № 1/11–1382).
 • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. 212 с.
 • Богданова М. История древнерусской литературы : учебное пособие. Бердянск, 2008. 127 с.
 • Богданова М. История русской литературы (древней) : учебное пособие. Запорожье : Интер-М, 2009. 204 с.
 • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. 244 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 2. 152 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 3. 208 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 1.161 с.
 • Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин : учебное пособие для студентов. Бердянск : БГПУ, 2017. 152с.
 • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія. Бердянськ : БДПУ, 2009. 195 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–362).
 • Колінько О. П. Дитяча література : навчальний посібник. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. 288 с.
 • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна. Бердянськ, 2013. 304 с.
 • Наскрізна програма педагогічної практики та методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / укладачі : О.Б. Ярова, І.Е. Співак. Бердянськ : БДПУ, 2019. 75 с.
 • Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 • Новик О. Український романтизм : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 150 с.
 • Спивак И. История русской литературы (конец ХIХ – начало ХХ вв.) : учебное пособие. Бердянск : БГПУ, 2010. 142 с.
 • Спивак И. Литература руського зарубежья : учебное пособие для студентов-филологов. Бердянск: БГПУ, 2014. 80 с.
 • Спивак И. Э. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века : учебное пособие. Бердянск, 2018. 161 с.
 • Співак І.,Харіна О. Програма навчальної та виробничої (педагогічної) практики з літератури (української, російської, зарубіжної) для студентів-філологів. Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. 158 с.
 • Філоненко С. О. Усна народна творчість : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350);
 • Харлан О. Історична проза Катрі Гриневичевої : навчальний посібник. Київ : Міжнар. фінансова агенція, 1997. 50 с.
 • Харлан О. Катря Гриневичева : життя і творчість : навчальний посібник. Київ : Міжнар. фінансова агенція, 1997. 37 с.
 • Харлан О. Основні проблеми вивчення «Велесової книги» : навчальний посібник. Київ : Знання, 2001. 109 с.
 • Харлан О. Д. Порівняльне літературознавство : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. 78 с.
 • Харлан О. Д.Історія української літератури (1910–1930-і роки) : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 152 с.
 • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки) : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу філологічного факультету. Київ, 2002. 122 с.

 

Науково-дослідна робота

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку викладачі кафедри проводять Міжнародну наукову конференцію з актуальних питань філології.

Спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області у 2013 р. започатковано традицію проведення регіональних науково-практичних семінарів «Актуальні тенденції викладання української літератури».

Науково-дослідний інститут словянознавства та компаративістики

На базі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства функціонує Науково-дослідний інститут слов’янознавства та компаративістики БДПУ, мета якого полягає не лише у проведенні комплексних досліджень творів художньої літератури, а й у популяризації кращих зразків мистецтва слова. До оригінальних форм роботи належить участь співробітників НДІ у записі телепрограм «ПроЧитай» на ТРК «Юг», присвячених українській літературі та зарубіжній літературній класиці https://www.youtube.com/playlist?list=PLBLll-0Q2NecaEChDJPRo1hchrFHdiKY4.

Комплексне наукове дослідження кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексними дослідженнями «Поетика української літератури в контексті художньо-естетичних епох» (2016–2021 рр.); «Класика, белетристика, актуальна література: питання історії та теорії» (2015–2020 рр.).

Аспірантура

Підготовка фахівців за освітньо-науковим ступенем доктор філософії здійснюється через аспірантуру за спеціальністю 035 Філологія 

Докторантура

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру за спеціальністю 035 Філологія (українська література; порівняльне літературознавство).

 

Міжнародна діяльність

 1. Співпраця із Заслуженим автономним університетом міста Пуебло (Мексика), результатами якої стали:
 • Участь у 5-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Пам’ять конфліктів – конфлікти пам’яті» (2016). О.Д. Харлан: «Ukrainian football club’s names as markers of cultural memory»; О.П. Новик: «Memory of the family in the legend about Yevshan gerb».
 • Участь у 6-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Дискурси пам’яті в часи забуття» (2017). В.А. Зарва: «The theme of memory and oblivion in the novel ”The limit of oblivion“ by Sergei Lebedev»; О.П. Колінько: «Cultural memory as the interaction of the past and present in the contemporary Ukrainian literature»; І.Е. Співак: «Metahistory of the Cossacks feat in Boris Kharchuk’s story “Oh Moroz-Morozenko…”».
 • Участь у 8-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Колективна пам’ять та емоції» (2019). О.П. Новик: «Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov».
 1. З 1 по 9 липня 2015 р. проф. В.А. Зарва пройшла наукове стажування у Віденському університеті (Австрія) в рамках проекту TEMPUS 4 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями».
 2. Упродовж 31 жовтня – 19 листопада 2016 р. проф. С.О. Філоненко прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанр і канон» для магістрантів відділення україністики Українського Вільного Університету (м. Мюнхен, Федеральна земля Баварія, Німеччина).

 

Виховна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства активно провадять роботу над вихованням студентської молоді за такими напрямками:

 • кураторська робота;
 • проведення зі студентами бесід на морально-етичну та навчально-організаційну тематику;
 • шефство над могилою видатного письменника-земляка Трохима Зіньківського;
 • організація літературних вечорів, урочистостей, присвячених ювілейним датам письменників;
 • ознайомлення студентів із музейними фондами м. Бердянська;
 • залучення студентів до випуску стіннівок та літературних листків;
 • проведення щорічного студентського конкурсу виразно-художнього читання мистецьких творів;
 • організація та проведення щомісячних засідань читацького клубу «Калліопа»;
 • проведення щорічної презентації студентського поетичного альманаху «Вітрила».

 

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, розповсюдженні останніх новин наукового та культурного життя факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ в ЗМІ. Викладачі кафедри рецензують учнівські роботи для МАН, готують учнів до участі у конференціях, проводять консультаційні бесіди з випускниками школи щодо правил прийому на навчання до факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, виступають перед учнями сільських шкіл з інформацією про особливості набору та діяльність нашого ЗВО.

 

Контакти

Поштова адреса:

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства,Факультет філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету,

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.

Телефон: (06153) 7-07-53.E-mail: ulk_bdpu@ukr.net