Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА).

Освітньо-професійна програма:

 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура. Організація спортивно-масової роботи» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей майбутнього учителя фізичної культури, підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють комплексом знань з фізичної культури і спорту та здатні здійснювати самостійну викладацьку  та організаційну діяльність в галузі освіти;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • вчителі спеціалізованих навчальних закладів;
 • інші професіонали в галузі навчання;
 • інші фахівці в галузі освіти.

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма:

 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИДУ СПОРТУ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт. Тренерська діяльність з виду спорту» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей, які визначає Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 Фізична культура і спорт, та на оволодіння основами методики підготовки спортсменів у циклічних, силових, ігрових та складнокоординаційних видах спорту з урахуванням потреб Запорізького регіону;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх тренерів з виду спорту, тренерів-викладачів з виду спорту, інструкторів-методистів спортивної школи для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
 • тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
 • інструктор-методист спортивної школи.

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.

Освітньо-професійна програма:

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  І  СПОРТ. ФІТНЕС».

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і  спорт. Фітнес та рекреація» дозволяє враховувати актуальні тенденції розвитку галузі фізичної культури і спорту, а також специфіку Запорізького краю з розширеною інфраструктурою туристсько-рекреаційної зони, що обумовлює додаткові перспективи розвитку фітнесу і фізичної рекреації, та підвищує попит на  фахівців у цій галузі;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, інструкторів з аеробіки, інструкторів-методистів тренажерного комплексу, фахівців з організації дозвілля, інструкторів оздоровчо-спортивного туризму для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;

випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • фітнес-тренер;
 • інструктор з аеробіки;
 • інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму).

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма:  «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у сфері освіти, фізичної культури, спортивного тренування та фізичної реабілітації набуття ними загальних та фахових компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики викладацької діяльності, а також формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної практичної роботи з урахуванням потреб Запорізького краю;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти, закладах фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх викладачів, інструкторів з організаційно-масової роботи, інструкторів з трудової адаптації, трудової терапії, керівників секцій спортивного напряму, методистів з фізичної культури, тренерів з виду спорту, фахівців з фізичної реабілітації, масажистів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні за галуззю 01 Освіта або суміжною, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • викладач (методи навчання);
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчального виховного закладу;
 • інструктор з організаційно-масової роботи;
 • керівник секції спортивного напряму;
 • методист з фізичної культури;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання);
 • начальник(завідувач) тренажерного комплексу (залу);
 • тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін);
 • тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.);
 • тренер-методист;
 • фахівець з фізичної реабілітації;
 • інструктор з трудової адаптації;
 • інструктор з трудової терапії;
 • масажист;
 • масажист спортивний.