Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчальний відділ

Провідну роль у розв’язанні завдань підготовки конкурентоздатних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності відіграє освітній процес.

 

Бердянський державний педагогічний університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на 6 факультетах з 26 спеціальностей та 9 галузей знань за освітніми, освітньо-науковими та науковими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Освітній процес забезпечують 22 кафедри, де працюють 37 докторів наук, професорів, 182 кандидати наук, доцентів, серед яких 10 Заслужених працівників освіти України. В освітньому процесі використовуються як лекційні аудиторії, так і спеціалізовані кабінети (лабораторії, компетентнісний центр інклюзивної освіти, центр вивчення мов, психологічна навчально-консультаційна лабораторія та ін.).

 

Сьогодні в університеті запроваджуються європейські стандарти забезпечення якості освітнього процесу. В освітньому процесі застосовуються новітні технології навчання, ділові ігри, проблемні семінари; запроваджено рейтинговий контроль знань. Велика увага приділяється інформатизації освітнього процесу, організації самостійної роботи, її методичному забезпеченню. Університетська комп’ютерна мережа об’єднує всі навчальні корпуси і студентські гуртожитки, що забезпечує доступ до мережі Інтернет та дає можливість студентам безкоштовно користуватися електронними бібліотечними фондами й електронними версіями навчальних дисциплін свого та інших навчальних закладів і центрів інформації.

 

Університет тимчасово переміщений до м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Е-mail: educational_dep@bdpu.org.ua