Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра менеджменту та адміністрування

Кафедра є випускаючою для спеціальностей:

 

Перший рівень вищої освіти (бакалаврат):

ОПП Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

кваліфікація: бакалавр менеджменту

 

 

Другий рівень вищої освіти (магістратура):

ОПП Менеджмент

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

кваліфікація: магістр менеджменту

 

ОПП: Управління закладом освіти
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук.