Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра фізичного виховання

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

У 1876 році відкрито чоловічу гімназію. В ній навчався знаменитий вчений бактеріолог, епідеміолог, соратник Л. Пастера В.А. Хавкін. Навчався тут і бунтівний лейтенант П.П. Шмідт.

Питаннями фізичного виховання займалася кафедра військово-фізичної підготовки, яку очолював старший викладач Керенцев П.Ф. В період з 1952 до 1954 р. завідувачем кафедри був призначений доцент Ушаков Д.К.
У 1953 р. Вчительський інститут був перетворений у державний педагогічний інститут. До 1964 року питаннями розвитку фізичної культури і спорту в інституті почергово займалися Керенцев П.Ф. і Бондаренко І.А.

З 1964 до 1966 р.р. кафедру очолював доцент Філіпов В.К. В період з 1966 до 1968 р. завідувачем кафедри фізичного виховання був старший викладач Шилкін Г.М. На цьому посту його змінив старший викладач Щербина Н.А., який працював завідувачем до 1975 року.

У 1975 році кафедру фізичного виховання прийняв кандидат біологічних наук, доцент Це-Кононенко Г.Е.

З 1991 року, після 23-річної перерви, кафедру очолив доцент
Шилкін Г.М.

У 1990 році на базі факультету підготовки вчителів початкових класів відкрита спеціальність: 7.010102 Початкове навчання. Спеціалізація: фізична культура. За час існування спеціалізації було підготовлено понад 400         спеціалістів початкової освіти і фізичної культури для різних регіонів.

У 2002 році вперше було зроблено набір студентів на спеціальність: 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура при факультеті підготовки вчителів початкових класів. А з 2005 року створено факультет естетичного і фізичного виховання, де навчалися студенти спеціальності 6.010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура”.

У 2010 році відкрито факультет фізичного виховання. На базі кафедри фізичного виховання була створена випускова кафедра теорії та методики фізичного виховання за напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» і спеціальністю 7.01020101 «Фізичне виховання».

З 2016 року кафедра теорії та методики фізичного виховання реорганізована у кафедру фізичного виховання та кафедру ТМФВ.

 

Штатний колектив кафедри фізичного виховання:

 • Завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент КОТЕНДЖИ Леонід Валентинович
 • Доцент, кандидат педагогічних наук МАЙВАЛДОВА Олена Володимирівна;
 • Доцент, кандидат педагогічних наук АНАСТАСОВА Ольга Юріївна;
 • Старший викладач НЕКРАСОВ Григорій Григорович;;
 • Викладач ЖОСАН Тетяна Миколаївна;
 • Викладач ПИСАНЕЦЬ Ірина В’ячеславівна;
 • Старший лаборант ШВЕДОВА Дар’я Вікторівна.

 

Кафедра фізичного виховання є базовим структурним підрозділом Бердянського державного педагогічного університету, що проводить навчально-виховну, методичну та наукову діяльність з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Кафедра реалізує свою діяльність на спортивній базі університету.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за комплексною темою: „Теоретико-методичні засади застосування фітнес-технологій у фізичному вихованні студентської молоді”. Тему зареєстровано в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації. Державний реєстраційний номер 0116 U 008831.Керівник роботи кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Майвалдова О.В.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Адаптація в спорті
 • Адаптивне фізичне виховання
 • Антидопінговий контроль у спорті
 • Відновлювальні засоби у ФКС
 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Історія ФК та Олімпійського руху
 • Методика викладання фізкультурно-оздоровчих технологій
 • Методологія наукового дослідження
 • Організація оздоровчої роботи серед різних груп населення
 • Сучасні оздоровчі технології
 • Теорія та методика викладання атлетизму
 • Теорія та методика дитячо-юнацького спорту
 • Теорія та методика обраного виду спорту
 • Теорія та методика обраного виду спорту (силові види)
 • Фізичне виховання
 • Фізичне виховання (факультативи)
 • Футбол,міні-футбол та методика їх викладання

 

Поштова адреса: 71100
Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Хавкіна, 3/2,
навчальний корпус 5 Б, ауд. 105
Адреса електронної пошти: kaf_fv@ukr.net