Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації

Положення_про_кафедру-БЗЛФР 2020 + підписи

Професорсько-викладацький склад кафедри
біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини

 

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Освітньо-професійна програма:

«БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ».

Спеціальність: 014 Середня освіта.

Предметна спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Форма навчання:  денна, заочна.

 

Програма зорієнтована на:

 • інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя біології та основ здоров’я для забезпечення ефективної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти, роботи в умовах інклюзивного освітнього простору;
 • вивчення освітніх компонентів реабілітаційного циклу: теорія та методика фізичної реабілітації, реабілітаційні технології при вадах розвитку учнів;
 • практичну підготовку в закладах загальної середньої освіти.

 

Придатність до працевлаштування: випускник може працювати вчителем закладу загальної середньої освіти, консультантом з питань здорового способу життя, асистентом вчителя-реабілітолога в закладах загальної середньої освіти

 


 

Освітньо-професійна програма:

«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ».

Спеціальність: 014 Середня освіта.

Предметна спеціальність: 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини).

Форма навчання:  денна, заочна.

 

Програма орієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутнього вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній педагогічній галузі.

 

Освітньо-професійна програма передбачає:

 • формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей учителя основ здоров’я для закладів загальної середньої освіти, вчителя-реабілітолога для інклюзивної освіти та реабілітаційних установ;
 • практичну підготовку з базових спеціалізованих напрямків педагогічної діяльності вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога: виробничі практики в закладах загальної середньої освіти, інклюзивних класах, реабілітаційних установах.

 

Освітньо-професійна програма:

«ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ У ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ».

Спеціальність: 227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ.

Форма навчання:  очна (денна).

 

Переваги освітньо-професійної програми:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців здатних до командної роботи в мультидисциплінарному професійному середовищі в галузі охорони здоров’я та сфері реабілітаційної медицини;
 • поглиблене вивчення дисциплін, які враховують специфіку професійної діяльності фахівців з реабілітаційної медицини, здатних вирішувати практичні проблеми, пов’язані з руховими дисфункціями внаслідок ушкодження нервової, дихальної, серцево-судинної систем та опорно-рухового апарату;
 • виробничу практику в базових спеціалізованих напрямках клінічної діяльності фізичного терапевта, ерготерапевта, яка проводиться на базі медичних і санаторно-курортних закладів м. Бердянська;
 • наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію навчання на освітній програмі;
 • складання випускниками підсумкової атестації у вигляді стандартизованого тестового іспиту «Крок», який проводиться Центром тестування при МОЗ України.

 

Придатність до працевлаштування:

 • фахівець з фізичної реабілітації (асистент фізичного терапевта, ерготерапевта) у лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладах і профільних центрах реабілітації (кардіологічні, неврологічні, ортопедичні);
 • масажист (гігієнічного, лікувального, спортивного масажу) у лікарняних, санаторних, оздоровчих, корекційних закладах, фітнес-центрах, спортивних клубах і школах.

 

Фізичний терапевт визначає та відновлює руховий потенціал людини після перенесених травм або тяжких захворювань опорно-руховго апарату, нервової системи, дихання та кровообігу.

Ерготерапевт допомагає пацієнтам знову навчитися самостійно доглядати за собою (одягатися, роздягатися, мити тіло, готувати їжу, самостійно їсти), окрім цього − заново вчитися працювати, розважатися, освоювати нові хобі та спілкуватися.

 


 

Освітній ступінь «Магістр»

 

Освітньо-професійна програма:

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ».

Спеціальність:   014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Предметна спеціальність:  014.05 Біологія та здоров’я людини

Кваліфікація: Магістр освіти за спеціальністю «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини»

Форма навчання:  денна, заочна.

 

Програма спрямована на:  підготовку здобувачів вищої освіти до виконання функціональних обов’язків учителя біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, викладача закладу фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

 

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (зі змінами):

2310 Викладачі закладів вищої освіти

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти

2320 Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти

2321 Викладач закладу фахової передвищої освіти

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

Подальше навчання:  можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії;

 


 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО РОДИНИ БДПУ!