Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Правила прийому на навчання до Бердянського державного педагогічного університету в 2022 році

Правила прийому на навчання до Бердянського державного педагогічного університету в 2022 році 

 

Додаток 1. Перелік акредитованих/неакредитованих освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів для вступу за освітнім ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти(вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступень «фаховий молодший бакалавр», освітній ступень «молодший бакалавр» для здобуття освітнього ступеня бакалавра

 

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступінь магістра, для здобуття  освітнього ступеня магістра

 

Додаток 5. Перелік вступних випробувань для вступу на ступінь бакалавр за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 

Додаток 6. Перелік спеціальностей Бердянського державного педагогічного університету, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

 

Додаток 8. Таблиця переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100 – 200

 

Додаток 9. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм

 

Додаток 10. Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищоїта професійної(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

 

Додаток 11. Правила прийому на навчання до аспірантури  Бердянського державного педагогічного університету у 2022 році