Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Наукова робота

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Бердянський державний педагогічний університет – сучасний заклад вищої освіти, центр освіти, науки й культури Північного Приазов’я, багатогалузевий навчально-науковий комплекс, у структурі якого – 6 факультетів та економіко-гуманітарний коледж, де за різними формами навчання здобувають освіту понад 5 тисяч студентів.

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор Вікторія Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор Ігор Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор Костянтин Баханов), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор Василь Крижко), Поетика художнього твору: традиції та оригінальність (керівник – д.філол.н., професор Ольга Новик), “Економіко-математичне моделювання в курортно-рекреаційній економіці” (керівник – д.екон.н., професор Павло Захарченко), “Підготовка педагогів нового покоління для сучасної української школи” (керівник – д.пед.н., професор Людмила Коваль), “Сучасні технології навчання фізики” (керівник – д.пед.н., професор Геннадій Шишкін). Формуються також наукові школи провідних учених: Ігоря Богданова, Ольги Харлан, Вікторії Константінової, Віталія Хоменка, Ганни Вусик.

Упродовж 2017-2020 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні освітнього процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано три роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Яна Сичікова; загальний обсяг фінансування – 822,380 тис. грн.), у 2019 році – фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. Ігор Рогозін; загальний обсяг фінансування – 1 284,565 тис.грн.), у 2020 – проєкт молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; загальний обсяг фінансування: 1 785,93284 тис. грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 3 071 ,32222 тис.грн.

В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 6 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 035 Філологія.

В аспірантурі БДПУ навчаються 27 аспірантів, із них з відривом від виробництва – 18, без відриву – 9, у докторантурі – 2 докторанти.

У 2020 р. захищена 1 докторська дисертація (доцент Дмитро Каменський) і 5 кандидатських (Крістіна Петрик, Леся Мороз-Рекотова, Анжеліка Шульженко, Олександра Дудукалова, Володимир Лаврик), у тому числі 3 – у спецраді БДПУ. Євгенія Линдіна підтвердила вчене звання доцента.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д.18.092.01 – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; К.18.092.02 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2020 році в спецраді Д.18.092.01 захищено 8 кандидатських дисертацій, у спецраді К.18.092.02 – 2 кандидатські дисертації.

У 2020 році в Бердянському державному педагогічному університеті завершено виконання за рахунок видатків державного бюджету проєкту молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2020 р. – 502 тис. грн.).

Доцент Яна Сичікова є експертом МОН з експертизи держбюджетних проєктів. Доктор педагогічних наук, доцент Ірина Бардус – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2020 році на базі університету проведено 10  конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”; Міжнародна наукова конференція “Citius, Altius, Fortius!”: феномен спорту в літературі та культурі”; VІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція молодих учених “Мова і соціум: етнокультурний аспект”, І Міжнародна науково-практична конференціяНаука. Інновації. Якість”; Міжнародна конференція “Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку”, ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку”, ІX Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії; Всеукраїнська наукова конференція “Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми”; ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти”.

Збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

          У 2020 році БДПУ став співорганізатором Центру колективного користування науковим обладнанням, створеного на базі Запорізького національного університету.

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 28, підручників – 4, навчально-методичних посібників – 15, патентів – 10, статей – 190, із них: 22 – у Scopus, Web of Science – 28, 17 Збірників матеріалів конференцій. Кількість цитувань у Scopus – 10, сумарний h-індекс – 12.

У 2020 році на базі БДПУ проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Дошкільна освіта”.