Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Як окремий структурний підрозділ кафедра початкової освіти (перша назва – теорії та методики початкового навчання) почала своє функціонування у 1999 р. До цього часу майже із самого початку існування факультету, де здійснювалася підготовка майбутніх учителів початкової школи (1959), її викладачі-методисти працювали на різних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо). Першим завідувачем новоствореної кафедри був професор Володимир Котляр.

 

Створення випускової кафедри дало можливість активізувати теоретичні та практичні наукові пошуки щодо розв’язання актуальних проблем як навчання учнів 1–4 класів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.

 

У 2008 р. кафедру перейменовано на кафедру початкової освіти, а очолила її доцентка Людмила Коваль (нині – докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, заслужена працівниця освіти України).

 

Із квітня 2023 р. кафедру очолює кандидатка педагогічних наук, доцентка Лада Чемоніна.

 

Сьогодні освітянський фронт кафедри початкової освіти – міцний та надійний, її потужну роботу забезпечує професорсько-викладацький склад із 7 осіб: докторка педагогічних наук, професорка Людмила Коваль, 2 кандидатки педагогічних наук, доцентки (Ольга Попова, Лада Чемоніна), 2 кандидатки педагогічних наук, старші викладачки (Марина Нестеренко, Крістіна Петрик), 2 старші викладачки (Ольга Качерова, Тетяна Мухіна).

 

Викладачки кафедри постійно займаються самоосвітою та працюють над самовдосконаленням. Так, у 2010 році Людмила Коваль захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (наук. консультантка – академік Олександра Савченко). Людмила Коваль входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті. Людмила Вікторівна – членкиня редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки», збірника наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки», включеного до переліку наукових фахових видань України; наукового фахового видання «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка тощо.

 

Вагомим науковим здобутком за останні 5 років можна вважати створення наукової школи «Підготовка майбутніх педагогів ІІІ тисячоліття» докторки педагогічних наук, професорки Людмили Вікторівни Коваль. Під її керівництвом успішно було захищено такі дисертації: «Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» (Юлія Тараненко, 2018р.), «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (Марина Нестеренко, 2019 р.), «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» (Крістіна Петрик, 2020 р.).

 

Працюючи над комплексними науково-дослідними темами, викладачки кафедри опублікували такі колективні монографії: «Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід» (2015 р.), «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (2020 р.).

 

Із 2021 року науково-педагогічні працівниці кафедри досліджують комплексну тему «Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти».

 

Викладачки кафедри є активними учасницями міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій, а також їх організаторами: Всеукраїнської наукової конференції «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», присвяченої 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнської наукової конференції «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27–28 вересня 2011 р.), п’яти Всеукраїнських науково-практичних онлайн-конференцій «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (2017 – 2021 рр.). Із листопада 2022 року проводиться щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики».

 

Викладачки кафедри є авторками численних публікацій з проблем НУШ. Так, редакція журналу «Учитель початкової школи» неодноразово нагороджувала їх статті грамотами (Людмила Коваль, Лада Чемоніна).

 

Із березня 2019 р. колектив кафедри початкової освіти працює над проєктом «Навчаємося разом», що передбачає підтримку фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні. Загалом проєкт спрямовано на суспільне сприйняття вітчизняної освіти та підвищення її якості. Планується спільна розробка нової комунікаційної стратегії МОН щодо популяризації основних ідей концепції Нової української школи.

 

Відповідаючи на виклики реформ, 3 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття лабораторії Нової української школи, де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців, агентів змін, здатних навчатися впродовж усього життя.

 

Із 2020 р., враховуючи карантинні виклики суспільства в цілому та щодо освіти зокрема, викладачки кафедри зосередили увагу на вдосконаленні методичних розробок із упровадження дистанційних технологій на платформах ZOOM, MOODLE тощо у процес підготовки здобувачів вищої освіти.

 

2021 рік відкрив нові можливості для професорсько-викладацького складу кафедри початкової освіти: у рамках співпраці Бердянського державного педагогічного університету із фондом The LEGO Foundation у червні розпочалася імплементація спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри Лада Чемоніна, яка викладає названий курс, постійно бере активну участь у тренінгах для викладачів ЗВО України, що проводять керівниця освітнього проєкту The LEGO Foundation Оксана Рома та регіональні тренери.

 

У лютому 2022 року фонд The LEGO Foundation з метою створення умов реального освітнього середовища надав можливість здобувачам вищої освіти, які беруть участь у проєкті, отримати дидактичний матеріал, що складався із конструкторських наборів «Шість цеглинок» і «LEGO SYSTEM», а також збірок методичних порад. Навесні 2023 року цей же фонд надав комплект інструментарію для реалізації шведської програми соціально-емоційного розвитку для дітей від 3 до 9 років «Peppy Pals – Веселі Друзі», а у вересні – ноутбук та багатофункційний пристрій.

 

Молоді викладачки постійно презентують інноваційні методи та форми, які сприяють активізації здобувачів вищої освіти до навчальної та науково-дослідницької діяльності, діляться успішними кейсами роботи зі студентами-практиками, організовують воркшопи «Кар’єрне зростання сучасних педагогів в умовах зміненої реальності», серії зустрічей фокус-груп для обговорення питань реалії професії, про громадську активність вчителя, його педагогічну ресурсність тощо, адже стимулювати інтерес сучасної молоді до навчання і занять науковою діяльністю можна через постійний пошук інноваційних форм і методів, залучення кращих європейських педагогічних практик.

 

Кафедра початкової освіти на сучасному етапі свого розвитку розпочала активно спрямовувати свої наукові пошуки на підготовку майбутніх педагогів в умовах зміненої реальності. Кожна викладачка кафедри тримає стійкий форпост освіти і ставить перед собою мету – забезпечити майбутніх учителів початкової школи не лише якісною освітою в безпечних умовах, але й допомогти творчо реалізуватися. Активність науково-педагогічних працівниць, їхній потужний інтелектуальний потенціал, відповідальність і працьовитість, помножені на оптимізм та доброзичливість, які давно стали візитівкою кафедри початкової освіти, спряють ефективній організації інноваційного та доступного освітнього процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи.