Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Як окремий структурний підрозділ кафедра початкової освіти (перша назва – теорії та методики початкового навчання) почала своє функціонування у 1999 р. До цього часу майже з самого початку існування факультету, де здійснювалася підготовка майбутніх учителів початкової школи (1959), її викладачі-методисти працювали на різних кафедрах (української мови, математики, природничих дисциплін тощо). Першим завідувачем новоствореної кафедри був професор Володимир Котляр.
Створення випускової кафедри дало можливість активізувати теоретичні та практичні наукові пошуки щодо розв’язання актуальних проблем як навчання молодших школярів, так і методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів.
У 2008 р. кафедру перейменовано на кафедру початкової освіти, а очолила її доцентка Людмила Коваль (нині – докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, заслужена працівниця освіти України).
З 1 листопада 2014 р. й дотепер кафедру очолює докторка педагогічних наук, професорка Алла Крамаренко.
Сьогодні освітянський фронт кафедри початкової освіти – міцний та надійний, її потужну роботу забезпечує професорсько-викладацький склад з 9 осіб: 2 докторки педагогічних наук, професорки (Людмила Коваль, Алла Крамаренко), 4 кандидатки педагогічних наук, доцентки (Ольга Попова, Тетяна Ніконенко, Лада Чемоніна, Лариса Алєксєєва), 2 кандидатки педагогічних наук, ст. викладачки (Марина Нестеренко, Крістіна Петрик), старша викладачка Ольга Качерова.
Протягом усього існування кафедри викладачі постійно займаються самоосвітою, постійно працюють над самовдосконаленням. Так, у 2010 році Людмила Коваль захистила докторську дисертацію «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (наук. консультантка – академік Олександра Савченко). Людмила Коваль входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 67.051.02 при Херсонському державному університеті та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті. Людмила Вікторівна – членкиня редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки», збірника наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки», включеного до переліку наукових фахових видань України; наукового фахового видання «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та ін.
16 жовтня 2014 року Алла Крамаренко захистила дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наук. консультантка – докторка педагогічних наук, професорка Тетяна Сущенко). З 2018 р. Алла Крамаренко входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 18.092.01 при БДПУ.
Вагомим науковим здобутком за останні 5 років можна вважати створення наукової школи «Підготовка майбутніх педагогів ІІІ тисячоліття» доктора педагогічних наук, професора Людмили Вікторівни Коваль. Під її керівництвом успішно було захищено чотири дисертації: «Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів» (Юлія Тараненко, 2018р.), «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання» (Тетяна Ніконенко, 2018 р.), «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (Марина Нестеренко, 2019 р.), «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» (Крістіна Петрик, 2020 р.).
Працюючи над комплексними науково-дослідними темами, викладачки кафедри опублікували такі колективні монографії: «Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід» (2015 р.), «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти» (2020 р.).
З 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри досліджують комплексну тему «Підготовка майбутніх учителів в умовах варіативності початкової освіти».
Викладачки кафедри є активними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських й регіональних науково-практичних конференцій, а також їх організаторами: Всеукраїнської наукової конференції «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», присвяченої 50-річчю факультету початкової освіти та практичної психології (6-7 квітня 2009 року); Всеукраїнської наукової конференції «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти» (27–28 вересня 2011 р.), п’яти щорічних вересневих Всеукраїнських науково-практичних онлайн-конференцій «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти» (2017 – 2021 рр.). У листопаді цього року планується проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики», присвяченої 90-річчю Бердянського державного педагогічного університету.
Викладачки кафедри є авторами численних публікацій з проблем НУШ, так, редакція журналу «Учитель початкової школи» неодноразово нагороджувала їх статті грамотами (Людмила Коваль, Тетяна Ніконенко, Лада Чемоніна).
У березні 2020 р. Аллу Крамаренко відзначено грамотою від редакції «Учитель початкової школи» за перемогу в номінації «Природознавство» Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова школа).
З березня 2019 р. кафедра початкової освіти працює над проєктом «Навчаємося разом», що передбачає підтримку фінськими експертами реформи шкільної освіти в Україні. Загалом проєкт спрямовано на суспільне сприйняття вітчизняної освіти та підвищення її якості. Планується спільна розробка нової комунікаційної стратегії МОН щодо популяризації основних ідей концепції Нової української школи.
Відповідаючи на виклики реформ, 3 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття лабораторії Нової української школи (завідувачка – кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Ніконенко), де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців, агентів змін, здатних навчатися впродовж усього життя.
З 2020 р., враховуючи карантинні виклики суспільства у цілому та до освіти зокрема, викладачки кафедри зосередили увагу на вдосконаленні методичних розробок із упровадження дистанційних технологій на платформах ZOOM, MOODLE та ін. у процес підготовки здобувачів вищої освіти.
2021 рік відкрив нові можливості для професорсько-викладацького складу кафедри початкової освіти: у рамках співпраці Бердянського державного педагогічного університету із фондом The LEGO Foundation у червні розпочалася імплементація спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри Лада Чемоніна, яка викладає названий курс, постійно бере активну участь у тренінгах для викладачів ЗВО України, що проводять керівниця освітнього проєкту The LEGO Foundation Оксана Рома та регіональні тренери.
У лютому 2022 року фонд The LEGO Foundation з метою створення умов реального освітнього середовища надав можливість здобувачам вищої освіти, які беруть участь у проєкті, отримати дидактичний матеріал, що складався із конструкторських наборів «Шість цеглинок» і «LEGO SYSTEM», а також збірок методичних порад.
Молоді викладачки постійно презентують інноваційні методи та форми, які сприяють активізації здобувачів вищої освіти до навчальної та науково-дослідницької діяльності, діляться успішними кейсами роботи зі студентами-практиками, організовують воркшопи «Кар’єрне зростання сучасних педагогів в умовах зміненої реальності», серії зустрічей фокус-груп для обговорення питань реалії професії, про громадську активність вчителя, його педагогічну ресурсність та ін. Адже стимулювати інтерес сучасної молоді до навчання і занять науковою діяльністю можна через постійний пошук інноваційних форм і методів, залучення кращих європейських педагогічних практик.
Кафедра початкової освіти на сучасному етапі свого розвитку розпочала активно спрямовувати свої наукові пошуки на підготовку майбутніх педагогів в умовах зміненої реальності. Кожен викладач кафедри тримає стійкий форпост освіти і ставить перед собою мету – забезпечити майбутніх учителів початкової школи не лише якісною освітою в безпечних умовах, але й допомогти творчо реалізуватися. Активність науково-педагогічних працівників, їх потужний інтелектуальний потенціал, відповідальність і працьовитість, помножені на оптимізм та доброзичливість, які давно стали візитівкою кафедри початкової освіти, спряють ефективній організації інноваційного та доступного освітнього процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи.