Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

The Department of Ukrainian and Foreign Literature and Comparative Studies

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Історія кафедри

Кафедру української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства створено після об’єднання кафедр української літератури та компаративістики і зарубіжної літератури та теорії літератури. Очолила кафедру докт. філол. наук, проф. О. Д. Харлан. Серед викладачів кафедри – випускники Бердянського, Донецького, Запорізького, Сімферопольського, Сумського, Чернівецького університетів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства працюють: докт. філол. наук, проф., завідувач кафедри Ольга Дмитрівна Харлан; докт. філол. наук, проф. Ніна Павлівна Анісімова; докт. філол. наук, проф. Вікторія Анатоліївна Зарва; докт. філол. наук, проф. Олена Петрівна Колінько; докт. філол. наук, проф. Ольга Петрівна Новик; докт. філол. наук, проф. Софія Олегівна Філоненко; докт. філол. наук, доц. Валентина Миколаївна Школа; канд. філол. наук, доц. Ганна Олександрівна Александрова; канд. філол. наук, доц. Марина Миколаївна Богданова; канд. філол. наук, доц. Ольга Володимирівна Боговін; канд. філол. наук, доц. Ганна Іванівна Табакова; канд. філол. наук, ст. лаб. Астапова Вероніка Алімівна. Канд. філол. наук, доц. Світлана Сергіївна Журавльова – докторантка кафедри (спеціальність 035 Філологія (українська література)).

 

Навчально-методична робота

Перелік навчальних дисциплін

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.01 українська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Історія української літератури

Український фольклор

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання української літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.025 російська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»

Історія російської літератури

Вступ до літературознавства

Основи наукових досліджень

Методика викладання російської літератури

Курсова робота з методики викладання російської літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Методика викладання зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»

Історія зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Освітньо-професійна програма: «Журналістика»

Основи наукових досліджень

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.01 українська мова та література / 035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Освітньо-професійна програма: «Філологія»

Порівняльне літературознавство

Методика викладання української літератури у вищій школі

Український романтизм

Актуальні питання історії української літератури

Новітня українська література

Методологія філологічного наукового дослідження (літературознавчого)

Методика викладання російської літератури у вищій школі

Російська постмодерністська література

Актуальні питання історії російської літератури

Новітня російська література

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Новітня зарубіжна література

Сучасні технології викладання зарубіжної літератури

Методологія наукового дослідження (літературознавчого)

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 

 

Спецкурси та факультативи, які читають викладачі кафедри:

 

Бестселер ХХ–ХХІ століття

Детектив, пригоди, фантастика (популярні жанри літератури і масової культури)

Зарубіжні письменники та Україна

Інтермедіальні студії в літературознавстві

Історія болгарської літератури

Історія України в літературі

Куртуазні коди в літературі

Література російського зарубіжжя

Масова література

Міф і література

Модернізм та його течії

Поезія в дитячому читанні

Практикум з виразного читання

Спорт у літературі

Урбаністика і художня література

Фантастика і фентезі в літературі

 

Викладачами кафедри видана навчально-методична література:

 • Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь, 2018. 178 с.
 • Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури. Античність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ : 2019. 193 с.
 • Алєксєєва Л., Вусик Г., Співак І. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів.Бердянськ : БДПУ, 2014.110 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури (кінець ХХ – поч. ХХІ століття) : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. Частина 1. 268 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1940–1950-ті рр.) : навчальний посібник для студентів філол. спеціальностей вищих навч. закладів. Київ, 2002. 111 с.
 • Анісімова Н. П. Історія української літератури ХХ ст. (1960–1980-ті рр.) : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. 207 с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навчальний посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : у 2 ч. Бердянськ, 2008. Ч. 1: 1940–1950. 101 с.
 • Анісімова Н. П. Навчальна програма з курсу «Історія української літератури ХХ ст.» : навчальний посібник для студентів філологічних вищих навчальних закладів : у 2 ч. Бердянськ, 2008. Ч. 2: 1960–1980. 123 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012.238 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 06.02.2012 р., лист № 1/11–1382).
 • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. 212 с.
 • Богданова М. История древнерусской литературы : учебное пособие. Бердянск, 2008. 127 с.
 • Богданова М. История русской литературы (древней) : учебное пособие. Запорожье : Интер-М, 2009. 204 с.
 • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. 244 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 2. 152 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 3. 208 с.
 • Журавльова С. Українська література : навчальний посібник для студентів напряму підготовки : 6.030301 Журналістика : у 3 ч. Бердянськ, 2012. Ч. 1.161 с.
 • Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин : учебное пособие для студентов. Бердянск : БГПУ, 2017. 152с.
 • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія. Бердянськ : БДПУ, 2009. 195 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–362).
 • Колінько О. П. Дитяча література : навчальний посібник. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. 288 с.
 • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / ред.-упор. : С. С. Журавльова, О. І. Харіна. Бердянськ, 2013. 304 с.
 • Наскрізна програма педагогічної практики та методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «бакалавр»: навчально-методичний посібник / укладачі : О.Б. Ярова, І.Е. Співак. Бердянськ : БДПУ, 2019. 75 с.
 • Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 • Новик О. Український романтизм : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 150 с.
 • Спивак И. История русской литературы (конец ХIХ – начало ХХ вв.) : учебное пособие. Бердянск : БГПУ, 2010. 142 с.
 • Спивак И. Литература руського зарубежья : учебное пособие для студентов-филологов. Бердянск: БГПУ, 2014. 80 с.
 • Спивак И. Э. История русской литературы конца ХІХ – начала ХХ века : учебное пособие. Бердянск, 2018. 161 с.
 • Співак І.,Харіна О. Програма навчальної та виробничої (педагогічної) практики з літератури (української, російської, зарубіжної) для студентів-філологів. Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2015. 158 с.
 • Філоненко С. О. Усна народна творчість : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 416 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008 р., лист № 1.4/18–Г–350);
 • Харлан О. Історична проза Катрі Гриневичевої : навчальний посібник. Київ : Міжнар. фінансова агенція, 1997. 50 с.
 • Харлан О. Катря Гриневичева : життя і творчість : навчальний посібник. Київ : Міжнар. фінансова агенція, 1997. 37 с.
 • Харлан О. Основні проблеми вивчення «Велесової книги» : навчальний посібник. Київ : Знання, 2001. 109 с.
 • Харлан О. Д. Порівняльне літературознавство : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. 78 с.
 • Харлан О. Д.Історія української літератури (1910–1930-і роки) : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 152 с.
 • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки) : навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу філологічного факультету. Київ, 2002. 122 с.

 

Науково-дослідна робота

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку викладачі кафедри проводять Міжнародну наукову конференцію з актуальних питань філології.

Спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області у 2013 р. започатковано традицію проведення регіональних науково-практичних семінарів «Актуальні тенденції викладання української літератури».

Науково-дослідний інститут словянознавства та компаративістики

На базі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства функціонує Науково-дослідний інститут слов’янознавства та компаративістики БДПУ, мета якого полягає не лише у проведенні комплексних досліджень творів художньої літератури, а й у популяризації кращих зразків мистецтва слова. До оригінальних форм роботи належить участь співробітників НДІ у записі телепрограм «ПроЧитай» на ТРК «Юг», присвячених українській літературі та зарубіжній літературній класиці https://www.youtube.com/playlist?list=PLBLll-0Q2NecaEChDJPRo1hchrFHdiKY4.

Комплексне наукове дослідження кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексними дослідженнями «Поетика української літератури в контексті художньо-естетичних епох» (2016–2021 рр.); «Класика, белетристика, актуальна література: питання історії та теорії» (2015–2020 рр.).

Аспірантура

Підготовка фахівців за освітньо-науковим ступенем доктор філософії здійснюється через аспірантуру за спеціальністю 035 Філологія 

Докторантура

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через докторантуру за спеціальністю 035 Філологія (українська література; порівняльне літературознавство).

 

Міжнародна діяльність

 1. Співпраця із Заслуженим автономним університетом міста Пуебло (Мексика), результатами якої стали:
 • Участь у 5-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Пам’ять конфліктів – конфлікти пам’яті» (2016). О.Д. Харлан: «Ukrainian football club’s names as markers of cultural memory»; О.П. Новик: «Memory of the family in the legend about Yevshan gerb».
 • Участь у 6-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Дискурси пам’яті в часи забуття» (2017). В.А. Зарва: «The theme of memory and oblivion in the novel ”The limit of oblivion“ by Sergei Lebedev»; О.П. Колінько: «Cultural memory as the interaction of the past and present in the contemporary Ukrainian literature»; І.Е. Співак: «Metahistory of the Cossacks feat in Boris Kharchuk’s story “Oh Moroz-Morozenko…”».
 • Участь у 8-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Колективна пам’ять та емоції» (2019). О.П. Новик: «Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov».
 1. З 1 по 9 липня 2015 р. проф. В.А. Зарва пройшла наукове стажування у Віденському університеті (Австрія) в рамках проекту TEMPUS 4 «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями».
 2. Упродовж 31 жовтня – 19 листопада 2016 р. проф. С.О. Філоненко прочитала курс «Сучасна українська масова література: жанр і канон» для магістрантів відділення україністики Українського Вільного Університету (м. Мюнхен, Федеральна земля Баварія, Німеччина).

 

Виховна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства активно провадять роботу над вихованням студентської молоді за такими напрямками:

 • кураторська робота;
 • проведення зі студентами бесід на морально-етичну та навчально-організаційну тематику;
 • шефство над могилою видатного письменника-земляка Трохима Зіньківського;
 • організація літературних вечорів, урочистостей, присвячених ювілейним датам письменників;
 • ознайомлення студентів із музейними фондами м. Бердянська;
 • залучення студентів до випуску стіннівок та літературних листків;
 • проведення щорічного студентського конкурсу виразно-художнього читання мистецьких творів;
 • організація та проведення щомісячних засідань читацького клубу «Калліопа»;
 • проведення щорічної презентації студентського поетичного альманаху «Вітрила».

 

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, розповсюдженні останніх новин наукового та культурного життя факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ в ЗМІ. Викладачі кафедри рецензують учнівські роботи для МАН, готують учнів до участі у конференціях, проводять консультаційні бесіди з випускниками школи щодо правил прийому на навчання до факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, виступають перед учнями сільських шкіл з інформацією про особливості набору та діяльність нашого ЗВО.

 

Контакти

Поштова адреса:

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства,Факультет філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету,

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.

Телефон: (06153) 7-07-53.E-mail: ulk_bdpu@ukr.net