Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

The Department of Ukrainian and Foreign Literature and Comparative Studies

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Історія кафедри
Кафедру української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства створено після об’єднання кафедр української літератури та компаративістики і зарубіжної літератури та теорії літератури. Очолила кафедру докт. філол. наук, проф. О. Д. Харлан. Серед викладачів кафедри – випускники Бердянського, Донецького, Запорізького, Сімферопольського, Сумського, Чернівецького університетів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри
На кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства працюють: докт. філол. наук, проф., завідувач кафедри Ольга Дмитрівна Харлан; докт. філол. наук, проф. Вікторія Анатоліївна Зарва; докт. філол. наук, проф. Ольга Петрівна Новик; докт. філол. наук, доц. Валентина Миколаївна Школа; канд. філол. наук, доц. Ганна Олександрівна Александрова; канд. філол. наук, доц. Марина Миколаївна Богданова; канд. філол. наук, доц. Ольга Володимирівна Боговін; канд. філол. наук, доц. Ганна Іванівна Табакова; канд. філол. наук, ст. лаб. Свіца Тетяна Володимирівна.

 

Навчально-методична робота

Перелік навчальних дисциплін
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: 014.01 українська мова і література
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»
Історія української літератури
Український фольклор
Вступ до літературознавства
Основи наукових досліджень
Методика викладання української літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: 014.01 українська мова і література
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (українська мова і література)»
Історія української літератури
Український фольклор
Вступ до літературознавства
Основи наукових досліджень
Методика викладання української літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»
Історія зарубіжної літератури
Основи наукових досліджень
Методика викладання зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Освітньо-професійна програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»
Історія зарубіжної літератури

Методика викладання зарубіжної літератури

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 українська мова та література
Освітньо-професійна програма: «Філологія»
Порівняльне літературознавство
Методика викладання української літератури у закладах вищої освіти
Український романтизм
Актуальні питання історії української літератури
Новітня українська література
Методологія філологічного наукового дослідження (літературознавчого)

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: 014.021 англійська мова і література
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»
Новітня зарубіжна література
Сучасні технології викладання зарубіжної літератури
Англійська література

 

Вибіркові дисципліни, які читають викладачі кафедри:

Детектив, пригоди, фантастика (популярні жанри літератури і масової культури)
Зарубіжні письменники та Україна
Інтермедіальні студії в літературознавстві
Історія болгарської літератури
Історія України в літературі
Куртуазні коди в літературі
Літературне краєзнавство
Літературна екокритика
Біблія і література
Міф і література
Модернізм та його течії
Практикум з виразного читання
Спорт у літературі
Урбаністика і художня література
Фантастика і фентезі в літературі
Хронотоп пригодницького жанру
Десять шедеврів світової літератури
Міфи та епос англомовних країн

 

Викладачами кафедри видана навчально-методична література:

 • Александрова Г. Історія зарубіжної літератури ХХ – початку ХХІ століть: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Мелітополь, 2018. 178 с.
 • Александрова Г. О. Історія зарубіжної літератури. Античність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ: 2019. 193 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія античної літератури: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 238 с.
 • Бєлаш Г. О. Історія зарубіжної літератури: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 212 с.
 • Богданова М. История русской литературы (древней): учебное пособие. Запорожье: Интер-М, 2009. 204 с.
 • Боговін О. В. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Бердянськ: Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. 244 с.
 • Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин: учебное пособие для студентов. Бердянск: БГПУ, 2017. 152с.
 • Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6020303 Філологія. Бердянськ: БДПУ, 2009. 195 с.
 • Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області: посібник для вчителів і студентів-філологів / ред.-упор.: С.С. Журавльова, О.І. Харіна. Бердянськ, 2013. 304 с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Уклад. Г.О. Александрова, І Е. Співак. Бердянськ: БДПУ, 2020. 59 с.
 • Новик О. П. Історія української літератури (давньої): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 223 с.
 • Новик О. Український романтизм : навчальний посібник. Бердянськ : БДПУ, 2017. 150 с.
 • Новик О.П. Історія української літератури (ХІ–ХVIII ст.): навч.посібник. Мелітополь, 2021, 184 с.
 • Філоненко С. О. Усна народна творчість: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 416 с.
 • Філоненко С.О. Детектив, пригоди, фантастика: популярні жанри літератури і масової культури: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2020. 144 с.
 • Харлан О. Д. Порівняльне літературознавство: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2018. 78 с.
 • Харлан О. Д. Історія української літератури (1910–1930-і роки): навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2017. 152 с.
 • Школа В. М. Історія української літератури ХІХ століття (70–90-ті роки): навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу філологічного факультету. Київ, 2002. 122 с.

 

Науково-дослідна робота:

 

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку викладачі кафедри проводять Міжнародну наукову конференцію з актуальних питань філології. Спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області у 2013 р. започатковано традицію проведення регіональних науково-практичних семінарів «Актуальні тенденції викладання української літератури» (з 2019 р. «Актуальні тенденції викладання літератури»).

 

Комплексне наукове дослідження кафедри

Викладачі кафедри працюють над комплексним дослідженням «Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика» (2022–2026), державний реєстраційний номер 0122U200289.

 

Міжнародна діяльність

1.Співпраця із Заслуженим автономним університетом міста Пуебло (Мексика):

 • участь у 8-му Міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті: «Колективна пам’ять та емоції» (2019). О. Новик: «Memory about Nogais in the artistic rethinking of Mykola Kostomarov».

2. Міжнародне стажування:

 • «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» (180 год.) у Вищій технічній школі (м. Катовіце, Польща), 2021 р.: проф. О. Харлан, проф. О. Новик.
 • «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та практична цінність», 2019 р. (м. Новий Сонч, Польща): доц. О. Боговін.
 • «Педагогічна і психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країна ЄС» (180 год.) у Куявському університеті (м. Вроцлавек, Польща), 2020 р.: проф. С. Філоненко.

 

Виховна робота
Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства активно провадять роботу над вихованням студентської молоді за такими напрямками:

 • кураторська робота;
 • проведення зі студентами бесід на морально-етичну та навчально-організаційну тематику;
 • шефство над могилою видатного письменника-земляка Трохима Зіньківського;
 • організація літературних вечорів, урочистостей, присвячених ювілейним датам письменників;
 • ознайомлення студентів із музейними фондами м. Бердянська;
 • залучення студентів до випуску стіннівок та літературних листків;
 • проведення щорічного студентського конкурсу виразно-художнього читання мистецьких творів;
 • організація та проведення щомісячних засідань читацького клубу «Калліопа»;
 • проведення щорічної презентації студентського поетичного альманаху «Вітрила».

 

Профорієнтаційна робота
Викладачі кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, розповсюдженні останніх новин наукового та культурного життя факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ в ЗМІ. Викладачі кафедри рецензують учнівські роботи для МАН, готують учнів до участі у конференціях, проводять консультаційні бесіди з випускниками школи щодо правил прийому на навчання до факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, виступають перед учнями сільських шкіл з інформацією про особливості набору та діяльність нашого ЗВО.

 

Контакти:

Адреса: вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112.

Тимчасово переміщено: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Телефон: +38095 7464790 – Ольга Харлан+38095 5584272 – Ольга Боговін

E-mail: ulk_bdpu@ukr.net