Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

ФППОМ

 

Петрик Крістіна Юріївна

Голова Ради молодих учених факультету ППОМ, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти

 

Е-mailpertykk1510@ukr.net

 

 

 

Мухіна Тетяна Євгеніївна

Заступнця голови Ради молодих учених факультету ППОМ, старша викладачка кафедри початкової освіти

 

Е-mail:  tanamuhina2@gmail.com

 

 

Федорик Вікторія Володимирівна

Секретар Ради молодих учених факультету ППОМ, старша викладачка кафедри психологї

 

Е-mail: fedorikVV@gmail.com

 

 

Склад Ради молодих учених факультету психолого-педагогічної
освіти та мистецтв БДПУ

 

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Сфера наукових інтересів

Електронна адреса

Посада

Професорсько-викладацький склад

Кафедра початкової освіти

Петрик Крістіна Юріївна

 

Початкова освіта:

професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі; теоретико-методологічні засади діалогової стратегії та педагогіки партнерства в системі «майбутній учитель початкової школи – здобувач початкової освіти» при вивченні предметів мовно-літературної освітньої галузі на засадах варіативності

crystalbspu@gmail.com Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти

Мухіна Тетяна Євгеніївна

Початкова освіта:  Використання ЕОР в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи; формування та розвиток цифрової компетентності майбутніх фахівців початкової освіти;

історико-педагогічний поступ провідництва в науковій спадщині Олександри Савченко

tanamuhina2@gmail.com Старша викладачка кафедри початкової освіти

Фатьянова Тетяна Олександрівна, (сумісник)

 

Початкова освіта: Інноваційні методи викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі tanyafatyanova1234@gmail.com асистентка кафедри початкової освіти

Сапранкова Катерина Володимирівна

 

Початкова освіта:

педагогіка, психологія, методи навчання та виховання, проблемне навчання, інтерактивне навчання, особистісно орієнтоване навчання молодших школярів

kate.saprankova@ukr.net здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафедра психології

Федорик Вікторія Володимирівна

 

Психологія:

мотивація до самовиховання дітей молодшого шкільного віку; арт-терапія в роботі з дітьми; особистісна ідентичність особистості; життєстійкість особистості та її підвищення в умовах кризи; формування професійної компетентності майбутніх психологів

fedorikVV@gmail.com

 

старша викладачка кафедри психології

Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

Кривунь Наталя Сергіївна

 

Хореографія:

Формування готовності майбутнього вчителя хореографії до професійної діяльності; застосування цифрових ігрових інструментів у підготовці бакалаврів хореографії

natashabk1410@gmail.com

 

старша викладачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін