Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

ФДССО

 

Цибуляк Наталя Юріївна

Голова Ради молодих учених факультету, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

 

e-mail: nata.tsibulyak@gmail.com

 

 

Мицик Ганна Михайлівна

Заступник голови Ради молодих учених факультету, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії

 

e-mail: kolibri07s@ukr.net

 

 

Сердюченко Антон Олександрович

Секретар Ради молодих учених факультету, асистент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти

 

e-mail: laveofgod@gmail.com

Склад ради молодих вчених факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти БДПУ

 

Прізвище, імя,

по-батькові

Сфера наукових інтересів Електронна адреса Посада
Професорсько-викладацький склад
Кафедра прикладної психології та логопедії
Цибуляк Наталя Юріївна

 

Психологія:

Психологічний супровід професійно-особистісного розвитку педагога; психологія навчальної діяльності дитини

nata.tsibulyak@gmail.com Кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії
Линдіна Євгенія Юріївна

 

Спеціальна освіта:

Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти. Логопедія. Риторика та культура мовлення. Логопедична діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку

evgeniyalyndina.bgpu.@gmail.com Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії
Анастасова Наталя Миколаївна

 

Спеціальна освіта:

Особливості соціально-емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями артикуляційного аппарату.

Формування професійної компетенції вчителя-логопеда

1natusya@i.ua Старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії
Донченко Ольга Сергіївна Психологія:

Розвиток професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців дошкільної освіти

olhadonchenko0@gmail.com Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії
Мицик Ганна Михайлівна

 

Спеціальна освіта:

Формування готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості

kolibri07s@ukr.net Асистент кафедри прикладної психології та логопедії
Самойленко Інна Олександрівна

асистент

Спеціальна освіта:

Формування готовності спеціальних педагогічних фахівців до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти

inna.sechina93@gmail.com Асистент кафедри прикладної психології та логопедії
Литвиченко Дарина Сергіївна Спеціальна освіта:

Діагностика та корекція затримки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

litvichenko.darina@gmail.com Асистент кафедри прикладної психології та логопедії
Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти
Попова Анастасія Сергіївна

 

Соціальна робота:

порівняльно-педагогічні дослідження з підготовки соціальних працівників, теорії і технології соціальної роботи з різними категоріями населення у розвинених країнах світу.

kovaleva.anastasia.45@gmail.com Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти
Михайленко Наталя Володимирівна

 

Соціальна робота/соціальна педагогіка:

проблема попередження гендерно-обумовленого насильства в Україні.

211nataliya.mikhaylenko105@gmail. com Асистент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти
Сердюченко Антон Олександрович Соціальна робота: неформальна освіта соціальних працівників та фахівців соціальної сфери laveofgod@gmail.com асистент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Семеняко Юлія Борисівна

 

Дошкільна освіта:

медіа-освіта дітей дошкільного віку; фізичне виховання дітей раннього і дошкільного віку.

yulia.nazaruk@ukr.net Асистент кафедри дошкільної освіти
Ілішова Ольга Миколаївна

 

Дошкільна освіта:

національне виховання в умовах сучасного соціуму, соціальні інститути та дошкільна освіта, культура міжетнічних стосунків, управління педагогічною взаємодією в ДНЗ.

olga-ilishova@ukr.net Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти