Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Історія

Починаючи з 1999 року та протягом тривалого часу Бердянський державний педагогічний університет залишався єдиним регіональним центром підготовки фахівців спеціальності «Дефектологія. Логопедія». На той час у Запорізькому регіоні постала гостра проблема нестачі висококваліфікованих фахівців для роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвої діяльності. У 2003 року у зв’язку з відкриттям у Бердянському державному педагогічному університеті спеціальності «Дефектологія. Логопедія» було створено кафедру логопедії. У 2007 році викладачі кафедри стали членами Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація корекційних педагогів» та заснували її Бердянський осередок. За роки існування кафедру очолювали професори В. І. Курилова, І. М. Ляхова, доценти Л. М. Томіч, О. В. Ревуцька.

У 2012 року шляхом злиття двох кафедр було створено кафедру прикладної психології та логопедії. У період з 2012 по 2020 роки кафедру очолюють:

2012-2017 рр. – Старинська Олена Віталіївна,

кандидат психологічних наук,

доцент

з 2017 р. – Ревуцька Олена Володимирівна,

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Основним завданням науково-педагогічної роботи кафедри є забезпечення високого рівня підготовки кваліфікованих фахівців галузі спеціальної освіти: вчителів-дефектологів (логопедів), асистентів вчителя закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, практичних (спеціальних) психологів у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, закладах з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних центрах. При визначенні змісту професійної підготовки фахівців основний фокус уваги кафедра спрямовує на вивчення ринку праці, потреб роботодавців, попиту з боку вступників, а також урахування державного та регіонального аспектів професійної підготовки задля підвищення якості надання освітніх послуг дітям із особливими освітніми потребами як у дошкільному, так і у молодшому шкільному віці.

 

Високий рівень викладання забезпечує науково-педагогічний склад кафедри, що поєднує в собі досвід, молодість, перспективність, креативність. Так, за останні роки на основі отриманих результатів індивідуальних експериментальних досліджень успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук М. В. Лепетченко (2012 р.), Г. О. Лопатіна (2012 р.), Г. І. Сизко (2012 р.), Н. Ю. Цибуляк (2014 р.), О. В. Сербова (2014 р.), Є. Ю. Линдіна (2016 р.); Т. С. Сущинська (2017 р.), О.С. Донченко (2018 р.), Г. М. Мицик (2019 р.).

 

Основною науково-дослідною темою кафедри з 2017 року по 2022 рік є «Науково-практичні засади професійної діяльності спеціальних педагогів та практичних психологів в контексті сучасної освітньої парадигми». Наукові здобутки викладачі кафедри презентують на міжнародних і всеукраїнських конференціях, а також публікують у закордонних і вітчизняних виданнях.