Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мотиваційні листи

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.
На підставі результатів розгляду мотиваційних листів:
– надається допуск до участі конкурсному відборі для здобуття вищої освіти (освітніх ступенів бакалавр та магістр) на місця державного замовлення або на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб.
– надається перевага вступу найбільш вмотивованим вступникам на місця держзамовлення при однакових конкурсних балах.
– здійснюється зарахування для здобуття вищої освіти (освітніх ступенів бакалавр та магістр), якщо подавалась заява для вступу виключно на місця за кошти фізичних/та/або юридичних осіб (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 035 «Філологія» (за винятком спеціалізації з української мови та літератури)).
Мотиваційний лист завантажується в особистий кабінет вступника при подачі електронної заяви в університет.

 

«СТРУКТУРА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА»