Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Кафедра правознавства здійснює підготовку студентів з галузі знань 08 Право: Перший ступінь вищої освіти (бакалавр): Спеціальність: 081 Право. Другий ступінь вищої освіти (магістр): Спеціальність: 081 Право.
Кафедра забезпечує викладання понад 80 освітніх компонентів, що забезпечують засвоєння студентами положень основних галузей права України. Серед них: теорія держави і права, історія держави і права України та зарубіжних країн, основи юридичної клінічної освіти, методологія правових досліджень, правознавство, політологія, основи римського права, муніципальне право, міжнародне право, міжнародне приватне право, конституційне право України, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, юридична деонтологія, теорія кваліфікації злочинів, цивільне та сімейне право, цивільний процес, екологічне право, трудове право, медіація як альтернативний спосіб вирішення конфліктів, трудові спори, право соціального забезпечення, господарське право, господарське судочинство, адміністративне право, адміністративний процес, нотаріат України, судові та правоохоронні органи, фінансове право, банківське право, податкове право, житлове право, муніципальне право, міжнародний захист прав людини, освітнє право, інформаційне та ІТ право, правові основи функціонування підприємств ГКТС, основи права Європейського Союзу, юридична конфліктологія, актуальні проблеми сучасного українського законодавства, актуальні питання запобігання та протидії корупції, правовий захист економічної конкуренції, юридична відповідальність у сфері господарювання, злочини у сфері господарської діяльності, торгове право зарубіжних країн, право інтелектуальної власності, зобов’язальне право та інші.

 

Основну роль в освітньому процесі студентів-правників відіграють Юридичні ігри (судові засідання, змагання, дебати). В ході таких занять студенти засвоюють законодавчі положення, здобувають навички щодо застосування правових норм у конкретних життєвих ситуацій, а також отримують можливість спробувати себе в ролі судді, секретаря судового засідання, адвоката, свідків та ін.

 

 

   

 

З метою кращого опанування юридичних дисциплін, критичного вивчення зарубіжного правового досвіду завідувач кафедри, професор Дмитро Каменський організовує зустрічі для студентів-правників з іноземними практикуючими юристами. Серед них: адвокати, судді, представники органів прокуроратури. Відкриті лекції читаються як в офлайн, так і в онлайн форматі, причому в інтерактивному режимі. Адже і студенти, і викладачі кафедри активно долучаються до правової дискусії, ставлять спікерам свої запитання.

 

 

 

Також, викладачами кафедри залучаються до лекційних занять судді, працівники правоохоронних органів та інших державних установ.

 

 

 

 

 

Студенти-правники беруть активну участь у суспільно-політичному житті країни. Зокрема, у 2018-2019 навчальному році Вареник Вадим був стипендіатом Фонду Конрада Аденауера.

 

 

Команда студентів-правників БДПУ посіла третє місце у Національних змаганнях Enactus Ukraine сезону 2019-2020, створивши проекти, спрямовані на покращення якості життя та життєвих стандартів людей з різними потребами.

 

 

У грудні 2021 році Рожкова Анастасія у складі групи активної молоді зустрілася з представниками Кабінету міністрів України.

 

 

У грудні 2022 року команда “Бердянськ” у складі студентів 1ПР та 2МН групи гуманітарно-економічного факультету БДПУ під керівництвом к.п.н., доцента кафедри правознавства Мирошниченка В.О. стала переможцем Всеукраїнського Хакатону “Розумне та безпечне місто” та виборола право взяти участь у Міжнародному Хакатоні “Місто майбуття” 2023. Тема проекту – “Смартконтроль електроенергії”.

 

 

На базі кафедри правознавства, у 2021 році було створено Юридичну клініку «Кворум». В ній здобувачі вищої освіти старших курсів, під час проходження виробничої, переддипломної практик здобувачі освіти отримують важливі для майбутнього юриста практичні навички. Робота в Юридичній клініці дозволяє студентам не лише застосовувати здобуті знання на практиці, але й розвинути презентаційні вміння та комунікаційні навички.