Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра правознавства

 

 

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ.

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Право. Після закінчення бакалаврату випускники отримують диплом за кваліфікацією «бакалавр права, юрист».

Термін навчання: 4 роки

Другий рівень вищої освіти (магістратура)

Право. Спеціалізація: господарсько-правова.

Після закінчення магістратури випускники отримують диплом за кваліфікацією «магістр права, юрист».

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Комплексна тема кафедри: «Наукове забезпечення розвитку законодавства України за умов функціонування ринкової економіки»

Посаду завідувача кафедри правознавства обіймає доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович – молодий науковець із широкими міжнародними зв’язками.

 

Співпраця кафедри правознавства БДПУ з Центром міжнародних правових досліджень

(м. Зальцбург, Австрія)

Завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор Каменський Дмитро Васильович співпрацює з австрійським Центром з 2007 р. За час участі БДПУ у спільному академічному проекті університет з академічними лекційними візитами відвідали вже шість американських юристів-практиків.

Кожен семестр протягом двох тижнів іноземний лектор читає студентам-правникам БДПУ лекції з актуальних питань американського права – конституційного, корпоративного, кримінального, цивільного тощо.

 

Протягом перебування у дружніх стінах БДПУ американські лектори також активно залучаються до роботи наукових конференцій, круглих столів, спілкуються з викладачами університету та з нашими активними студентами.

Також організовуються модельні судові процеси, обмін культурним досвідом та опанування іноземними мовами.

 

Сфера наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри традиційно є багатовекторною – від актуальних проблем трансформації інституту національної держави в умовах глобалізації світу до питань удосконалення сучасного законодавства України в різних галузях (зокрема адміністративне права, кримінальне право, екологічне право, цивільне право, господарське право, трудове право), що пов’язане з постійним розвитком процесів державотворення, побудови демократичного і правового суспільства.

 

Наразі основними напрямами роботи кафедри є:

  • проведення наукових розробок в галузі права;
  • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
  • підготовка та проведення щорічних наукових конференцій: «Права людини в контексті загальної декларації прав людини», міжнародної науково-практичної конференції «Азовські правові читання», студентські Дні наук;
  • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів соціально-гуманітарного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
  • проведення наукових та методичних семінарів, інших заходів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
  • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
  • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
  • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри;
  • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.

Кафедра правознавства запрошує на навчання
на спеціальність 081 Право (освітній ступінь: бакалавр, магістр)