Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Папанова Валентина Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

Орден Трудової Слави III ступеня (Наказ Президії ВР СРСР від 20.08. 1986)
Нагрудний знак «Антон Макаренко» (наказ МОН 290-к від 13.05.2009),
Почесна грамота Міністерства освіти України (№45168,1999)
Медаль «З нагоди святкування 15-ої річниці незалежності України» (2006)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста» (від 17.09.2005)
«Почесний орден міста» (від 13.06. 2008)
Почесні грамоти Запорізької облдержадміністрації (від 16.08.2001 №383, 20.11.2003 №276, 30.07.2012 №251–н)
«Відмінник народної освіти УРСР» (від 27.08.1978 р. №70457)
“Заслужений працівник освіти України” (Наказ № 582 від 05.10.2012)
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, 2018
Наукометрика

Google Scholar

F-RhvO4AAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 13 червня 1953 року в с. Теремно Теремнівського району Волинської області, Україна.

У 1996 році закінчила історичний факультет Запорізького державного педагогічного інституту» за спеціальністю «Історія». Присвоєно кваліфікацію «Вчитель історії і суспільствознавства.
У 2002 році закінчила юридичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Правознавство». Присвоєно кваліфікацію «Юрист».
Працює в Бердянському державному університеті з 2007 року.

З 2007-2010 рр. – декан соціально-гуманітарного факультету.
З 2011 року – завідуюча навчальною археологічною лабораторією БДПУ.
З 2010-2015 рр. – доцент кафедри політології та правознавства.

З 2015 року – доцент кафедри правознавства.

Тема дисертаційного дослідження: «Некрополь Ольвії: історична топографія та поховальний обряд». Захист відбувся 11 травня 1994 року в Інституті археології НАН України.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук (КН № 005098 від 11.05.1994 р. 07.00.06 – археологія).
Вчене звання: доцент (ДЦ № 001394, від 21 грудня 2000 р.).

Напрями наукового дослідження: символіка поховального і поминального обрядів ольвіополітів, особливості приміських садиб Ольвії Понтійської, проблеми охорони археологічної спадщини та розвитку місцевого самоврядування.

У різні роки викладала такі освітні компоненти:

 • Археологія України
 • Археологія зарубіжних країн
 • Вступ до археології
 • Методика археологічних досліджень
 • Проблеми охорони археологічної спадщини
 • Сучасні проблеми археології Північного Причорномор’я та Приазов’я
 • Історія і теорії держави і права України,
 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародне право
 • Муніципальне право
 • Основи римського приватного права
 • Правові основи діяльності вищої школи

Нагороди: орден Трудової Слави III ступеня (1986), нагрудний знак «Антон Макаренко» (2009), медаль «З нагоди святкування 15-ої річниці незалежності України» (2006), медаль «За вагомий внесок у розвиток міста» (2005), «Почесний орден міста» (2008), Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня (2018), Почесна грамота Міністерства освіти України (1999), Почесні грамоти Запорізької облдержадміністрації (2001, 2003, 2012).
Почесні звання: «Відмінник народної освіти УРСР» (1978 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2012), Почесний громадянин м. Бердянська (2019).
Науково-педагогічне стажування: з 14 грудня 2016 р. по 14 січня 2017 р. на кафедрі історії та теорії держави і права Запорізького національного університету (Свідоцтво ПК № 00076).

 

Email: vpapanova1953@gmail.com

 

Наукові публікації:

 

2017 рік:

 1. Граффити с пригородных усадеб Ольвии.Північне Причорномор’я за античної доби. Київ, 2017, 82-93(співавтор Діатроптов П. Д.)
 2. Раскопки курганного могильника эпохи бронзы в Северном Приазовье. Старожитності степового Причорномор’я та Криму,XX, 2017, 178-228 (співавтори Тощев Г. Н., Голик А. А.)
 3. Рецензія: В. Ю. Мурзин, Ю. А. Белан, Е. П. Подвысоцкая. Бердянский курган (Погребальный комплекс скифского аристократа ІV в. до н.э.). Київ,2017.
 4. Правовий статус територіальної громади: теорія та практика. Кальміуські правові читання. Актуальні проблеми державного та муніципального управління. Матер. міжнар. конферен. Маріуполь,2017, 59-65.
 5. Papanova V. Rare designs of graves in the necropolis of Olbia PonticaNESSEBAR. Vol. 4. VelikoTarnovo, 2017.Р.101–109

 

2018 рік:

 1. Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії. Археологія,№2, 2018, 68-76 (співавтор Ляшко С. М.)
 2. Дослідження курганів доби бронзи у Північному Приазов’ї. І Всеукраїнський археологічний з’їзд. Ніжин, 2018 (співавтори Тощев Г. М., Каїра Ф. В.)
 3. Изделия из железа из пригородных усадеб Ольвии классического времени. Ольвійський форум (памяті В.В. Крапівіної). Матеріали ІІ міжнар. археолог. конферен. 4-6 травня 2018 р. Миколаїв, 2018, 51-52 (соавтор Ляшко С. Н.)
 4. Проблеми об’єднаних територіальних громад в Україні.Азовські правові читання – 2018. Матер. міжнар. науково-практ. конференції. 17-18 травня 2018 р. Бердянськ, 2018, 90–95.
 5. Склеп с росписью на некрополе Ольвии:проблема фиксации и интерпретации памятника.Стародавнє Причорномор’я, ХІІ. Одеса: ОНУ, 2018, 396–408 (соавтор Зиновьева Т. А.)

 

2019 рік:

 1. Про монети типу «Дельфін» з приміських садиб Ольвії Понтийської. Pontica et Caucasica II. Interdyscyplinarne badania nad starożytnościami Morza Czarnego. Warszawа: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2019, 39-40 (співавтори Ляшко С. М., Каїра Ф. В.).
 2. Розкопки курганів доби бронзи в Пологівському районі Запорізької області. Археологічні відкриття в Україні. 2018 р. К.,2019 (співавтори Тощев Г. М., Каїра Ф. В.).
 3. Курганний могильник доби бронзи Пологи І. Музейний вісник, 19. 2019, 81-98 (співавтори Тощев Г. М.,Каїра Ф. В.).
 4.  Курганний могильник доби бронзи. І Всеукраїнський археологічний з’їзд: матеріали роботи. Київ, ІА НАН України, 2019, 277-284 (співавтори Тощев Г.М., Каїра Ф.В.).

 

2020 рік:

 1. Про деякі знаряддя рибальства, знайдені у садибі Широка балка 7 ближньої хори Ольвії. ForumOlbicumIII: до 70-ти річчя від дня народження В.В. Крапівіної. Матеріали міжнародної археологічної конференції 4-6 травня 2020. Миколаїв,2020, 81-84.(співавтор Ляшко С. М.)
 2. Розкопки довгого кургану доби бронзи поблизу с. Воскресенка Пологівсьго району. Музейний вісник, 20, 2020,81–98(співавтори Ляшко С. М.,Каїра Ф. В.)
 3. Моя «хрещена мати в археології». Ю.І. Козуб – дослідникнекрополя Ольвії. Миколаїв: Видавництво «Яслав», 2020, 37-44.

 

2021 рік:

 1. Археологічний детектив або забуте ім’я. Краєзнавець Приазов’я, №1, 2021, 13–17 (співавтор Денисов Є.).
 2. Знаряддя рибальства, знайдені у приміських садибах Ольвії.Eminak: Scientific Quarterly Journal,1(33),2021, 188–2003 (співавторЛяшко С. М.)
 3. Монети типу «Дельфін» з приміських садиб Ольвії Понтійської.Światowit Supplement Series C: Pontica et Caucasica, vol. II. Warsawа: Institute of ArchaeologyUniversity of Warsaw, 2021, 161–176 (співавториЛяшко С., Каїра Ф.).
 4. Розкопки курганних могильників №2007 і №2417 (м. Пологи та с. Пологи Пологівського району Запорізької області) у 2018 р. В: В. В. Отрощенко, Г. М. Тощев, В. А. Папанова.Пологівський посох:досвід міждисциплінарного вивчення. Колективна монографія. Київ: Друкарський дім Олега Федорова, 2021. 8–45(співавториТощев Г. М., Каїра В. В., Короткий О. В.)
 5. Поховання доби бронзи Пологівського кургану. В: В. В. Отрощенко, Г. М. Тощев, В. А. Папанова.Пологівський посох:досвід міждисциплінарного вивчення. Колективна монографія. Київ: Друкарський дім Олега Федорова, 2021.154–184(співавторТощев Г. М.)
 6. Чорнолакова кераміка з садиб ближньої хори Ольвії. Борисфеніка. Археологічні дослідження острова Березань у контексті європейської історії. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. Миколаїв,2021. С.113–116. (співавтор С. Ляшко).

 

2022 рік:

 1. Половецькі амазонки. Краєзнавець Приазов’я, №2, 2021 (співавтор Токовенко А.).
 2. Papanova V. Black-glazedPottery of Olbian Suburban estates(excavations of 2003-2017 years). Eminak: Scientific Quarterly Journal. 2022. (співавтор S. Lyashco).
 3. Папанова В. А. Звіт. Археологічна розвідка на мисі Ближній Шпиль (м. Бердянськ Запорізької області) у 2021 р. Науковий архів Інституту археології НАН України. Київ, 2022. 56 с. (співавтори О. В. Короткий, А. В. Токовенко) – на правах рукопису.