Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Папанова Валентина Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

Орден Трудової Слави III ступеня (Наказ Президії ВР СРСР від 20.08. 1986)
Нагрудний знак «Антон Макаренко» (наказ МОН 290-к від 13.05.2009),
Почесна грамота Міністерства освіти України (№45168,1999)
Медаль «З нагоди святкування 15-ої річниці незалежності України» (2006)
Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста» (від 17.09.2005)
«Почесний орден міста» (від 13.06. 2008)
Почесні грамоти Запорізької облдержадміністрації (від 16.08.2001 №383, 20.11.2003 №276, 30.07.2012 №251–н)
«Відмінник народної освіти УРСР» (від 27.08.1978 р. №70457)
“Заслужений працівник освіти України” (Наказ № 582 від 05.10.2012)
Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, 2018
Наукометрика

Google Scholar

F-RhvO4AAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 13 червня 1953 року у с. Теремно Теремнівського району Волинської області.

Закінчила Запорізький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Історія” (1976 р.) та Запорізький державний університет за спеціальністю “Юрист-спеціаліст” (2002р.).

У 1994 р. захистила дисертацію у спеціалізованій раді Інституту археології Національної Академії наук України на тему «Некрополь Ольвії: історична топографія та поховальний обряд» (науковий керівник – доктор архітектури, професор, член-кореспондент НАНУ С.Д. Крижицький) та отримала учену ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – археологія.

Має близько 80 публікацій по історії, археології та місцевому самоврядуванню. Серед них „Лекции по истории государства и права Украины” (навчальний посібник рекомендований Міністерством науки та освіти), „Урочище Сто Могил: некрополь Ольвии Понтийской” (монографія), Статут територіальної громади м. Бердянська.

Приймає активну участь у республіканських та міжнародних конференціях з археології та місцевого самоврядування. (Греція, Болгарія, Польща, Росія).

З 1973 постійно працює у складі ольвійської експедиції ІА НАНУ. У червні 1996 року копала в Органумі (Румунії) у складі українсько-румунської археологічної експедиції.

У різні роки викладала такі дисципліни:

 • Основи римського приватного права
  ●  Міжнародне приватне право
  ●  Муніципальне право
  ●  Історія держави і права України та зарубіжних країн

 

Email: vpapanova1953@gmail.com

 

Наукові публікації

Навчальні посібники

 1. Папанова В.А.Нариси з історії та археології Бердянського краю. – Бердянськ,2016 (співавтори Голик А.А., Калініченко К.О.).
 2. Папанова В.А Підвищення правової культури та кваліфікації органів самоорганізацій населення. Навчальні матеріали. – Бердянськ,2016. – 288 с. (співавтори С.А. Могильний, А.М. Фойт)

 

Статті з археології

 1. Папанова В.А Раскопки курганного могильника у с. Дмитровка Бердянского района Запорожской областиВ.А. Папанова, Г. Н. Тощев, А. А. Голик //Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя,2015. – Т. ХVIІІ. – С.52-76.
 2. Папанова В.А Весовые гири из пригородных усадеб ольвийской хоры V–IV вв. до н. э./ В. А. Папанова, С. Н. Ляшко //Археологія і давня історія України. – 2015. – Вип.1 (14). – С.158-164.
 3. Папанова В.А Свинцовые культовые изделия из пригородных усадеб Ольвии/ В. А. Папанова, С. Н. Ляшко // Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. – Запоріжжя,2015. – Т. ХVIІІ. – С..
 4. Папанова В.А Находки оружия и конской сбруи на пригородных усадьбах Ольвии/В. А. Папанова, С. Н. Ляшко // Материалыпо археологи Северного Причерноморья. – Одесса,2015.
 5. Папанова В.А Раскопки курганного могильника эпохи бронзы (с. Дмитровка Бердянского района Запорожской области) // Старожитності степового Причорномор’я та Криму. – Т. XIX. – Київ, 2016. – С.22-58  (Співавтори  Тощев Г.Н., Голик А.А.)
 6. Папанова В.А Группа стеклянных сосудов конца VI в. до.н.э. из некрополя ольвийской пригородной усадьбы// Старожитності степового Причорномор’я та Криму. – Т. XIX. – Київ, 2016. – С.147-160 (Співавтор  Колесниченко А.Н.)
 7. Папанова В.А Граффити с пригородных усадеб Ольвии. ПівнічнеПричорномор’я за античної доби. Київ, Інститут археології НАНУ,2017. С.82-93. (соавтор Диатроптов П.Д.)
 8. Папанова В.А. Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії. Археологія, 2018, №2, с.68-76 (співавтор Ляшко С.М.) фахова стаття. (
 9. Папанова В.А. Склеп с росписью на некрополе Ольвии: проблема фиксации и интерпретации памятника. Стародавнє Причорномор’я. Одеса: ОНУ, 2018. – Вип.ХІІ. – С. 396-408 (соавтор Зиновьева Т.А.)
 10. Папанова В.А. Отчет. Охранные раскопки на участке «Усадьба» (юго-западная часть некрополя Ольвии) в 2017 г. – Науковий архів Інституту археології НАН України. Київ, 2018. (на правах рукопису)
 11. Папанова В.А. Изделия из железа из пригородных усадеб Ольвии классического времени. Ольвійський форум (памяті В.В. Крапівіної). Матеріали ІІ міжнар. археолог. конферен. 4-6 травня 2018 р. Миколаїв, 2018. С.51-52 (соавтор Ляшко С.Н.)
 12. Папанова В.А. Дослідження курганів доби бронзи у Північному Приазов’ї. І Всеукраїнський археологічний з’їзд.Ніжин, 2018. (співавтори Тощев Г.М., Каїра Ф.В.)

 

Scopus

 1. Папанова В.А Пригородные усадьбы ольвийской хоры V—IV вв. до н. э. (итоги раскопок 2003-2013 гг.) –STRATUMplus. –2015. – №3. – С.223-250

 

Index Copernicus International (ICI)

 1. Папанова В.А Господарські споруди в системі приміських садиб Ольвії Понтійської (підсумки розкопок 2003-2013 рр.) // Swiatowit. Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw. Mediterranean and Non–European Archaeology. – Warsaw,2016. – Vol. XIV (2015). – Fascicle A
 2. Папанова В.А Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии // EMINAK. –№4 (16). – Київ-Миколаїв, 2016. – С.178-188.
 3. Papanova V. Rare designs of graves in the necropolis of Olbia Pontica. NESSEBAR.VelikoTarnovo, 2017. Vol. 4.Р.101-109

 

Статті з права

 1. Папанова В.А Про порушення закону України «Про археологічну спадщину» на території Бердянського району // Право та державне управління. – 2015. – №1(6). – С.5-9 (співавтор Мурзін В.Ю.)
 2. Папанова В.А Правовий статус територіальної громади: теорія та практика // Кальміуські правові читання. Актуальні проблеми державного та муніципального  управління. Матер. міжнар. конферен.  Маріуполь,2017. С.59-65.
 3. Папанова В.А. Проблеми об’єднаних територіальних громад в Україні / Азовські правові читання – 2018 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2018 року – Бердянськ: ТОВ Модем-1, 2018. – 188с. – С. 90-95.