Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Вєнцева Надія Олександрівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.)
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.)
Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.)
Відмінник освіти України (2015 р.)
За наукові та освітні досягнення
Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення»(2018)
Наукометрика

ORCID iD

0000000219947187

Google Scholar

VoJumysAAAAJ

Researcher iD

N-6300-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Nadiia_Vientseva

Біографія

Народилась в місті Бердянськ 24 лютого 1976 року. В 1993 році поступила до Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Осипенко на факультет “Підготовки вчителів початкових класів”, якій закінчила з відзнакою у 1997 році та отримала кваліфікацію: вчитель початкових класів.

З 2001 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті.

В 2004 р. отримала другу вищу освіту за кваліфікацією: вчитель історії та українознавства.

В 2005 році поступила до аспірантури, яку достроково закінчила в лютому 2007 року та захистила кандидатську дисертацію на тему: Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (13.00.02 – теорія та методика навчання історії).

В 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

3 2017 року працює доцентом кафедри менеджменту та адміністрування. З 2019 року переведена на посаду професор кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету.

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.), грамотами Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.), Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.), Відмінник освіти України (2015 р.), Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення»(2018).

Напрям наукових досліджень: історія освіти, інновації в галузі освіти та управління.

Дисципліни, що викладає: управління реформами, інноваційні технології в освіти, управління змінами та викликами, історія менеджменту,сучасні управлінські технології.

 

Наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Vientseva N.METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF POLY-ARTISTIC EDUCATION OF A PERSON IN INTEGRATED EDUCATION SYSTEM / Vientseva  N., A.Omelchenco, V.Grigoryeva, O. Sokolova // Tarih Kultur Sanat Arastirmalari Dergisi – Journal of History Culture and Art Research. – Karabuk : Karabuk  University, Vol. 8, № 1, March 2019. – P.128-135.
 2. Vientseva N. DISCUSSION AS A FORM OF EDUCATION IN MODERN UNIVERSITIES / N. Vientseva, A. Omelchenco // Pedagogy. Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. – Sofia: Az-buki National Publishing House, 2020. Vol. 92. № 4. Р. 578-586
 3. Vientseva N.,Karapetrova О. PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VOLITIONAL QUALITIES AS A FACTOR OF SUCCESS IN LEARNING.Pedagogy. Вulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. – Sofia: Az-buki National Publishing House, 2021. Vol. 93. № 6. Р. 831-842

 

Монографії:

 1. Вєнцева Н.О. Розвиток вищої історичної освіти в Україні в 1917-1920 рр.: [монографія] / Н.О. Вєнцева / за заг. ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014.– 144 с.
 2. Вєнцева Н.О. Вища історична педагогічна освіта України в першій половині ХХ століття: історичний аспект: [монографія] / Н. О. Вєнцева / за ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016.– 320 с.
 3. Вєнцева Н. О. Iнтеграція в освіті як чинник сталого розвитку суспільства / EDUCATION FOR ACHIEVINGSUSTAINABLE DEVELOPMENT [Monograph]. Katowice : Katowice School of Technology, 2020. 342 р., (Р.7-12)
 4. Вєнцева Н.О., Карапетрова О.В. Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції. Монографія [Електронне видання]. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. 356 с. (С.113-133)

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Вєнцева Н. О. Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 1(10). – С. 148–153.
 2. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вишах України в 1905–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О.  Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія : Педагогічні науки. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 1.41 (93). – Т. 2. – С. 19–24.
 3. Вєнцева Н. О. Реформування системи вищої педагогічної освіти України в 40–50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 1. – С. 56–63.
 4. Вєнцева Н. О. Реорганізація вищої педагогічної школи України в 1917–1918рр. / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. –№ 2. – С. 15–20.
 5. Вєнцева Н. О. Особливості організації вищої педагогічної школи України на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33(86). – С. 17–24.
 6. Вєнцева Н. О. Особливості реформування вищої педагогічної освіти України в 1930–1940 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 21–30.
 7. Вєнцева Н. О. Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів директорії УНР / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 59–68.
 8. Вєнцева Н. О. Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ іменіА. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 47–56.
 9. Вєнцева Н. О. Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917–1920 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб.наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 43–50.
 10. Вєнцева Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 1. – С. 26–33.
 11. Вєнцева Н. О. Роль Інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх вчителів історії в 1920–1930 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 85–93.
 12. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в учительських інститутах України в 1907–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. – С. 29–35.
 13. Вєнцева Н. О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3.– С. 47– 53.
 14. Вєнцева Н. О. Практична складова професійної підготовки майбутніх учителів історії в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Virtus : Scientific – Journal / Canada. Montreal : Editonin – in Chif M. A. Zhurba. – 2016. – № 10. – P. 82–85.
 15. Вєнцева Н. О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 2. – С. 11–15
 16. Вєнцева Н. О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти на поч. ХХ ст. / Н.О. Вєнцева //  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2016. – С.11-15
 17. Вєнцева Н. О., Федчиняк А.О. Aктуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20-30 рр. ХХ століття в сучасних умовах. / Н.О. Вєнцева, А.О. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2017. – С.11-17
 18. Вєнцева Н. О. Поняття система як педагогічна категорія / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ., 2018. – С. 5-17
 19. “Вєнцева Н. О. Інституційний розвиток вищої педагогічної освіти України в 1917-1919 рр. / Н.О. Вєнцева // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. Науковий журнал – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – № 1. – С. 5-10
 20. Вєнцева Н. О. Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ ст. / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2018. – С.52-59
 21. Вєнцева Н. О. Державно-громадське управління освітою за часів Центральної Ради / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ., 2020. – С.21-20
 22. Вєнцева Н.О. Суспільно-політичні чинники розвитку педагогічної освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С.19-25
 23. Вєнцева Н. О. Актуалізація досвіду методики викладання у закладах вищої педагогічної освіти України початку ХХ століття в сучасних умовах. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. June № 55, 2021. Р. 27-32.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 1. Вєнцева Н. О. Практичні аспекти організації ігрової діяльності учнів на уроках історії / Автор-упорядник К.О. Баханов. – Х.: Вид . група « Основа», 2013 – 96 с. (Б-ка журн. «Історія і правознавство». Вип. 11 (119) (С. 26-44)
 2. Вєнцева Н. О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Інноваційні технології в освіті» для магістрантів спеціальності 180.10020 Управління навчальними закладами / Н. О. Вєнцева. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 21 с.
 3. . Вєнцева Н. О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Інноваційні технології в освіті» для магістрантів спеціальності 073 «Менеджмент» / Н. О. Вєнцева. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 25 с
 4. Вєнцева Н.О. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення курсових та магістерських кваліфікаційних робіт (для студентів денної та заочної форми навчання Бердянського державного педагогічного університету спеціальностей 073 Менеджмент (ОПП «Управління закладом освіти») та 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Управління закладом освіти») / укладачі Н. О. Вєнцева, О. М. Старокожко. Бердянськ. БДПУ, 2019. 44 с.