Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Новини

Олімпіада з педагогіки

 

11 березня викладачами кафедри педагогіки було організовано й проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» серед студентів різних спеціальностей університету.
Усупереч складним умовам у реаліях воєнного часу, в олімпіаді змагалося 19 здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з п’яти факультетів: гуманітарно-економічного; психолого-педагогічної освіти та мистецтв; фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти; філології та соціальних комунікацій; фізичної культури, спорту та здоров’я людини.

 

Мета проведення олімпіади полягала у виявленні педагогічно обдарованих студентів, сприянні розвитку та реалізації їх професійних здібностей, творчого застосування надбань сучасної педагогіки. Учасники виконували тестові завдання різного рівня складності на платформі MOODLE. Це дозволило майбутнім фахівцям продемонструвати високий рівень володіння теоретичним матеріалом з усіх розділів педагогіки, уміння критично мислити, творчо розв’язувати педагогічні задачі, аналізувати сучасні тенденції в освіті.
За підсумками І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» отримали такі результати:

 

І місце посіли Марина КИРИЛЕНКО (ФФМКТО), Дар’я ПРИХОДЬКО (ФФКСЗЛ), Дар’я ВОДОЛАВСЬКА (ФФКСЗЛ), Діана СОЛОМКА (ФФМКТО), Єлизавета КУЛИКОВА (ГЕФ), Анастасія ДІМІТРОВА (ФФСК);
ІІ місце – Олександра ЗЮЗКІНА (ФФМКТО), Наталія НІКІТЕНКО (ФФКСЗЛ), Максим СЕМЕНОВ (ФППОМ), Анна ХАЦЬКО (ФФМКТО), Дар’я СИТНІК (ФФСК), Влада КОВАЛЬОВА (ФФСК);
ІІІ місце – Олена КОРЕНЬ (ФППОМ), Єлизавета СИНЕГУБ (ФФКСЗЛ), Ангеліна КОВАЛЕНКО (ФППОМ), Ганна СКИБА (ФППОМ).

 

Щиро вітаємо призерів та всіх учасників олімпіади й бажаємо в подальшому досягти нових наукових звершень, наполегливо працювати над підвищенням рівня педагогічної майстерності, зберігати й розвивати найкращі традиції Бердянського державного педагогічного університету.

 

 

За матеріалами кафедри педагогіки БДПУ

 


 

 


 

День фізичної культури і спорту

 

Відзначення в другу суботу вересня Дня фізичної культури і спорту в Україні було започатковано в 1994 році. Традиційно це свято здорового способу життя і радості, що виникає за умови здійснення корисної фізичної діяльності. Фізична культура є надзвичайно важливим складником загальної культури, оскільки тісно пов’язана із системою фізичного виховання. Сьогодні фізкультуру можна сміливо назвати одним із основних засобів розвитку необхідних людських компетентностей, що сприяє динамічній комбінації знань, умінь і практичних навичок, які допомагають школярам реалізувати себе в дорослому житті.
Цьогоріч у процесі вивчення курсу «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі» здобувачі вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв відвідали ряд заходів, присвячених Дню фізичної культури і спорту.
Так, студенти с26ПО групи 7 вересня 2022 року взяли участь у вебінарі «Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ». Пропонований захід допоміг майбутнім учителям початкової школи засвоїти ефективні шляхи щодо розвитку необхідних компетентностей учнів на уроках фізичної культури. Окрім того, організатори вебінару розкрили другокурсникам секрети, які допоможуть у власній професійній діяльності створити атмосферу в класному колективі, удосконалити комунікацію між учнями і вчителем, а також успішно розвивати соціальні навички та лідерські якості. Учасники названого вище заходу мали можливість поглибити свої знання про використання командних ігор для розвитку уваги та лідерських якостей молодших школярів, визначити переваги інтеграції фізичної культури з іншими навчальними предметами, а також навчилися організовувати вправи на розвиток ініціативності та соціальної компетентності.
Студенти 41ПО групи 9 вересня 2022 року об 11.00 у режимі онлайн взяли участь у міжнародному семінарі «Фітнес на захисті фізичного здоров’я під час війни», організаторами якого виступили Спортивний комітет України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Всеукраїнський центр здоров’я населення «Спорт для всіх», Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Ukraine Active. Дуже цікавою та пізнавальною для майбутніх учителів початкової школи була проблематика семінару: фізична бездіяльність та її вплив на жінок і дівчат, створення програм фізичної активності та мотиваційних стратегій для жінок та дівчат у період війни; відкриття європейського реєстру фахівців із фітнесу EREPS для України та стандартів професійної підготовки фахівців оздоровчої сфери EuropeActive; презентація програми з мілібарі-фітнесу «Струм»; Європейський ВЕ ACTIVE DAY в Україні ‒ партнерство заради руху; проєкт «BE AKTIVE for REACE ‒ шлях підтримки та єднання!»
Крім того, майбутні фахівці в галузі початкової освіти активно відвідували різні види занять на платформі Prometheus та Edera з метою самостійного набуття компетентностей з фізичної культури, про що свідчать сертифікати, отримані за результатами навчання.
Студентська рада факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв виступили ініціатором челенджу # я спортсменfppom, який вона розпочала в соцмережах 10 вересня з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні. У цьому взяли участь і студенти с26ПО, 41ПО, які під час практичного заняття з дисципліни «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі» провели самостійно розроблені пальчикові гімнастику та руханку для молодших школярів.

 

   

 


 

Співпраця з батьками дитини з особливими освітніми потребами

 

8 листопада здобувачі другого рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв у процесі вивчення дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність вчителя початкової школи» взяли участь у вебінарі «Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами», на якому отримали корисну інформацію щодо особливостей роботи педагога з родиною, що виховує дитину з особливими освітніми потребами. Майбутні фахівці в галузі початкової освіти поглибили знання щодо правил взаємодії з родинами дітей, які мають особливі освітні потреби, отримали поради щодо корекційної педагогічної роботи в сім’ї, а також поради з організації батьківського клубу як об’єднання батьків, що виховують дитину з порушеннями розвитку. Магістранти ознайомилися з різноманітними формами, методами та прийомами, принципами педагогічної діяльності, орієнтованої на інтереси сім’ї, що дозволить майбутнім фахівцям у подальшому використати набуті компетентності під час професійної діяльності.

 

 


 

Готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі

 

14 листопада здобувачі другого рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, у процесі вивчення дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність вчителя початкової школи» взяли участь у вебінарі «Готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі», на якому отримали корисну інформацію щодо особливостей роботи педагога з дітьми з особливими освітніми потребами та взаємодії з асистентом вчителя.
Майбутні фахівці в галузі початкової освіти зорієнтувалися у напрямках методичної і фахової підтримки з питань роботи в інклюзивних класах; виділили професійно важливі критерії психологічної готовності вчителя до впровадження і реалізації інклюзивної практики; ознайомилися з інструментами, що сприяють підвищенню психологічної стійкості та емоційній стабільності.
Магістранти окреслили шляхи пошуку методичної та професійної підтримки щодо роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами.

 

 


 

День толерантності

 

Сьогодні особливої ваги набуває така якість людини як толерантність. Про це засвідчує і той факт, що 16 листопада 1995 року державами-членами ЮНЕСКО було ухвалено Декларацію принципів толерантності, яка підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу, проявом поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але рівні у правах.
Перші уявлення про толерантність діти отримують у сім’ї спостерігаючи за поведінкою батьків. Під час навчання в закладі загальної середньої освіти тема толерантності порушується учителями, зокрема фахівцями в галузі початкової освіти, у процесі формування ключових компетентностей молодших школярів. Отже, сучасний вчитель початкової школи має бути обізнаним щодо підходів формування в дітей зазначеної вище якості. Важливу роль у цьому процесі відіграє фахова підготовка студентів у педагогічних закладах вищої освіти. Так, студенти ІІ рівня вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв у процесі вивчення дисципліни «Соціально педагогічна діяльність вчителя початкової школи» мають можливість ознайомитися з особливостями формування соціальних компетенцій здобувачів початкової освіти, зокрема толерантності. Важливу роль у цьому процесі відіграє неформальна освіта студентів. Цього року магістранти спеціальності 013 Початкова освіта успішно пройшли курс «Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх» на платформі EdEra про що засвідчують отримані ними сертифікати.

 

 


 

БУДИНОК НАШОГО СЕРЦЯ

 

У рамках Тижня педагогіки та з нагоди 90-річчя Бердянського державного педагогічного університету здобувачі вищої освіти 21-ої групи спеціальності «Початкова освіта» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв представили в режимі онлайн театралізовану виставу «Будинок мого серця» у контексті вивчення дисципліни «Організація та режисура виховних заходів» (модератор – доцент кафедри педагогіки Олександр ГОЛІК).

Педагог, художник, композитор – це професія, вищою формою прояву якої є мистецтво. Вистави, виховні заходи, конференції, театралізовані уроки як форми педагогічного майстерності потребують знань та вмінь постановочної діяльності, успіх якої залежить від таланту вчителя.

Талановитий учитель, як досвідчений режисер, точно передає ідею, атмосферу сценарію та набуває авторського стилю, що позначається на розвитку мистецької індивідуальності учнів-артистів.

Творчий симбіоз педагогічної та режисерської діяльності покладено в основу дисципліни вільного вибору студентів «Організація та режисура виховних заходів», метою якої є формування готовності до постановки різноманітних виховних заходів і фрагментів театралізованих уроків в умовах нової української школи.

Набуті професійні вміння та навички з постановочної діяльності студенти продемонстрували під час створення власних авторських сценаріїв шкільних свят для учнів початкової школи: «День вишиванки», «День Святого Миколая», «День матері», «Свято Букваря», «Новий рік», «День знань», «Випускний бал» та організації колективної творчої роботи.

Метою театралізованої вистави за мотивами притчі Асі Котляр «Будинок мого серця», проведеної у форматі конкурсу педагогічної майстерності, було навчити дітей розрізняти позитивні й негативні почуття та емоції людей; не бути байдужими до проблем інших і з радістю допомагати кожному, виховувати в собі такі почуття, як віра, любов, доброта, натхнення та співчуття. Представлені у виставі персонажі, які є не звичайними людьми, а людськими почуттями, крім емоцій, наділені зовнішністю і рисами характеру, що дозволило в чуттєво-образній формі відобразити їхні позитивні та негативні прояви в різних життєвих ситуаціях.

Сценарій, музика, оформлення, образи, акторська та режисерська діяльність є результатами плідної співпраці студентів на всіх етапах підготовки цікавого, пізнавального, атмосферного заходу, а набутий здобувачами вищої освіти у процесі вивчення дисципліни «Організація та режисура виховних заходів» теоретичний і практичний досвід знадобиться в майбутній професійній діяльності та в процесі подальшого формування педагогічної майстерності першого вчителя.

Будинком нашого серця завжди був і залишається Бердянський державний педагогічний університет, який відзначає сьогодні 90-річчя з часу свого заснування. Щиросердно вітаючи рідний виш з ювілеєм, сподіваємося і свято віримо, що найближчим часом повернемось у стіни своєї Alma mater, де завжди панує віра, надія, любов і творчість.

 

 

 

Софія ГУБАНОВА, Людмила ЛИТВИНЕНКО,

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 21ПО групи

факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 


 

ОНЛАЙН ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА НА ХОРТИЦІ «ШЛЯХАМИ КОЗАЦЬКОГО ВИХОВАННЯ»

 

14 жовтня сучасні українці відзначають одразу три свята: Покров Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників і захисниць України.

Перше свято є найстарішим і одним із найшанованіших в нашій державі. Цього дня християни згадують чудо, яке здійснила Божа Матір як заступниця всіх людей на Землі.

Покрова є особливим святом для України, оскільки з ним тісно пов’язаний День українського козацтва. Цей зв’язок не є випадковим або вигаданим: із давніх часів Пресвята Богородиця була покровителькою усього Українського козацтва. Запорізькі козаки на Січі навіть збудували церкву на честь Божої матері, засвідчуючи їй у такий спосіб свою любов і пошану. Після зруйнування Катериною ІІ Запорізькою Січі козаки, ідучи за Дунай, забрали із собою ікону Покрову Пресвятої Богородиці. За щиру віру і глибоку шану козаків до образу Божої матері народ дав другу назву цьому святу – Козацька Покрова. З історичних джерел відомо також, що саме 14 жовтня козаки збиралися на велику раду під час якої обирали гетьмана та визначали подальші військові перспективи.

Сьогодні навіть найменші українці знають, що козаки – захисники Вітчизни, що боронять віру, гідність та звичаї кожного, хто живе на нашій рідній землі та свято її любить. Наразі ці мужні та сміливі люди разом з іншими захисниками і захисницями, Збройними Силами України протистоять ворожій навалі, кожним своїм кроком наближаючи нас до Свята Перемоги, Справедливості та Миру.

Цьогоріч викладачі кафедри педагогіки 14 жовтня провели традиційні онлайн історико-педагогічні екскурсії до Музею історії запорізького козацтва на Хортиці «Шляхами козацького виховання» для студентів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, під час яких здобувачі вищої освіти отримали можливість не тільки ознайомитися з історією славетного козацтва, а й дізнатися про освітню систему, що існувала в Запорізькій Січі та мала потужний потенціал щодо навчання і виховання молодого покоління справжніх патріотів своєї країни.

Для тих, хто цікавиться історією нашої Вітчизни, пропонуємо перейти за поданими нижче посиланнями.

 

https://youtu.be/OVFNKLR0U_c,

https://youtu.be/WDmG9t9ND6g .

 

 

За матеріалами кафедри педагогіки

 


 

Плідні роки співпраці вплинуть на результати діяльності

 

27 травня у форматі онлайн відбулася зустріч керівництва факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету (Людмила КОВАЛЬ – декан, Ольга ПОПОВА, Анжеліка ЛЕСИК – заступники декана) зі студентами, керівництвом (директорка – Олена ОЛІЙНИК) та викладачами КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж».

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ Марія СКУРСЬКА ознайомила з новими Правилами прийому до Бердянського державного педагогічного університету в 2022 році, зокрема щодо вступу на спеціальність «Початкова освіта» на основі дипломів молодшого спеціаліста.

Надзвичайно тепло й по-родинному говорила про взаємини з університетом директорка коледжу Олена Іванівна ОЛІЙНИК, яка, звернувшись до своїх випускників, відзначила, що викладачі докладають максимум зусиль для створення комфортного освітнього середовища і продовження підготовки вчителів для Нової української школи.

Сьогодні обидва заклади освіти – Бердянський державний педагогічний університет і КЗ «Покровський педагогічний фаховий коледж» – опинилися в однакових умовах і стали тимчасово внутрішньо переміщеними. Сподіваємося, що співпраця, яка триває роками, сформувала позитивний імідж про університет, і випускники коледжу для здобуття бакалаврського рівня вищої освіти оберуть саме Бердянський державний педагогічний університет!!!

 

 

 


 

Місто Бердянськ вже на третій день від початку війни було окуповано.

Бердянський державний педагогічний університет було тимчасово переміщено в м. Запоріжжя.

У зв’язку з цим сайт університету деякий час не працював, викладачі були у відпустці, а студенти на канікулах.

З 1 травня 2022 року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв було поновлено освітній процес.

 


 

Підключитися до конференції ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/6076013938?pwd=TXc5cTh2ZGdORlFRc1VHaHhWZ2Q2QT09

Ідентифікатор конференції: 607 601 3938

Код доступу: 9DcBEe

 


 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю

«Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості
в системі неперервної професійної освіти»
 
 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю
«Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості
в системі неперервної професійної освіти»
25–26 листопада 2021 року
 
 
ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю
«Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості
в системі неперервної професійної освіти»
25–26 листопада 2021 року

 


 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 25–26 листопада 2021 року «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

Інформаційний_лист_2021

Додатки

 


 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

 

Викладачі кафедри педагогіки (професорка Лариса ЛІСІНА, доценти Олександр ГОЛІК, Олена ГОЛУБ, Анжеліка ЛЕСИК, Андрій МАЛИХІН, Надія ЩЕРБАКОВА) брали участь у Міжнародному онлайн-семінарі «Педагогічна освіта 21 століття: нові виклики та рішення» з 10 листопада по 1 грудня 2021 року, організованому на освітній платформі SKLAD. 16 міжнародних експертів з різних країн (Сінгапур, Фінляндія, Канада, США, Китай, Нідерланди, Естонія, Білорусь, Великобританія, Австралія, Південна Корея) протягом 12 онлайн-зустрічей ділилися досвідом щодо системи підготовки педагогів у закладах вищої освіти, підвищення кваліфікації вчителів загалом і початкової школи зокрема, неперервність педагогічної освіти, наявність і вдосконалення професійних стандартів, форми практичної підготовки вчителів, методи формування soft skills, створення освітньо-професійних програм, рівні неперервної педагогічної освіти, соціальної підтримки вчителів, професійної сертифікації тощо.

 

 


 

29 листопада в рамках «Тижня педагогіки» здобувачами вищої освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв груп 31аПО-ОМ та 31бПО-ПП спеціальності 013 Початкова освіта було проведено залікове заняття «Калейдоскоп дозвіллєвої діяльності у ГПД» в контексті вивчення дисципліни «Організація освітнього процесу в ГПД» (керівниця – доцентка кафедри педагогіки факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Олена ГОЛУБ) з використанням дистанційних технологій навчання (платформа Zoom).

Студентами були представлені майстер-класи з організації дозвіллєвої діяльності вихованців у групи продовженого дня, а саме: заняття у гуртках («Магія хімії», «Світло веселки», «Стежками Діда Мороза», «Новорічні прикраси», «Новорічна ялинка», «Веселий Дід Мороз», «Новорічна сніжинка», «Снігова баба», «Ялинка з долоньок дітей»), веселі прогулянки на свіжому повітрі та спортивнооздоровчу роботу.

У процесі підготовки до проведення майстер-класу майбутні вихователі групи продовженого дня набули професійних навичок, які допоможуть їм в організації дозвіллєвої діяльності та будуть використані в майбутній педагогічній діяльності.

 

 


 

ЕКСКУРСІЯ ДО УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

17 вересня 2021 року студенти 21ПО групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв разом із викладачем кафедри педагогіки − докторкою педагогічних наук, професоркою Іриною БАРБАШОВОЮ відвідали виставку університетської бібліотеки «Наука в БДПУ: проєкти, дослідження, інновації», заплановану в рамках Тижня педагогіки.

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з різними видами наукових видань, доробком викладачів університету, електронним репозитарієм бібліотеки БДПУ.

Студенти щиро дякують працівникам бібліотеки за цікаву та пізнавальну екскурсію.

 

 

 

 


 

У контексті вивчення дисципліни «Судове красномовство» (викладач – доцент кафедри педагогіки Олександр ГОЛІК), метою якої є удосконалення комунікативних умінь, долучення до ораторського мистецтва, формування основ майстерності публічного мовлення та етики судового ритора, студенти-правники 4 курсу гуманітарно-економічного факультету запропонували глядачам взяти участь у засіданні Верховної Ради України під час розгляду та прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у суспільстві» (№ 4598 від 15.01.2021).

Здобувачі вищої освіти представляли власні політичні партії, висловлювали свою думку щодо законопроекту, звертаючись до світової практики та статистики, брали участь у дебатах, відповідали на запитання присутніх студентів та викладачів, зважували усі «за» і «проти» та проводили голосування, у результаті якого законопроект було прийнято.

Захід відвідали завідувач кафедри правознавства професор Дмитро КАМЕНСЬКИЙ, доцентка Наталя ІВАНОВА, викладачка Ірина ПЕТЯГІНА та студенти-правники 1-3 курсів гуманітарно-економічного факультету.

 

 

Анастасія ЖУПІЙ, студрада ГЕФ

 


 

Завершився проєкт кафедри педагогіки БДПУ

«Стежками педагогічної спадщини Лесі Українки»

під керівництвом доцентки Лілії Ярощук

 

З 1 до 25 лютого відбувся проєкт кафедри педагогіки БДПУ «Стежками педагогічної спадщини Лесі Українки» з нагоди 150-ліття від її дня народження під керівництвом доцентки Лілії Ярощук.

Щодня студентки факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв знайомили із поезією Лесі Українки для наймолодших у різних форматах: читали вірші, співали пісні на слова поетеси, Яна Малиш намалювала портрета. Найбільше вразили глядачів виконання Мілени Ткаченко, яка разом з мамою заспівала Лесину «Давню весну», Ілони Вовченко «Ой вишеньки-черешеньки», Яни Малиш та інших. Дійство отримало безліч схвальних відгуків від відомих науковців України, громадськості міста, зацікавило журналістів місцевих новин.

Кафедра педагогіки БДПУ щиро дякує студенткам факультету за ініціативу, підтримку, любов до українського слова.

Усіх охочих запрошуємо до перегляду відеопрезентацій за адресою у фейсбуку https://www.facebook.com/groups/607427396784460

 

 

 Доцентка кафедри педагогіки БДПУ Лілія Ярощук

 


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 26–27 листопада 2020 року «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

 

Програма_конференцii_2020

Інформаційний_лист_2020

Матерiали_конференцii_2020

 


 

Стартував проєкт кафедри педагогіки БДПУ

«Стежками педагогічної спадщини Лесі Українки»

 

2021 рік у нашій країні проголошено роком Лесі Українки.

З 1 лютого кафедра педагогіки Бердянського держаного педагогічного університету розпочала проєкт «Стежками педагогічної спадщини Лесі Українки» з нагоди 150-ліття від її дня народження.

Щодня студентки факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв будуть знайомити вас із поезією Лесі Українки для наймолодших (модератор – доцентка Лілія ЯРОЩУК). Усіх охочих запрошуємо до перегляду відеопрезентацій за адресою https://www.facebook.com/groups/607427396784460

 

 

Доцентка кафедри педагогіки БДПУ Лілія ЯРОЩУК

 


 

Шановний Олександре Борисовичу!

 

У день Вашого ювілею прийміть щирі й теплі вітання та найкращі побажання!

Ми знаємо Вас як талановиту особистість, висококваліфікованого, умілого колегу, який може пишатися набутим досвідом, духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами і досягненнями. Завдяки наполегливій, творчій праці, компетентності, високому професіоналізму, відповідальному ставленню до роботи Ви здобули шану та повагу серед колег, представників вищої школи та науковців як в Україні, так і за кордоном. Притаманні Вам енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом для тих, хто працює поруч.

Справжній подив й захоплення викликає Ваше подвижницьке та багатогранне життя в науці і громадській діяльності, яке Ви прожили чесно, гідно та відповідально.

Бажаємо Вам, вельмишановний Олександре Борисовичу, моральної і фізичної міці, нестримного наукового прозріння, непереборної жаги знаходити і передавати людям нові знання та нове бачення світу!

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я і достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років.

Живіть довго в щасті, благополуччі та доброму здоров’ї!

З повагою – кафедра педагогіки

 


 

Вельмишановний Олександре Борисовичу!

 

Прийміть сердечні поздоровлення і найкращі побажання з нагоди вашого ювілею!

Шануємо вас як яскраву особистість, талановитого педагога, вмілого організатора студентського дозвілля, який доклав чимало зусиль для формування творчих здібностей майбутніх фахівців, розбудови сучасної професійної освіти. ви власним досвідом доводите, що креативність, неординарність мислення не має ні вікових, ні статусних обмежень. Олександре Борисовичу, ваші вміння сформувати команду, захопити її ідеями слугують злагодженій роботі, народженню влучних жартів, чудовому акторському виконанню, що вже впродовж кількох десятиліть тішать глядацьку залу будь-яких заходів: КВК, Дебютів першокурсників, Містер і Міс Університет, різноманітних творчих конкурсів.

Зичимо й надалі Вам випромінювати невичерпну енергію, завзяту вдачу в роботі й житті. Здоров’я, сил і наснаги для здійснення нових задумів, мрій і сподівань.

З повагою колектив факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв  

 


 

ПРО МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ДОЦЕНТОК КАФЕДРИ

ПЕДАГОГІКИ ІРИНИ БАРБАШОВОЇ І ЛІЛІЇ ЯРОЩУК

 

Ірина БАРБАШОВА, доцентка кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету, взяла участь в онлайн стажуванні на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшаві (Республіка Польща), який відбувся з 23 червня по 15 липня 2020 року.

Команда ELPD за підтримки Центру польської освіти підготувала цікаву та насичену програму онлайн стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЗВО I–IV рівнів акредитації незалежно від форм

власності та підпорядкування за допомогою програмного модулю ZOOM:

«Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в закладах вищої освіти Польщі».

Collegium Civitas (див. світлини) – це сучасний недержавний університет, розташований у центрі Варшави. Collegium Civitas був заснований у 1997 році під патронатом п’яти науково-дослідних інститутів польської Академії наук: інституту фізіології і соціології, інституту історії, інституту політичних наук, інституту мистецтв і інституту славістики. Нині цей університет має репутацію кращого в Польщі вузу у вивченні міжнародних соціальних і політичних дисциплін. Університет акредитовано національною акредитаційною комісією і університетською акредитаційною комісією на конференції ректорів польських університетів. Collegium Civitas гордиться своїми сертифікатами якості освіти: the Kingston University London Certificate, the Trustworthy University Certificate and Certificate of University of Leaders 2011.

Лілія ЯРОЩУК, доцентка кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету, успішно пройшла програму міжнародного підвищення кваліфікації «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», яке відбулося з 20 по 27 липня 2020 р. в місті Любліні (Республіка Польща).

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) є Інститут науково-дослідний  Люблінського науково-технологічного парку і IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, а також Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Під час вебінару було отримано новий досвід та знання з використання хмарних сервісів для онлайн навчання з педагогіки, історії педагогіки, методології та методів наукових досліджень за підтримки  платформи ZOOM.

Сертифікати викладачок про проходження стажування та підвищення кваліфікації є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника.  Щиро дякуємо організаторам та засновникам за можливість вивчення європейського досвіду організації освітньої діяльності, де освітній процес зорієнтований на вимоги роботодавців.

 За інформацією викладачів кафедри педагогіки БДПУ

 


 

Фестиваль науки 2020

Режисерська та акторська майстерність першого вчителя

Сьогодні Фестиваль науки на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету продовжився ще в одному форматі – онлайн театралізованій виховній справі «Сторінками чарівної книги» у контексті вивчення дисципліни «Організація та режисура виховних заходів» (модератор – доцент кафедри педагогіки Олександр ГОЛІК. Підготували її студенти 41 групи.

Робота педагога, художника, композитора, балетмейстера – це професія, а вища форма діяльності цієї професії – мистецтво. Вистави, виховні справи, конференції, театралізовані уроки як форми педагогічного мистецтва потребують знань та умінь постановної діяльності, успіх якої залежить від таланту вчителя.

Талановитий учитель, як досвідчений режисер, точно передає ідею, атмосферу сценарію та набуває авторського стилю, що позначається на розвитку мистецької індивідуальності учнів-артистів.

Творчий симбіоз педагогічної та режисерської діяльностей покладено в основу дисципліни вільного вибору студентів «Організація та режисура виховних заходів», метою якої є формування готовності до постановки різноманітних виховних заходів та театралізованих уроків в умовах нової української школи.

Набуті професійні уміння та навички з постановної діяльності, студенти продемонстрували  при створенні власних авторських сценаріїв шкільних свят для учнів початкової школи: «День Святого Миколая», «День матері», «Зустріч зими і весни», «Свято Нового року», «Великдень», «Свято хліба», «Свято Осені», колективної творчої роботи.

Театралізований виховний захід «Сторінками чарівної книги» проведено у форматі конкурсу педагогічної майстерності. Мета вистави – сприяти заохоченню учнів 3–4-х класів жити реальним життям, а не «жити в ґаджетах», тобто виховувати в собі почуття відповідальності за свої вчинки, любов та чуйність до тварин, бережливе ставлення до природи і всього живого та повагу до цінностей дружби.

Під час дистанційного заходу було представлено фрагменти із життя маленької дівчинки Даринки, яка не хотіла вчитися. Мандри сторінками книги та знайомство з персонажами допомогли дівчинці дізнатися багато нового, що викликало в неї інтерес до книжок та навчання.

Представлені персонажі, крім емоцій, наділені зовнішністю і рисами характеру, що дозволило в чуттєво-образній формі відобразити їхні позитивні та негативні прояви в життєвих ситуаціях.

Сценарій, музика, оформлення, образи, акторська та режисерська діяльність є результатами плідної праці студентів на всіх етапах підготовки заходу: від формування ідеї до втілення в життя.

Отже, набутий студентами теоретичний і практичний досвід, у процесі вивчення дисципліни «Організація та режисура виховних заходів», стає в пригоді в майбутній професійній діяльності та в процесі подальшого формування педагогічної майстерності.

Нам, студентам, було дуже цікаво. А що вийшло – дивіться у відео.

 

Марина СТЕЛЬМАХ, студентка 41 групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв


 

У нашому університеті триває Фестиваль науки. Сьогодні студентки 21-ПО групи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського педагогічного університету підготували літературно-мистецьку годину з нагоди 179-ї річниці з дня народження Христини Алчевської «Христина Данилівна Алчевська: життя заради світла» (модератор – доцент кафедри педагогіки Лілія Ярощук). Хоча й довелося спілкуватися дистанційно, майбутні педагоги захоплювалися цією самодостатньою особистістю з яскраво вираженою метою в житті.

Студентки поділилися своїми враженнями https://drive.google.com/drive/folders/1SPnrL3cFh7WlGQSuxpstpu62RpeaXzBv?usp=sharing


 

У відповідності із планом заходів до Днів науки кафедри педагогіки 14.05.2019 о 09.30 відбудеться он-лайн  студентська секція студентів та викладачів кафедри педагогіки з теми

«Інновації і традиції на різних рівнях освіти»

 

 1. Вікторія ПЕРЕВЕРТАЙЛО, студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти ФППОМ.

Науковий керівник: Олександр ГОЛІК, доцент (БДПУ).

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Єлизавета ЧОРНА, студентка 2 курсу І рівня вищої освіти ФППОМ.

Науковий керівник: Лілія ЯРОЩУК, доцент (БДПУ).

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (МИСТЕЦТВА) 

 1. Валентина КОВАЛЕНКО, студентка 2 курсу І рівня вищої освіти ФППОМ.

Науковий керівник: Надія ЩЕРБАКОВА, доцент (БДПУ).

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ІЗ БАТЬКАМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Руслана ГАЙДУКОВА, студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти ФППОМ.

Наук. керівник: Анжеліка ЛЕСИК, доцент (БДПУ).

ЕСТЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Валерія ДУДНІК, студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти ФППОМ.

Науковий керівник: Олена ГОЛУБ, доцент (БДПУ).

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕМИ «ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ Я. А.КОМЕНСЬКОГО»

 1. Дар’я ЯКУБІЕНКО,студентка 1 курсу ІІ рівня вищої освіти ФППОМ.

Науковий керівник: Ірина БАРБАШОВА, доцент (БДПУ).

ФОРМУВАННЯ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ ДИДАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Оксана РЕВА, студентка 2 курсу І рівня вищої освіти ФФСК.

Науковий керівник: Андрій МАЛИХІН, доцент (БДПУ).

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ


 

Інформація

 

У відповідності із планом заходів до Днів науки кафедра педагогіки запрошує всіх бажаючих студентів взяти участь 12.05.2020 р. в 12 годин в он-лайн історико-педагогічній екскурсії до музею історії запорозького козацтва на Хортиці «Шляхами козацького виховання».

Перегляд відеоекскурсії здійснюється за посиланням: https://youtu.be/OVFNKLR0U_c, https://youtu.be/WDmG9t9ND6g . За результатами он-лайн екскурсії буде проведений конкурс серед її учасників на краще есе на тему «Козацьке виховання і сучасність», які слід надіслати на електронну пошту кафедри – pedagogikaippom@ukr.net. з поміткою он-лайн екскурсія до 14.05.2020 р. В листі треба вказати факультет, курс, групу і своє прізвище. Найкращі есе будуть розміщені на сайті БДПУ, як результат  участі в  онлайн екскурсії. Переможців очікують нагороди.

Колектив кафедри педагогіки БДПУ щиро дякує за надання матеріалів із особистого архіву Володимиру Миколайовичу Лютому – голові ради козацьких отаманів міжнародного союзу козаків «Запорізька Січ», члену координаційної ради при Запорізькій ОДА, і сподівається на подальше співробітництво в царині патріотичного виховання майбутніх педагогів.


 

У відповідності із планом заходів до Днів науки кафедри педагогіки 14.05.2019 о 13.00 відбудеться он-лайн  круглий стіл викладачів кафедри педагогіки з теми «Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя: теорія і практика»

 

Питання для обговорення:

 1. Барбашова І.А., доктор пед. наук, доцент.

«Характеристика педагогічного досвіду розвитку в молодших школярів просторового сприймання». 

 1. Голік О.Б.,канд.пед. наук, доцент.

«Роль педагогічної майстерності в професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи».

 1. Голуб О.В., канд.пед. наук, доцент.

«Педагогічні умови підвищення ефективності викладання педагогічних дисциплін у ЗВО». 

 1. Лесик А.С., канд.пед. наук, доцент.

«До питання підготовки майбутніх вчителів НУШ у закладах вищої освіти». 

 1. Лісіна Л.О. доктор пед. наук, професор.

«Вплив інформатизації освіти на трансформацію технології навчання у вищій школі».

 1. Малихін А.О.,канд.пед. наук, доцент.

«Історичні передумови розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя освітньої галузі «Технології».

 1. Щербакова Н.М.,канд.пед. наук, доцент.

«Професійна підготовка викладача педагогічних дисциплін в умовах навчання в магістратурі».

 1. Ярощук Л. Г.,канд.пед. наук, доцент.

«Виховання моральної культури майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки».

Відповідальний за підготовку і проведення он-лайн круглого столу канд.пед.наук, доцент Малихін А.О.


 

Визначили переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»

 

20 лютого викладачами кафедри педагогіки було організовано й проведено І тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» серед студентів, які навчаються за спеціальностями 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» та 015 «Професійна освіта». Завданням олімпіади є виявлення педагогічно обдарованих студентів, розвиток та реалізація їх професійних здібностей, а також стимулювання творчих пошуків.

У І турі брали участь студенти 2-их та 3-іх курсів з чотирьох факультетів: гуманітарно-економічного; психолого-педагогічної освіти та мистецтв, фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, філології та соціальних комунікацій в загальній кількості 35 осіб.

За умовами проведення олімпіади її учасники виконували тестові завдання різного рівня складності та розв’язували педагогічні ситуації за результатом перегляду відеоролика. Це дозволило виявити їхні знання з усіх розділів педагогіки, уміння критично аналізувати сучасні тенденції в освіті.

За підсумками І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» призові місця посіли Валерія БІЛИК, Діана ФЛІНТА, Дар’я БЛИЗНЮК (2 курс ФФМКТО), Єлизавета СТОЙЧЕВА (3 курс ФФМКТО), Аліна НЕСТЕРЕНКО та Владислава ПРОЦЕНКО (3 курс ГЕФ), Валерія БАРАБАШ (3 курс ФППОМ), Дарина СКУРАТОВСЬКА (2 курс ФФСК).

Щиро вітаємо призерів та всіх учасників олімпіади й бажаємо в подальшому досягти нових наукових звершень, наполегливо працювати над підвищенням рівня педагогічної майстерності, зберігати й розвивати найкращі традиції Бердянського державного педагогічного університету.

 


 


 

У рамках вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання історії педагогіки у закладах вищої освіти» доценти кафедри педагогіки Олена Голуб та Олександр Голік організували відвідування студентами першого і другого курсу магістратури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв університетського заходу «Ніч у БДПУ».

Студенти факультету і гості поринули в стародавню історію нашого навчального закладу – від самого початку існування чоловічої гімназії і крізь століття – аж до сьогодення. Гості заходу були у захваті від побаченого і дізналися про цікаві сторінки історії нашого вишу.

Майбутні викладачі закладу вищої освіти набули досвіду в проведенні інноваційних нестандартних заходів роботи з історії педагогіки.

 


 

Сьогодні голова профкому В. Г. Лола, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Л. В. Коваль, студенти, колеги, друзі, однодумці вітали І. А. Барбашову з ювілеєм. Лунали спогади, слова вдячності, щирі побажання міцного здоров’я, щастя і благополуччя в родині та успіху в усіх починаннях, здійснення надій і сподівань.

 


8 жовтня в актовій залі головного корпусу БДПУ, в рамках «Тижня педагогіки», студентами бакалаврату гуманітарно-економічного факультету факультету було представлено майстер-клас з педагогічної майстерності (керівник – доцент кафедри педагогіки Голік О. Б. , а саме – літературно-музичну композицію «Україна – понад усе!». Сюжет розгортається у період трагічної історії УПА, коли молоді дівчата проводжали у бій своїх коханих чоловіків з надією на їхнє повернення. Постанова змальовує образ традиційних проводів, присяги вояків, жіночої скорботи та впевненої рішучості до помсти за полеглих. Помсти, в першу чергу, за долю України. Літературно-музична композиція спрямована на виховання патріотичних почуттів у школярів та студентів, допомагає у вивченні історії нашої держави шляхом її креативного втілення в театралізованій формі. У процесі написання сценарію, режисури та акторського втілення образів, студенти-історики набули професійних навичок, які сприятимуть подальшому розвитку педагогічної техніки та будуть використані в майбутній педагогічній діяльності при підготовці фрагментів театралізованих уроків та виховних заходів.


У вівторок 8 жовтня на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ в рамках проведення тижня педагогіки відбувся педагогічний квест «МАНДРИ В МАЙБУТНЄ».

Організатори цього заходу − викладачі кафедри педагогіки (доценти Олена Голуб, Надія Щербакова, Анжеліка Лесик) і студенти магістратури ФППОМ ставили за мету в цікавій та невимушеній атмосфері співпраці й творчості долучити студентів I курсу спеціальності 013 Початкова освіта до вирішення актуальних педагогічних проблем.

Студенти, учасники квесту, об’єдналися в чотири команди, кожна з яких рухалась за окремим маршрутом та розв’язувала на спеціально створених локаціях різні цікаві завдання щодо особливостей педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах НУШ. Зокрема, вони аналізували висловлювання відомих педагогів з позиції сучасності, згадували казки свого дитинства, розгадували ребуси, занурювалися у світ педагогічних понять.

Останньою локацією була лабораторія НУШ. Атмосфера сучасного освітнього простору надихнула учасників педагогічного квесту на міркування про те, яким має бути образ вчителя Нової української школи.

Усі завдання майбутні фахівці виконували вправно і швидко. Вони узагальнили та поповнили свої педагогічні знання і водночас налаштувалися на подальшу наполегливу працю з опанування майбутньої спеціальності.

Закінчився педагогічний квест нагородженням команд-учасників почесними грамотами, а також солодкими подарунками від профкому БДПУ.

 

 


 

На факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тиждень педагогіки традиційно відкрився фотовиставкою. Її організатор – доцент кафедри педагогіки Л.Г. Ярощук. Цього року студенти представили свої роботи «Перші кроки до омріяної професії». Експонатами виставки стали світлини, виконані на досить якісному рівні майбутніми педагогами, які намагалися передати свої різноманітні відчуття від спілкування з молодшими школярами. Студенти креативно підійшли до виконання завдань, проявили сумління в оформленні своєї роботи.


ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ

На кафедрі педагогіки факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/) фестиваль науки традиційно розпочався фотовиставкою. Її організатор – доцент кафедри педагогіки Л.Г. Ярощук . Цього року студенти представили свої роботи «Все починається з любові, все починається з добра (В. Сухомлинський)». Експонатами виставки стали більше ста світлин, виконаних на досить якісному рівні, майбутніми учителями, які намагалися передати свої різноманітні відчуття від подорожі в музей Василя Олександровича Сухомлинського. Студенти змогли відчути атмосферу Павлиської середньої школи, побувати в квартирі великого Вчителя, вклонитися Людині, яка все своє серце віддала дітям.

Уже стало доброю традицією у межах проведення фестивалю науки в Бердянському державному педагогічному університеті звітувати про результати студентських наукових досліджень на засіданнях секцій. Так, цьогорічне обговорення наукових проблем майбутніх педагогів присвячене різним аспектам реалізації концептуальних засад ключової реформи освіти на різних рівнях навчання.

Секція розпочалась із привітання деканом факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, професором Людмилою Вікторівною Коваль усіх присутніх і нагородила подякою доцента Ірину Анатоліївну Барбашову за керівництво науковою роботою магістранти Анни Дресвянникової, яка стала призером «ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»»

Для виступу на студентській секції «Реалізація концептуальних засад ключової реформи освіти на різних рівнях навчання», на яку було подано 28 тез доповідей, було відібрано на конкурсній основі 7 найкращих, присвячених актуальним темам.

Під керівництвом викладачів кафедри педагогіки студенти презентували власне бачення оновлення початкової школи, ділилися враженнями про практичний педагогічний досвід, здобутий під час виробничої та асистентської практик, а також мали можливість продемонструвати актуальність магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Презентація результатів досліджень викликала велику цікавість як у студентів, так і у викладачів. Хочеться відмітити не тільки велику кількість запитань до доповідачів присутніх викладачів і майбутніх учителів, але й високий рівень уміння формулювати запитання студентами.

Студенти, які були присутні на засіданні, активно долучилися до обговорення наукових проблем. Кращою одноголосно визначено доповідь студентки 42 ПО групи напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» Юлії Логозинської та відзначено грамотою ректора «За найкращу наукову доповідь».

Із заключним словом звернулась завідувач кафедрою педагогіки, професор Лариса Олександрівна Лісіна до присутніх на секції студентів та викладачів і наголосила на важливості одержання досвіду дослідницької роботи та презентації її результатів для майбутньої професії ще в студентські роки. Відмітила високий рівень дослідницької культури майбутніх педагогів, і нагородила грамотами всіх доповідачів.

Наукова секція викладачів кафедри педагогіки, на якій виступи були об‘єднані темою «Підготовка майбутнього вчителя нової української школи: теоретичний аспект», проводилась у формі круглого столу. Було обговорено, як завжди з переходом до плідного диспуту, важливі проблеми підготовки фахівців, зокрема, розглянуто актуальність питання підготовки майбутнього вчителя до конструювання освітніх технологій та визначення критеріїв ефективності цієї підготовки, та актуалізовано важливість лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку. Розглянуто вплив рівня розробленості теоретичних аспектів проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя трудового навчання та технологій на ефективність його методичної підготовки. Обґрунтовано важливість сформованості пізнавальної активності, та її складової – пізнавального інтересу у вчителя, та на прикладі викладання історії педагогіки визначено шляхи активізації пізнавальних інтересів студентів на заняттях з історії педагогіки. Визначено роль психофізичних дій у діяльності вчителя, який є режисером і актором власної педагогічної діяльності. Зазначено, що поза увагою науковців залишився такий аспект, як виховання відповідальності в учнів і визначено напрямки підготовки майбутнього педагога до її формування у дітей молодшого шкільного віку. Характеризуючи педагогічний досвід з розвитку чуттєвої сфери молодших школярів, наголошувалось на недостатньому рівні усвідомлення вчителями особливостей функціонування сенсорних процесів дитячої особистості. Також було розглянуто актуальну теоретико-методичну проблему професійної підготовки майбутнього вчителя до організації навчального діалогу, досліджено проблеми лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроку української мови. Також увагу приділено і вихованню моральної культури майбутніх учителів. Було доведено, що вивчаючи педагогічну діяльність відомих педагогів, студенти практично формують свою моральну культуру.

В рамках фестивалю науки в актовій залі головного корпусу БДПУ пройшли Конкурси сценічної майстерності. Вони стали завершальним етапом для студентів 3-го курсу гуманітарно-економічного факультету, 3-4 курсів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/) з вивчення дисципліни «Організація і режисура виховних заходів» (викладач канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Голік О.Б.

Під час вивчення даної дисципліни студенти дізнались багато цікавого: про специфіку організації та режисури виховних заходів, театралізовані уроки, оволоділи навичками режисера, розвинули інтелектуальні здібності та творчий потенціал, педагогічну техніку.

Отримані знання, студенти закріплювали шляхом розробки авторських сценаріїв, які вони зможуть використати на початку своєї педагогічної діяльності.

На розсуд глядачам студентами-істориками була представлена постановка «Українські Вечорниці». Головною задачею було: передача атмосфери життя українського селянина у кінці 18 століття, обрядів, звичаїв, традицій, які ми так любимо і пишаємось. Постановка була спрямована на учнів старшого шкільного віку. Метою цього дійства є формування уяви про традиції та обряди нашого народу, виховання любові до української культури та перенесення і ознайомлення учнів із минулим нашої країни.

Студенти-хореографи представили театралізовану виставу «Одне життя – один вибір», розраховану на учнів старших класів. Своєрідна філософська казка про добро і зло, кохання, життєві спокуси та моральні цінності.

Студенти-музиканти представили театралізовану виставу «Ніч у музичній школі», розраховану на учнів 3-4 класів. Метою вистави було зацікавлення молодших школярів музикою та ознайомлення їх із музичними інструментами , їх звучанням та роллю в оркестрі. Виховання високих моральних якостей, розвинення музичних здібностей.

Студенти пройшли всі етапи підготовки: від формування ідеї до втілення її у життя. Сценарій, музика, декорації, образи, акторська та режисерська діяльність є результатами їх плідної праці. Фрагменти казки, історичні факти, професійно поєднанні у виставах викликають відчуття естетичного задоволення та неабиякий інтерес.

Сподіваємось, що набуті студентами уміння і навички стануть у пригоді у подальшій професійній діяльності.

В рамках фестивалю науки 15.05.2019 р. та 16.05.2019 р. доцентом кафедри педагогіки А.О. Малихіним були організовані і проведені тематичні екскурсії до музею міста Бердянська «Освіта в Бердянську і Бердянському повіті наприкінці ХІХ – початку ХХ століття», «Організаційно-педагогічна діяльність барона М.О. Корфа в Бердянському повіті» для студентів 2 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти. Під час екскурсії студенти факультету із зацікавленістю сприймали відомості про стан розвитку освіти в Бердянську і Бердянському повіті наприкінці ХІХ ст., про внесок Бердянського земства в становлення і розвиток шкільної справи, про відомих випускників Бердянської чоловічої гімназії, про діяльність М.О. Корфа щодо організації та проведення в стінах чоловічої гімназії, прогресивного на той період явища в житті педагогічної громадськості – вчительських з’їздів.

На нашу думку, погляд в педагогічне минуле сприятиме більш свідомому ставленню майбутніх педагогів до майбутньої професійної діяльності.


 


Олімпійські змагання з педагогіки

20 лютого 2019 року викладачами кафедри педагогіки було організовано й проведено І тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» серед студентів, які навчаються за спеціальностями 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» та 015 «Професійна освіта».

У І турі брали участь 37 студентів з 2-их та 3-іх курсів п’яти факультетів: гуманітарно-економічногопсихолого-педагогічної освіти та мистецтвфізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освітифізичного вихованняфілології та соціальних комунікацій.

Завданням олімпіади є виявлення педагогічно обдарованих студентів, розвиток та реалізація їх професійних здібностей, а також стимулювання творчих пошуків. За умовами проведення олімпіади її учасники виконали тестові завдання різного рівня складності, що дозволило виявити їхні знання з усіх розділів педагогіки, уміння критично аналізувати сучасні тенденції в освіті.

За підсумками І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» ІІ місце посіли Кривицька Владислава (2 курс, ФФМКТО спеціальність 014 Середня освіта (Математика)) та Цибулька Владислав (2 курс, ФФМКТО спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); ІІІ місце – Проценко Владислава (2 курс, ГЕФ спеціальність Середня освіта (Історія)), Кузьменко Вікторія (3 курс, ФФМКТО спеціальність 014 Середня освіта (Математика)), Закора Маргарита (2 курс, ФФМКТО спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)).

Щиро вітаємо призерів та всіх учасників олімпіади й бажаємо в подальшому досягти нових наукових звершень, наполегливо працювати над підвищенням рівня педагогічної майстерності, зберігати й розвивати найкращі традиції Бердянського державного педагогічного університету .


 

9 листопада 2017 року на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв у рамках Тижня педагогіки відбувся міжфакультетський Педагогічний брейн-ринг, на якому спільними зусиллями викладачів кафедри педагогіки організовано змагання команд «Розумники» (факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв), «Педагогіка в серці» (факультет філології та соціальних комунікацій), «Фрактали» (факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти). Кожен із факультетів намагався зібрати в команду по 5 учасників – студентів різних курсів, які найкраще знають педагогіку.

Завдання, пропоновані учасникам, мали на меті виявити їхні педагогічні знання, логічне мислення, вміння діяти в непередбачуваних педагогічних ситуаціях тощо. Учасники команд проявили добрі знання з педагогіки, кмітливість та винахідливість, уміння нестандартно вирішувати складні педагогічні задачі.

Активність студентів під час брейн-рингу засвідчила їхню глибоку ерудованість і вміння працювати в команді, що є надзвичайно важливим на шляху становлення майбутнього педагога, незважаючи на отриманий фах.

У залі, де проходила гра панував позитивний настрій, атмосфера інтелектуальної жаги до перемоги кожної команди. Під час музичних пауз між конкурсами студенти спеціальності «Музичне мистецтво» Валерія Олійник та Карина Шатило дарували актуальні для цього заходу пісні.

Авторитетне журі (голова – професор Лісіна Л. О., члени – доценти Барбашова І. А., Голуб О. В., Голік О. Б.) об’єктивно оцінювало виконання командами кожного з 5-ти завдань. За результатами гри І місце між собою розділили команди «Педагогіка в серці» та «Фрактали», ІІ почесне місце посіла команда «Розумники».

Усі учасники отримали грамоти та солодкі подарунки, які люб’язно надав профспілковий комітет (голова – Лола В. Г.)

Переконані, що Педагогічний брейн-ринг, проведений викладачами кафедри (доцентами Малихіним А. О. та Щербаковою Н. М.) буде добрим початком колективних міжкафедральних заходів педагогічного спрямування і сприятиме формуванню іміджу університету.

  


Практика в дитячих оздоровчих таборах – важлива умова професійного становлення майбутнього фахівця

У рамках проведення Тижня педагогіки 6 листопада 2017 року відбувся захист практики в дитячих оздоровчих таборах (керівник – доцент Лесик А. С.), яку проходили студенти 33-34 груп спеціальності «Практична психологія» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

Усі студенти погодилися, що літня педагогічна практика стала тим компонентом, який поєднав якісну теоретичну підготовку майбутніх практичних психологів з практичною діяльністю. Саме під час практики студенти мали можливість проявити себе як мудрі вихователі, креативні вожаті, просто добрі друзі дітей, які відпочивали цього літа в сонячному Бердянську, на узбережжі теплого Азовського моря.

Практика в дитячих оздоровчих таборах показала, що студенти, які систематично відвідували лекційні заняття, творчо підходили до виконання самостійних і практичних завдань з курсу «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах», повністю готові до виконання професійних обов’язків працівників ДОТ.

Базами літньої педагогічної практики студентів третього курсу факультету ППОМ спеціальності «Практична психологія» були дитячі оздоровчі табори міста Бердянська та Бердянського району із цілодобовим режимом проживання: ДОЦ «Червона гвоздика», «Факел», «Молода гвардія», «Морська хвиля», «Райський куточок».

Під час захисту студенти продемонстрували свою зацікавленість різними проблемами організації практики в ДОТ, зокрема творчість у згуртуванні дитячого колективу, проведенні свят і тематичних заходів, можливість урахування індивідуально-психологічних особливостей дітей різних вікових груп.

Світлини з практики в ДОТ та захисту


Уже третій рік поспіль, у рамках проведення тижня педагогіки, студенти спеціальності «Початкова освіта» факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв долучаються до таємниць минулого.

7 листопада усіх охочих було запрошено на майстер-клас із виготовлення Сонячного  коня. Усі присутні мали змогу розширити уявлення про народні традиції, виховання, історію, особливості виготовлення оберегових ляльок із мішковини, прядивної мотузки  та їх призначення.

Постійними організаторами заходу «Бабусині ляльки: виховний потенціал» виступили доцент кафедри педагогіки Лілія Ярощук та доцент кафедри початкової освіти Катерина Степанюк.

Зокрема, вони розкрили значення цього оберегу – символу  родючості і міцної влади, сили, добра і світла, що приносить у дім успіх і щастя. Символічною  є також грива коня, яка нагадує сонячні промені.

Привітала студентів декан факультету, яка зазначила, що сьогодні особливо гостро стоїть питання саме українських звичаїв, про які ми не можемо забувати.

Проведення такого майстер-класу свідчить, що сьогодні одним із улюблених занять все частіше стає хенд-мейд (від англ. hand made — речі, створені руками). Особливо популярним є виготовлення народних ляльок як витворів мистецтва, як об’єктів гри, як предметів побуту.

Усі учасники заходу ще раз переконалися, що створення мотанок з прядивної мотузки – це своєрідна психотерапія, яка позитивно впливає на емоційний стан людини, дозволяє створити казковий барвистий світ,  сонячний ранок та радість. Отже, мистецтво виготовлення української народної ляльки уже кілька років поспіль забезпечує формування  професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи, пробуджує відчуття власного коріння.

 Викладачі ФППОМ


Сьогодні, 6 листопада 2017 року, на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв розпочався тиждень педагогіки, який традиційно відкривається фотовиставкою. Цього року студенти представляють свої роботи «Перші кроки до омріяної професії» (керівник – доцент кафедри педагогіки Л. Г. Ярощук).

Експонатами виставки є більше ста світлин, виконаних на досить якісному рівні, майбутніх учителів, які намагалися передати свої різноманітні відчуття від спілкування з молодшими школярами.

Студенти креативно підійшли до виконання завдань, проявили сумління в оформленні своєї роботи.

Кафедра педагогіки висловлює подяку всім, хто долучився до виставки, за творчу активність, наполегливість і відповідальність.

 

Світлини з архіву кафедри.

Викладачі кафедри педагогіки


 

Інформаційний лист

 


14 вересня 2017 року на базі факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв проходила Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», присвячена 85-річчю заснування Бердянського державного педагогічного університету.

Метою конференції було обговорення стратегічних проблем модернізації вищої педагогічної освіти в контексті стандартизації початкової школи.

Співорганізаторами конференції стали Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Херсонський державний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Загалом долучитися до проведення конференції виявили бажання 237 науковців, аспірантів, молодих учених, студентів і вчителів, серед яких 22 доктори наук з різних регіонів України, Угорщини та Польщі. Вражає і географія учасників: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський національний університет культури та мистецтв; Національна музична академія України імені П.І.Чайковського; Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти; КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та інші.

Робота здійснювалася за 6 секціями, а саме: «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: стан та перспективи розвитку», «Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців», «Актуальні проблеми підготовки магістрів початкової освіти», «Розвиток особистості молодшого школяра на етапі створення стандартів нового покоління», «Творчий потенціал мистецької освіти», «Актуальні проблеми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти».

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць.

Колектив кафедри початкової освіти та організаційний комітет конференції висловлює подяку співорганізаторам та учасникам конференції.

Сподіваємось на плідну співпрацю в наступному році!

За матеріалами факультету

психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ