Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра математики та методики навчання математики

Історія кафедри математики розпочалася з реорганізації педагогічного технікуму в держаний інститут соціального виховання. Для забезпечення викладання математики та інших технічних дисциплін у 1932 році була створена техно-математична кафедра, яку очолив викладач математики Кара-Куркчі Юрій Ілліч.

Наказом №107 від 03.09.1936 р. виконувати обов’язки керівника кафедри математики був призначений Козетов Іван Михайлович.

У 1944 р. обов’язки завідувача кафедри математики виконував Зиньківський Павло Максимович.

У березні 1944 року повернувся з евакуації доцент математики Малявін Лев Семенович і наказом №32 від 21.03.44 р. був призначений завідувачем кафедри математики. Після смерті Малявіна Л.С., у 1953 році, кафедру очолив доцент Щеглов Михайло Васильович.

У 1955 році завідувачем кафедри вищої математики став Рвачов Володимир Логвинович, який у 1960 році став першим доктором фізико-математичних наук Бердянського державного педагогічного інституту.

У 1963 році кафедра була поділена на дві: кафедру вищої математики, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Раков Анатолій Фомич, та кафедру елементарної математики на чолі з кандидатом педагогічних наук Чайковським Віктором Даниловичем.

У 1972 році відбулося об’єднання математичних кафедр і завідувачем кафедри математики та методики викладання математики став Раков Анатолій Фомич.

З 1978 по 1983 рік кафедрою математики та методики викладання математики керував кандидат фізико-математичних наук, доцент Раков Сергій Анатолійович.

У 1983 році завідувачем кафедри математики та методики викладання математики стає кандидат фізико-математичних наук, доцент Вержиковський В‘ячеслав Петрович.

З 1999 року кафедрою математики та методики викладання математики керує кандидат педагогічних наук, доцент Шавальова Валентина Іванівна.

У лютому 2004 року завідувачем кафедри знов призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Вержиковського В‘ячеслава Петровича.

У 2006 р. на базі кафедри математики та методики викладання математики створено дві кафедри: кафедру математики та методики викладання математики та кафедру математичного моделювання та обчислювальної математики.

Завідувачем кафедри математики та методики викладання математики з 2006 року по 2011 рік працювала кандидат технічних наук Онуфрієнко Ольга Григорівна.

З 2011 року по 2022 роки кафедру математики очолювала Вагіна Наталя Степанівна.

З 2022 року в.о. завідувача кафедри призначено Кравченко Наталію Володимирівну.

На сьогоднішній день на кафедрі математики працюють п’ять викладачів, з яких один доктор педагогічних наук; чотири кандидати наук (фізико-математичних, педагогічних).

Серед працівників кафедри математики є випускники університету: доктор фізико-математичних наук, професор Литвин О.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент Вержиковський В.П., кандидат педагогічних наук, доцент Красножон О.Б., старші викладачі Коваленко В.М., Мацюк В.В., Пастирєва К.Ю.

Викладачі кафедри є постійними членами наукових семінарів, які функціонують в університеті та при різних наукових установах Києва, Харкова, Донецька та ін.

На кафедрі функціонують методичний семінар «Засоби посилення прикладної спрямованості математичної освіти школярів і студентів» та проблемна група «Інновації в математичній освіті» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Вагіна Н.С.).

Кафедра математики є випусковою кафедрою для студентів напряму підготовки «Математика» і забезпечує викладання для студентів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти таких профільних дисциплін: математичний аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія, дискретна математика, вища математика та ін.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, написанням курсових та дипломних робіт, підготовкою студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсах та олімпіадах (за останні п’ять років – п’ять індивідуальних та 2 командних призових місця).

Окрім факультету фізико-математичної і технологічної освіти члени кафедри викладають фундаментальні і прикладні математичні дисципліни на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв, гуманітарно-економічному факультеті, факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

Співробітники кафедри активно працюють над оновленням навчально-методичного забезпечення, виданням навчальних-методичних посібників, створенням окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованих методик навчання математичних дисциплін.

Наукові дослідження на кафедрі проводяться у межах комплексної теми «Засоби посилення прикладної спрямованості математичної освіти школярів і студентів».

Для студентської молоді факультету фізико-математичної і технологічної освіти традиційним є щорічний математичний КВК серед студентів 4 курсу фізико-математичного напряму, у підготовці, організації та проведенні якого безпосередню участь беруть члени кафедри математики.

 

Контактна інформація:
Адреса: м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, корпус 1-А
Університет тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Телефон: +38 098 408 83 50 (дзвінки, Telegram, Viber)
e-mail: kafmat_bgpu@ukr.net