Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

The Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Історія кафедри математики розпочалася з реорганізації педагогічного технікуму в держаний інститут соціального виховання. Для забезпечення викладання математики та інших технічних дисциплін у 1932 році була створена техно-математична кафедра, яку очолив викладач математики Кара-Куркчі Юрій Ілліч.

Наказом №107 від 03.09.1936 р. виконувати обов’язки керівника кафедри математики був призначений Козетов Іван Михайлович.

У 1944 р. обов’язки завідувача кафедри математики виконував Зиньківський Павло Максимович.

У березні 1944 року повернувся з евакуації доцент математики Малявін Лев Семенович і наказом №32 від 21.03.44 р. був призначений завідувачем кафедри математики. Після смерті Малявіна Л.С., у 1953 році, кафедру очолив доцент Щеглов Михайло Васильович.

У 1955 році завідувачем кафедри вищої математики став Рвачов Володимир Логвинович, який у 1960 році став першим доктором фізико-математичних наук Бердянського державного педагогічного інституту.

У 1963 році кафедра була поділена на дві: кафедру вищої математики, яку очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Раков Анатолій Фомич, та кафедру елементарної математики на чолі з кандидатом педагогічних наук Чайковським Віктором Даниловичем.

У 1972 році відбулося об’єднання математичних кафедр і завідувачем кафедри математики та методики викладання математики став Раков Анатолій Фомич.

З 1978 по 1983 рік кафедрою математики та методики викладання математики керував кандидат фізико-математичних наук, доцент Раков Сергій Анатолійович.

У 1983 році завідувачем кафедри математики та методики викладання математики стає кандидат фізико-математичних наук, доцент Вержиковський В‘ячеслав Петрович.

З 1999 року кафедрою математики та методики викладання математики керує кандидат педагогічних наук, доцент Шавальова Валентина Іванівна.

У лютому 2004 року завідувачем кафедри знов призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Вержиковського В‘ячеслава Петровича.

У 2006 р. на базі кафедри математики та методики викладання математики створено дві кафедри: кафедру математики та методики викладання математики та кафедру математичного моделювання та обчислювальної математики.

Завідувачем кафедри математики та методики викладання математики з 2006 року працює кандидат технічних наук Онуфрієнко Ольга Григорівна.

З 2011 року кафедру математики очолює Вагіна Наталя Степанівна.

На сьогоднішній день на кафедрі математики працюють дев’ять викладачів, з яких один доктор фізико-математичних наук, професор; вісім кандидатів наук (фізико-математичних, технічних, педагогічних), серед яких – п’ять доцентів.

Серед працівників кафедри математики є випускники університету: доктор фізико-математичних наук, професор Литвин О.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент Вержиковський В.П., кандидат педагогічних наук, доцент Красножон О.Б., старші викладачі Коваленко В.М., Мацюк В.В., Пастирєва К.Ю.

Викладачі кафедри є постійними членами наукових семінарів, які функціонують в університеті та при різних наукових установах Києва, Харкова, Донецька та ін.

На кафедрі функціонують методичний семінар «Засоби посилення прикладної спрямованості математичної освіти школярів і студентів» (науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Онуфрієнко О.Г.) та проблемна група «Інновації в математичній освіті» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Вагіна Н.С.).

Кафедра математики є випусковою кафедрою для студентів напряму підготовки «Математика» і забезпечує викладання для студентів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти таких профільних дисциплін: математичний аналіз, функціональний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, аналітична геометрія, диференціальна геометрія і топологія, дискретна математика, вища математика та ін.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, написанням курсових та дипломних робіт, підготовкою студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конкурсах та олімпіадах (за останні п’ять років – п’ять індивідуальних та 2 командних призових місця).

Окрім факультету фізико-математичної і технологічної освіти члени кафедри викладають фундаментальні і прикладні математичні дисципліни на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв, гуманітарно-економічному факультеті, факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.

Співробітники кафедри активно працюють над оновленням навчально-методичного забезпечення, виданням навчальних-методичних посібників, створенням окремих компонентів комп’ютерно-орієнтованих методик навчання математичних дисциплін.

Наукові дослідження на кафедрі проводяться у межах комплексної теми «Засоби посилення прикладної спрямованості математичної освіти школярів і студентів».

Для студентської молоді факультету фізико-математичної і технологічної освіти традиційним є щорічний математичний КВК серед студентів 4 курсу фізико-математичного напряму, у підготовці, організації та проведенні якого безпосередню участь беруть члени кафедри математики.

Наша адреса: вул. Шмідта, 4, БДПУ71100, м. Бердянськ
корп. 1А, ауд. А104
кафедра математики
тел: (06153)45709
E-mail: fmkto.math@bdpu.org.ua