Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Коновальська Людмила Олександрівна

Наукометрика

Кандидат педагогіч­них наук (2011 р.), доцент (2014 р.)

У 1995 р. закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю: 7.010102 «Початкове навчання. Фізичне виховання» й отримала ква­ліфікацію вчителя початкових класів і фізич­ної культури. Має звання майстра спорту.

З 2006 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та методики фізичного вихо­вання та старшого викладача (2011-2013 рр.) в Бердянському державному педагогічному уні­верситеті.

У 2011 р. захистила кандидатську дисерта­цію «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в про­цесі вивчення професійно орієнтованих дис­циплін» за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

З 2012 р. — заступник декана з навчаль­ної роботи факультету