Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Коновальська Людмила Олександрівна

Наукометрика

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кандидат педагогіч­них наук (2011 р.), доцент (2014 р.)

У 1995 р. закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю: 7.010102 «Початкове навчання. Фізичне виховання» й отримала ква­ліфікацію вчителя початкових класів і фізич­ної культури. Має звання майстра спорту.

З 2006 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та методики фізичного вихо­вання та старшого викладача (2011-2013 рр.) в Бердянському державному педагогічному уні­верситеті.

У 2011 р. захистила кандидатську дисерта­цію «Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в про­цесі вивчення професійно орієнтованих дис­циплін» за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти».

З 2012 р. — заступник декана з навчаль­ної роботи факультету