Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Школа Ірина Вікторівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову діяльність (2014 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (2013 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за захист кандидатської дисертації (2013 р.)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000214556371

Google Scholar

Researcher iD

Iryna_Shkola

Scopus iD

ResearchGate iD

0000-0003-4537-966X

Контактна інформація

Електронна скринька: ireneshkola@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2001 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література. Мова і література (англійська)», присвоєно  кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

Упродовж 2007–2010 р.р. навчалася в аспірантурі  при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. 25 жовтня 2012 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Особливості рецепції роману М. Сервантеса «Дон Кіхот» в українській та англійській прозі 10–20-х років ХХ ст.» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (науковий керівник – докторка філолологічних наук, доцентка Е. Д. Циховська). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання.

 

Досвід роботи

Упродовж 2001–2006 р.р. працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі № 2 м. Бердянська. З 2006 р. обіймала посаду викладачки кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. У 2010 р. переведена на посаду старшої викладачки цієї ж кафедри. З 2013 р. обіймає посаду доцентки кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – інтермедіальні властивості англомовної прози 20–30-х років ХХ ст.

Авторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 2-х навчальних посібників у співавторстві, 4-х навчально-методичних посібників у співавторстві, 2–х наукових статей у журналах, включених до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

З 2015 р. є членкинею спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 18. 092.02 Бердянського державного педагогічного університету.

Виступала офіційною опоненткою дисертацій:

К. В. Зайцевої «Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Захист відбувся 28 травня 2015 р. при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;

О. Б. Шикиринської «Інтермедіальна парадигма філософської прози Д. Беньяна і Г. Сковороди», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Захист відбувся 4 травня 2016 р. при Бердянському державному педагогічному університеті;

В. В. Дмитрієвої «Художній дискурс казки Шарля Перро про Синю Бороду в літературах Англії, Франції та України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Захист відбувся 4 травня 2018 р. при Бердянському державному педагогічному університеті;

Н. Ф. Хайруліної «Художня модель «життя-ярмарок» в українській та англійській літературах: поетика й семіотика», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Захист відбувся 30 червня 2020 р. при Бердянському державному педагогічному університеті.

З 2019 р. виконує обов’язки секретарки вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 

Нагороди

Нагороджена грамотами ректора БДПУ (2009 р., 2012 р., 2014 р., 2019 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010 р., 2013 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

 

Інші види діяльності

Упродовж 2010–2011 р.р. є координатором волонтера Корпусу Миру США в Україні Керрі Найт, спільно з якою отримано грант за програмою боротьби зі СНІДом, ухваленою Всеукраїнською асоціацією ВІЛ / СНІД Корпус Миру США за підтримки Невідкладної Президентської Програми боротьби зі СНІДом (PEPFAR).

У 2018 р. пройшла конкурс та отримала дозвіл працювати викладачкою англійської мови в межах програми малих стипендій з вивчення англійської мови від посольства США – Access teacher in Access Microscholarship Program.

У 2018 р. пройшла стажування в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка, керівник стажування – докторка педагогічних  наук, професорка,  завідувачка кафедри лінгводидактики та іноземних мов С. І. Шандрук. Мета стажування – вдосконалення теоретичних знань, практичних умінь і навичок  з мовознавчих дисциплін студентів напряму підготовки 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – англійська.

На конкурсній основі виграла малий індивідуальний грант «The American English (AE) E-Teacher Program a program sponsored by the US Department of State with funding provided by the US Government and administered by FHI 360». Teaching English to Young Learners an 8-week online teacher training course delivered by George Mason University, April 2, 2019–May 28, 2019, що дозволяє проходження курсів підвищення кваліфікації в межах програм провідних вузів США .

Брала участь у саміті English Microscholarship Programe the 10th Anniversary Access Ukraine Alumni Summit, Kyiv, October 18–19, 2019.

Виступила одним із ініціаторів проведення Teacher Training Workshop at Berdiansk State Pedagogical University, conducted by English Language Fellow Draper Kirke, October 24–25, 2019.

У 2019 р. разом з викладачем Access Богданою Салюк виграли малий грант «Access Alumni Civic Engagement Program (2019–2020 рр.)» для навчання випускників першої програми Access, що запроваджувалася посольством США на базі БДПУ. Програму було успішно завершено 22 червня 2020 р. Отримала подяку від посольства США як тренер «Програми підтримки громадської активності випускників Access (2020–2021 р.) для випускників «Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Access».

У 2020 р. разом з викладачем Access Богданою Салюк отримали малий грант«Access Microscholarship Program 2020-2021» для навчання студентів англійської мови та культури США. Посольством США було ініційовано відкриття експериментальної групи за участю студентської молоді.

24 лютого 2021 р. брала участь в онлайн семінарі «On-line tools for engaging students in community service activities» within the English Access Microscholarship Program.

 

Основні публікації

 1. Школа І. В. Англійська мова: кредитно-модульний курс: навч. посіб. для студ. / упоряд.: І. В. Школа, О. Б. Ярова, Н. Ю. Панова, І. В. Калюжна, О. А. Халабузар. Ніжин, 2008. Ч. 2. 356 с.
 2. Школа І. В. Інформаційно-освітній проект: «Незнання не врятує від смерті» (творчі роботи, присвячені проблемі боротьби зі СНІДом в Україні). Бердянськ: БДПУ, 2009. 84 с.
 1. Школа І., Глазкова І. Позакласна робота з іноземної мови: інтерактивні методи: навч.-метод. посіб. для вчителів англійської мови. Бердянськ: БДПУ, 2010. 131 с.
 2. ШколаІ. В., Халабузар О. А. ВІЛ / СНІД знання і розуміння: метод. посіб. для соціальних педагогів, психологів ЗОШ та студентів ВНЗ. Бердянськ: БДПУ, 2011. 116 с.
 3. Школа І. В., Глазкова І. Я. Learning through Barriers + СD: навч. посіб. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-11127 від 09.07.2013 р.). Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.  415 с.
 4. Школа І., Прядко Ю. English for Students Majoring in History: навч. посіб. для студ. Мелітополь, 2019. 264 с. + Електронний додаток на CD.
 5. Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. &Panova, N. Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(2). Р. 114–122. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 6. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

 

Останні публікації

2015

 1. Школа І. Кейс-метод як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. ст. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015. № 1–2. С. 70–74.

2016

 1. Школа І. Образ Дон Кіхота в «Байгороді» Ю. Яновського та «Повернення Дон Кіхота» Г. К. Честертона як символ націотворення. Зб. наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: серія «Філологічні науки».  Полтава, 2016. Вип.  23. С. 52–58.

2017

 1. Школа І. В. Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. XІІІ. С. 75–81.
 2. Школа І. В. «Дон Кіхот» М. Сервантеса: еволюція критичної та літературної рецепції. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. XIV. С. 77–83.

2018

 1. Школа І. В. Імпресіоністичний принцип візуалізації міського простору у творах В. Вульф та І. Вільде. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: серія: Філологічні науки. Бердянськ, 2018. Вип. XІІІ. С. 75–81.

2019

 1. Школа І. Городское пространство в произведениях В. Вулф и И. Вильде: интермедиальный аспект. Language and Society (Слово и общество). Филологически коллегиум. Шумен, 2019. Вип. I. C. 82–93.
 2. Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. &Panova, N. Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8(2). Р. 114–122. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

2020

 1. Kharlan, O., Skhola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., &Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art Research. 2020. Vol. 9(3). Р. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 2. The Online English Language Teaching. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: зб. тез і статей / упоряд.: В. В. Богдан, Б. А. Салюк, А. М. Сердюк. Бердянськ: БДПУ, 2020. C. 110–114.

2021

 1. Shkola I. Teaching English online: tools and approaches: сб. ст. ІІІ Международной научно-практической конференции «Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы». Минск, 25 марта 2021 г.  / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. Минск, 2021. С. 61–64.