Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра фізики та методики навчання фізики

Положення про кафедру

Контактна інформація:

Адреса: ауд. № а106(1), корп. 1а, вул.  Шмідта, 4 м. Бердянськ, Запорізька обл. Україна, 71100

e-mail: kafedrafiziki1@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/kafedra.fiziki/

Instagram: @only_fizika

 

 

014.08 Середня освіта (Фізика) Кваліфікація: вчитель фізики, астрономії та інформатики

Кваліфікація: Вчитель фізики, астрономії та математики. Викладач фізики та астрономії

105 Прикладна фізика та наноматеріали Кваліфікація: Фізик. Викладач

 

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 

Астрофізика та космологія

Астрономія Вибрані питання шкільного курсу фізики
Використання ІКТ в навчанні фізики Власні дефекти в напіпровідникових сполуках а2в6 Вступ до фаху
Гідродинаміка Електродинаміка Електрика та магнетизм
Експериментальні методи фізики твердого тіла Застосування exel у інженерних розрахунках Історія фізики
Історія методики навчання фізики в Україні Квантова механіка Класична механіка
Лабораторний практикум ШКФ Методика викладання фізики та астрономії Методика й технології навчання фізики
Механіка Моделювання фізичних процесів засобами сучасних систем програмування Основи теорії пружності й пластичності
Практикум розв’язування фізичних задач Сучасна фізична картина світу та її еволюція Сучасні технології навчання фізики та астрономії
Теорія дефектів в напівпровідниках Теорія і практика педагогічного експерименту Фізика
Фізика атома і ядра Фізика твердого тіла Фізичні основи електроніки
Фізичні олімпіади в закладах освіти Охорона праці Охорона праці в галузі
Квантова електродинаміка Лабораторний практикум ШКФ Математичний апарат фізики
Матеріали електронної техніки Методика викладання фізики та астрономії Методологія наукового дослідження
Молекулярна фізика і термодинаміка Оптика Термодинаміка та статистична фізика
Фізика напівпровідників Фундаментальні моделі фізичної реальності

 

При кафедрі діють навчальні лабораторії:

 

Лабораторія оптики

Лабораторія атомної та ядерної фізики

 

Лабораторія електрики та магнетизму

Лабораторія механіки, молекулярної фізики та термодинаміки

Кабінет методики навчання фізики

 

Лабораторія люмінесценції

Лабораторія вакуумної техніки

Лабораторія електронної мікроскопії

 

Лабораторія мікросхемо техніки