Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (1-й курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО))

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітньо-професійні програми:

 1. «Соціальна робота та соціальна педагогіка» (денна форма).
  Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.
 2. «Соціальна робота та практична психологія» (заочна форма).
  Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» (2-й курс на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»/диплома про вищу освіту )

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітньо-професійні програми:

 1. «Соціальна робота та соціальна педагогіка».
  Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.
 2. «Соціальна робота та практична психологія».
  Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» (на основі ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»)

Спеціальність: 231 Соціальна робота.

Освітньо-професійні програми:

 1. «Соціальна педагогіка» (денна форма).
  Академічна кваліфікація: магістр з соціальної роботи.
 2. Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація (заочна форма).
  Академічна кваліфікація: магістр з соціальної роботи, магістр психології.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
на факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Бердянського державного педагогічного університету

 

Спеціальність «Соціальна робота» – актуальний та перспективний напрям професійної діяльності ХХІ століття, метою якого є створення можливостей для реалізації потенціалу кожної людини та суспільства у різних життєвих ситуаціях. Це професія, вибір якої сприятиме післявоєнному відновленню.

 

Навчання за спеціальністю «Соціальна робота» у БДПУ – це якісно нова та сучасна освіта, яка передбачає введення інноваційних та актуальних дисциплін, використання сучасних інструментів у навчанні, цікаву практику, можливості для професійного саморозвитку, а також змістовного і незабутнього студентського життя.

 

Соціальний працівник – це унікальна та сучасна професія, яка дозволить:

☝працювати у будь-якій установі: державній, приватній, а також створювати власні громадські та благодійні організації, асоціації та соціальні підприємства;
☝реалізувати професійний, творчий та соціально корисний потенціал на одному робочому місці;
☝бути затребуваним фахівцем у будь-якій країні світу.

 

Здобувачі спеціальності «Соціальна робота» – це:

✔конкурентоспроможні фахівці своєї справи з широкими можливостями для працевлаштування;
✔професійні сертифіковані тренери;
✔найактивніші здобувачі Бердянського державного педагогічного університету;
✔активні учасники міжнародних та всеукраїнських обмінів, стажувань, форумів;
✔інтерни Верховної ради України;
✔переможці міжнародних і всеукраїнських наукових студентських конкурсів зі спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка»;
✔організатори та учасники заходів соціального спрямування на рівні міста та області;
✔це не тільки дівчата, але й розумні та талановиті хлопці;
✔дружня студентська та професійна родина, об’єднана не тільки навчанням, але і спільним, цікавим, змістовним дозвіллям.

 

Кейси самореалізації здобувачів під час навчання:

✔Роман Романов – учасник стажування Центральноєвропейського університету, переможець стипендії в рамках стажування на реалізацію науково-дослідницького проєкту;

✔Антон Сердюченко – переможець у номінації «Студент року БДПУ» 2019 р., інтерн Верховної Ради України, учасник міжнародного молодіжного обміну «Тур толерантності: Україна-Італія»;

✔Наталія Рибнікова – переможниця у номінації «Студент року БДПУ» 2021 р., інтернка Верховної Ради України, амбасадорка Цілей Сталого Розвитку, стипендіатка Фонду Конрада Аденауера, учасниця програм «Розбудова прозорості в містах України», «Let’s Be Friends» (Польща), експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

✔Михайло Люсов – учасник програми «Молодь як агенти змін», тренер-фасилітатор;

✔Євген Шалупня – переможець у номінації «Студент – вчений року» 2019 р., активний учасник волонтерського загону «Палітра добра», переможець всеукраїнської олімпіади з «Соціальної педагогіки»;

✔Анастасія Лєбєдєва – переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Соціальна робота», активний учасник волонтерського загону «Палітра добра».

Ким Ви зможете працювати, отримавши диплом за спеціальністю «Соціальна робота»:

✔фахівцями державних соціальних установ та спеціалізованих служб (центрів соціальних служб, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів зайнятості, центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю, соціальних центрів матері та дитини, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо), громадських та благодійних організацій;
✔менеджерами соціальної роботи;
✔менеджерами по роботі з волонтерами;
✔менеджерами проєктів та асистентами проєктів;
✔менеджерами з корпоративної соціальної відповідальності бізнес-структур;
✔кейс-менеджерами;
✔керівниками соціального підприємства;
✔координаторами по фандрайзингу;
✔адміністраторами молодіжних платформ;
✔координаторами дитячого центру соціально-психологічної підтримки;
✔інспекторами з охорони дитинства;
✔профконсультантами;
✔інструкторами з трудової адаптації;
✔методистами з професійної реабілітації;
✔практичними психологами в закладах освіти, установах соціального захисту;
✔педагогами соціальними в закладах освіти;
✔організаторами позакласної та позашкільної виховної роботи, дозвілля дітей й молоді.

 

Переваги навчання за спеціальністю «Соціальна робота» у БДПУ:

✔освітньо-професійні програми орієнтовані на підготовку фахівців за актуальною спеціальністю, на яку існує й прогнозується на майбутнє збільшення попиту, у тому числі у зв’язку з воєнними діями, періодом постконфліктної відбудови;
✔якісна освіта, сучасні дисципліни, які відкривають можливості для професійного становлення у багатьох сферах;
✔кваліфіковані викладачі, теоретики та практики, які завжди готові прийти на допомогу й відкрити професійні можливості для кар’єрного зростання;
✔залучення експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів;
✔перспективи професійного та особистісного зростання, шляхом участі у студентських обмінах/стажуваннях, зокрема й закордонних, науковій та грантово-проєктній діяльності, дієвій системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських і міських соціальних акціях, фестивалях, тренінгах, форум-театрах тощо;
✔широкі можливості працевлаштування в установах державного та громадського сектору системи соціального захисту населення (у тому числі на керівних посадах), бізнес-структурах, а також можливість реалізації власних ініціатив – створення благодійних організацій, асоціацій, соціальних підприємств.
✔наявність додаткових сучасних сертифікатних програм «Кар’єрний радник», «Молодіжний працівник», «Соціальна адвокація», «Event-менеджер», «Управління соціальними закладами», «Соціальна інклюзія», «Соціальна медіація», що допоможуть розширити перелік професійних компетентностей майбутнього фахівця та підвищити його цінність на ринку праці серед потенційних роботодавців.

 

ВИМОГИ ДО ВСТУПУ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

1 курс на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Бюджет/контракт:

✔НМТ 2023 р. з української мови, математики,* історії України або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії / НМТ 2022 р. з української мови, математики, історії України / ЗНО 2020-2021 рр. (перелік предметів визначено Правилами прийому 2021 р.);
✔Мотиваційний лист;
✔Документ про освіту (свідоцтво про повну загальну середню освіту).

* Перелік обов’язкових предметів НТМ 2023 р. виділено курсивом, третій предмет – за вибором вступника з зазначеного переліку.

 

2 курс на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Контракт:

✔НМТ 2023 р. з української мови, математики,* історії України або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії / НМТ 2022 р. з української мови, математики, історії України / ЗНО 2020-2021 рр. (перелік предметів визначено Правилами прийому 2021 р.);
✔Мотиваційний лист;
✔Документ про освіту (диплом ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»).

* Перелік обов’язкових предметів НТМ 2023 р. виділено курсивом, третій предмет – за вибором вступника з зазначеного переліку.

 

2 курс на основі вже здобутого того самого або вищого ступеня (друга вища освіта)

Контракт:

✔Мотиваційний лист;
✔Документ про освіту (диплом ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

Бюджет/контракт*:
✔Єдиний вступний іспит (ЄВІ) 2023 р. (тест з іноземної мови + тест загальної навчальної компетентності);
✔Фаховий іспит (на базі БДПУ);
✔Мотиваційний лист;
✔Документ про освіту (диплом ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

* Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт), які передбачають складання ЄВІ, вступники на основі ОС «Магістра» (ОКР «Спеціаліста») можуть приймати участь у конкурсному відборі виключно за результатами розгляду мотиваційного листа.

 

ЯКЩО ТИ ХОЧЕШ ПРАЦЮВАТИ ЗА ФАХОМ – МИ ЗРОБИМО ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ ТИ ОТРИМАВ РОБОТУ СВОЄЇ МРІЇ!

 

 

 

Приєднуйся до нашої дружньої викладацько-студентської команди однодумців та сучасних фахівців своєї справи!

 

Про нас можна більше дізнатися за посиланнями:

 

Офіційна інформація

 

Події та новини студентського життя