Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Лесик Анжеліка Сергіївна

В.о. декана факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри педагогіки

Наукометрика

Google Scholar

rMyPt58AAAAJ

Researcher iD

E-9678-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Angelika_Lesyk

Біографія

Анжеліка Сергіївна Лесик народилася 4 лютого 1983 р. у с. Світле Токмацького району Запорізької області.
У 2004 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Початкове навчання», а в 2005 році – магістратуру з цієї ж спеціальності та здобула кваліфікацію «Викладач педагогіки у ВНЗ».
Кандидатка педагогічних наук (2014), доцентка (2015).
2007 – 2010 рр. – аспірантка Бердянського державного педагогічного університету, із січня 2008 р. – асистентка катедри педагогіки БДПУ, а з грудня 2010 р. – старша викладачка катедри педагогіки БДПУ, з вересня 2015 р. – доцентка катедри педагогіки БДПУ.

З січня 2024 р. – в.о. декана факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія виховання (науковий керівник – докторка педагогічних наук, професорка Канішевська Любов Вікторівна).

 

 

Сфера наукових інтересів: формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку.
Нагороди: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015), Подяка Міністерства Освіти та Науки України (2018), Почесна грамота Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2019).

 

Авторка понад 100 наукових статей, навчальних посібників, монографій. Основні з них:

 

Монографії

 1. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності в учнів 1–4 класів шкіл-інтернатів. Сучасні проблеми виховання учнів шкіл-інтернатів: теорія і практика: колективна монографія / Бернадська Л. В., Голуб О. В., Грітчина А. І., Підборський Ю. Г., Поліщук О. В., Сизоненко І. Г., Толкачова А. С. / кер. авт. кол. О. В. Голуб. Донецьк: ЛАНДОН, 2013. С. 66-106.
 2. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: теорія і практика: монографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с.
 3. Толкачова А. С. Формування комунікативної компетентності в учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів як педагогічна проблема. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. С. 70-114.
 4. Lesyk A. S. Technological support for the system of formation of the future head of the comprehensive educational institution to strategic management in the master’s degree conditions.Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. С. 500-518.
 5. Канішевська Л. В., Лесик А. С. Особливості формування комунікативної компетентності учнів початкових класів у позаурочній діяльності інтернатних закладів. Pedagogy: Theory, Science and Practice: collective monograph. Yunona Publishing, New York, USA, 2020. P. 34−51.
 6. Popova О., Lesyk А. Speech training of future teachers for professional activity in the new Ukrainian school. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 994 р. p 886- 912 Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III
 7. Лесик А. Формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти шкіл-інтернатів. Формування особистості в освітньому процесі: теорія і практика : колективна монографія / за ред. І. Барбашової, Л. Ярощук. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 76-107
 8. Лесик А., Попова О. Формування толерантності здобувачів початкової освіти в позаурочній діяльності. Modern teaching methods in pedagogy and philology : collective monograph. Boston : Primedia eLaunch, 2023. P. 298–323.

 

Посібники

 1. Толкачова А. С. Вступ до спеціальності: навчальний посібник. Бердянськ: БДПУ, 2014. 195 с.
 2. Толкачова А. С. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., випр., доп. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. 256 с.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Лесик А. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів. Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”. №2 (22) 2018. Харків, 2018 С. 21–24.
 2. Lesyk A. S. Pedagogical Culture of Future Teachers of Musical Art: A Methodological Investigation. Journal of History Culture and Art Research(ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 7, No. 1, March 2018. Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright © Karabuk University (Web of Science)
 3. Holub O. Lesyk A. Shcherbakova N. Serhiyenko S. The Heritage of the Progressive Ukrainian educators of the Northern Azov Region (the Second Half of the 19th Century). Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 8, No. 3, September 2019. Р. 201–208. (Web of Science)
 4. Голуб О. В., Лесик А. С. Педагогічні умови соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 187–195.
 5. Голуб О. В., Лесик А. С. Потенціал освітньо-розвивального середовища ЗВО у професійному становленні вчителів початкової школи: практичний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 213–223.
 6. Лесик А. С. Підготовка вихователів інтернатних закладів НУШ до проблеми формування комунікативної компетентності учнів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 70. С. 65–73.
 7. Голуб О. В., Лесик А. С. Підготовка майбутніх учителів до формування сімейних цінностей в учнів початкової школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 266–279.
 8. Лавніков О. А., Лесик А. С. Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. № 1 (19). Дніпро, 2020. С. 195–201.
 9. А. Lesyk, L. Chemonina. Peculiarities of formation of the communicative competence of first-graders with an impairment of the phonation speech (on the example of stuttering) in the process of learning the sound system of the Ukrainian language. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. gраць/ ред. кол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: КПУ. 2020 Вип. 73. С. 155–160.
 10. Лесик А., Попова О. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 381–388.
 11.  Лесик А. С., Чемоніна Л. В. Арт-педагогічні технології як засіб формування творчого самовираження учнів початкової школи у процесі позашкільної освіти. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка: 2021. № 1 (187). С. 114-119.
 12. Angelika Lesyк, Olha Popova, Liubov Baidiuk, Liudmyla Derevianko, Tetiana Zaika, Theoretical Foundations Of The Competence Approach In Higher EducationInternational Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21 No. 10 pp. 55-58.URL : http://ijcsns.org/ (Web of Science)
 13. Попова О. І, Лесик А. С. Виховний потенціал уроків читання для формування толерантності молодших школярів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 89-97.
 14. Лесик А. С., Корнєєв Д. Є. Ідеї полікультурності та їх реалізація в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2021. № 2 (22). С. 18-22.
 15. Lyudmila Pet’ko1,*, Olha Lebid2, Anzhelika Lesyk3, Inesa Harkusha4 and Andrii Kryzhanovskyi5 Application of the project method in the preparation of students of chemical specialties to improve their environmental competence. / International Scientific and Practical Conference: Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad (DAICRA 2021) 15th-16th October 2021(Scopus)
 16. Олена Голуб, Анжеліка Лесик, Надія Щербакова. Педагогічні умови ефективної діяльності вихователя групи продовженого дня. Щомісячний науково-педагогічний журнал Молодь і ринок: зб. наук. пр. Вип. 2 (200). Дрогобич: Швидкодрук, 2022. С. 82–88.
 17. Голуб О. В, Лесик А. С., Щербакова Н. М. Педагогічні умови виховання гіперактивних дітей. Наукові записки: Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2022. № 1. С. 82‒88.
 18. Anzhelika Lesyk, Mykhailo Shvetsb, Anna Protsenkoc, Nataliia Kononenko, Oleksandr Khoroshev. Technology of Critical Thinking Development as Forming Tools for Teacher Professional Competencies in Pandemic. International Journal of Health Sciences Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 1, April 2022, pages: 81-91e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978 https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.3281 (Scopus)
 19. Попова О. І., Лесик А. С. Формування толерантності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Бердянськ: БДПУ, 2022. Вип. 1. С.348–355.
 20. Голуб О. В., Лесик А. С, Щербакова Н. М. Шляхи удосконалення пізнавальної самостійності майбутніх учителів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Бердянськ: БДПУ, 2022. Вип. 1. С. 463–473.
 21. Astremska I., Slyvka M., Koval L., Popova O. & Lesyk А. Desenvolvimento do conceito de garantia da qualidade pedagógica de conteúdos educativos numa instituição de ensino superior. Synesis, 15(3). 2023. P. 296–307. Recuperado de https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2626
 22. Канішевська Любов, Лесик Анжеліка. Формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 1. С.115–121.
 23. Лесик А., Попова О. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкових класів в умовах невизначеності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 2. С.400–406.
 24. Лесик А., Сапранкова К. Явище булінгу як психолого-педагогічний феномен освітнього процесу сучасного шкільного середовища. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. № 5 (213). С.137–142.
 25. Лесик Анжеліка, Канішевська Любов. Підготовка вчителів початкових класів до виховання гуманності молодших школярів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Вип. 68 (Т.1). С.267–272.

 

 

Е-mаіl: as_lesyk@ukr.net