Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Шульженко Анжеліка Сергіївна

кандидатка філологічних наук

доцентка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).
Наукометрика

Google Scholar

w-qa6rwAAAAJ&hl

Контактна інформація

Електронна скринька: shulzhenko1108@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2012 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи ІІ ступеня, а у  2013 р. – магістратуру за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Упродовж 2014–2018 рр. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. 07 липня 2020 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській і французькій мовах: структурний та семантичний аспекти» при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий керівник – кандидатка філологічних наук, доцентка А. М. Сердюк).

У грудні 2022 року закінчила магістратуру НУ «Запорізька політехніка» зі спеціальності 061 Журналістика, присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та закладів вищої освіти.

 

 Досвід роботи

Упродовж 2015–2016 рр. працювала асистенткою кафедри соціальних комунікацій.

У 2019 р. переведена на посаду старшої викладачки цієї ж кафедри.

З вересня 2022 р. – доцентка кафедри соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – стилістичне використання мовних одиниць,  історія зарубіжної та української журналістики.

У 2021 та 2022 рр. – переможниця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки в номінації «Філологічні науки».

Авторка близько 40 наукових праць.

 

Нагороди     

Нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

 

Інші види діяльності

Входить до складу організаційного комітету міжнародних та всеукраїнських конференцій для молодих учених.

Виконує обов’язки куратора академічної групи  факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Основні публікації

 1. Shulzhenko A. S. Structural and semantic modifications of phraseological units signifying humans feelings (on the material of english and french languages). Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 22 (46). S. 27–31.
 2. Shulzhenko Anzhelika. Ideographical classification of phraseological units of thematic group «Exteroceptive feelings»: comparative aspect. Improving living standards: current opportunities and limitations: monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, 2020. Р. 552–561.
 1. Шульженко А. С., Рула Н. В. Жанрове різноманіття на сторінках вітчизняних інформаційних агентств у період повномасштабної російсько-української війни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 33 (72) No 4, 2022. С. 288–
 2. Шульженко А. С., Рула Н. В. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2022. Вип. 2. С. 365–
 3. Шульженко А., Рула Н., Мельнікова Ю., Костромицький Р. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. пр.: філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. № 1.  С. 364–370.
 2. Денисова А. С. Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: філологічні науки: зб. наук. пр. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. C.13–21.
 3. Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. Вип. 40. С. 65–68.

 

2016

 1. Денисова А. С. Фразеологічні словосполучення на позначення відчуттів людини в українській та англійській мовах (структурний аспект). Наукові записки: серія: філологічні науки. Кіровоград, 2016.  Вип.146.  С. 281–285.
 2. Денисова А. Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. А. Глущенка. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 76–81.

 

2017

 1. Денисова А. С. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) на матеріалі української, англійської та французької мов. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: філологічні науки: зб. наук. пр. / гол. ред. В. А. Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІI. C.15–20.

 

2019

 1. Shulzhenko A. S. Structural and semantic modifications of phraseological units signifying humans feelings (on the material of english and french languages). Сolloquium-journal. Warszawa, 2019. № 22 (46). S. 27–31.

 

2020

 1. Shulzhenko Anzhelika. Ideographical classification of phraseological units of thematic group «Exteroceptive feelings»: comparative aspect. Improving living standards: current opportunities and limitations: monograph. Editors: Wojciech Duczmal, Iryna Ostopolets. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Opole, 2020. Р. 552–561.
 2. Шульженко А. С. Лінгвокультурний підхід до вивчення фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2 жовтня 2020 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С.71–73.
 3. Шульженко А. С. Семантика фразеологічних одиниць на позначення відчуття смаку: зіставний аспект. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 лютого 2021 р.): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 57–58.

 

2021

 1. Шульженко А. С., Ліпич В. М. Семантичні особливості фразеологізмів на позначення змішаних відчуттів людини: зіставний аспект. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1. С. 201–206.

 

2022

 1.  Шульженко А. С., Рула Н. В. Жанрове різноманіття на сторінках  вітчизняних інформаційних агентств у період повномасштабної російсько-української війни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». 2022. Том 33 (72). No 4. С. 288–292.
 2. Шульженко А. С., Рула Н. В. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2022. Вип. 2. С. 365–374.
 3. Шульженко А. С., Скуртул Г. С. Російсько-українська війна очима журналістів-агенційників (на прикладі інформаційних агентств «Укрінформ», «УНІАН», «Армія Іnform»). Матеріали ІВсеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін, Н. В. Островська, Т. О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 210–211.
 4. Шульженко А. С. Особливості висвітлення новин російсько-української війни у Тelegram-канала. Матеріали ХХXІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА» (9 листопада 2022 ). Запоріжжя, 2022. С. 211–212.
 5. Шульженко А. С., Рула Н. В. Структура повідомлень українських інформаційних агентств під час висвітлення подій повномасштабної російсько-української війни. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: «Філологія. Журналістика». 2022. Том 33 (72). № 6. С. 266–271.

 

2023

 1. Шульженко А. С. Місце і знaчення інфoрмaційних aгентств в укрaїнськoму медіaпрoстoрі під чaс пoвнoмaсштaбнoгo вторгнення. Збірник тез наукових доповідей учасників V міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. С. 42–44.
 2. Шульженко А., Напрягло В. Особливості рубрикації спеціалізованого інформаційного агентства «Армія Іnform» у період російсько-української війни. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 354–356.
 3. Шульженко А. С., Рула Н. В. Патогенність як особливість новинного дискурсу українських телеканалів: рівень змісту. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2023. № 2 (54). С. 31–40.
 4. Шульженко А. С., Рула Н. В. Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 365–374.
 5. Шульженко А., Рула Н., Мельнікова Ю., Костромицький Р. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.