Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

ФДССО

Наукові гуртки та проблемні групи

факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти

 

Науково-практичний гурток  

Діяльність та результати роботи

 

Керівники

Логопедичний навчально-консультативний пункт

(з 2006 р.)

Діяльність зорієнтована на формування практичних умінь та навичок студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта»; оволодіння ними сучасними технологіями психолого-педагогічної діяльності, уміннями та навичками продуктивної взаємодії з учасниками корекційного процесу; отримання експериментального матеріалу для написання наукових робіт; інформування населення щодо профілактики, розвитку, виховання, навчання дітей із порушеннями мовлення; формування об’єктивних уявлень і ставлення суспільства до проблем таких осіб.

Результати роботи за 2016-2017 рр.: батьківські збори, виготовлення дидактичного матеріалу для занять; обстеження мовленнєвого розвитку дітей; здійснення профілактичних, корекційно-виховних та навчальних заходів; виготовлення просвітницьких листівок; надання консультативної допомоги батькам; організація та проведення Міжнародного Дня Логопеда; творчій звіт.

доцент Г. О. Лопатіна,

ст. викл. Н. М. Анастасова, асистент Ю. А. Валуйських

Психологічний клуб «Науково-прикладне забезпечення психологічної допомоги»

(з 2011 р.)

Діяльність спрямована на розвиток практичних умінь та професійних якостей майбутніх психологів. Одним із завдань клубу є створення наукового середовища для обговорення та акумуляції прогресивних наукових ідей, навчання студентів продуктивній дискусії, формування вміння опонувати та захищати свою позицію, розвиток в учасників креативності при обговоренні наукових ідей.

Результати роботи за 2016-2017 рр.: психологічний квест; розв’язання практичних психологічних завдань; виготовлення просвітницьких листівок; надання консультативної допомоги; організація та проведення Всеукраїнського Дня Психолога; творчий звіт.

асистент О. С. Донченко
Студентський народознавчий гурток «Рідний край»

(з 2006 р.)

Метою гуртка є ознайомлення студентів із культурою, побутом, звичаями, педагогічними поглядами на виховання дітей українців та етнічних груп Північного Приазов’я (греки, болгари, німці, росіяни, чехи, євреї тощо), формування вміння організації культурно-дозвіллєвого заходу на засадах етнопедагогіки та етнокультури українців і національних меншин.

Результати роботи за 2016-2017 рр.: 19 травня 2016 року – творчий звіт гуртка: постановка відомої української п’єси Михайла Старицького «За двома зайцями» в студентській інтерпретації.

професор О. І. Гуренко
Студентський науковий гурток «Соціалізація дітей та молоді в умовах сучасного соціокультурного простору»

(з 2008 р.)

Діяльність зорієнтована на вивчення особливостей впливу соціального середовища на соціалізацію та самовизначення дітей та молоді в сучасних умовах; організацію фахової допомоги студентам, учнівській молоді, які мають проблеми з адаптацією, інтеграцією в соціум; формування у майбутніх соціальних педагогів навичок професійної діяльності, розвиток наукового мислення.

Результати роботи за 2016-2017 рр.: організація педагогічної майстерні «Школа толерантності» в рамках Європейського освітнього проекту «Темпус-IV» (листопад 2016 р.); дискусія «Вплив гендерних особливостей на перебіг соціалізації в підлітковому віці» (грудень 2016 р.); розробка фондової лекції на тему: «Сучасні моделі ресоціалізації неповнолітніх, що повернулися з місць позбавлення волі» (лютий 2017 р.); керівництво науковою роботою студентки 403 гр. Ж. Субботіної на тему: «Соціально-педагогічна профілактика комп`ютерної залежності та кібербулінгу» (грудень-лютий 2017 р.).

доцент Н. М. Захарова
Проблемна група «Вітаю тебе, театре!» Діяльність проблемної групи зорієнтована на підвищенні рівня наукової підготовки студентів; формування в студентів інтересу та потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Результати роботи за 2016-2017 рр.: постановка вистави; підготовка тез у студентський збірник БДПУ; підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань дошкільної освіти; виступи на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах і конференціях; участь студентів проблемної групи в наукових конференціях, конкурсах на кращі наукові праці.

доцент Л. В. Макаренко
Проблемна наукова група «Даруємо радість дітям» Результати роботи за 2016-2017 рр.: проведення майстер-класів; виготовлення іграшок; участь у студентській науковій конференції: доповіді, виставка студентських робіт. доцент Т. Л. Єськова

 

 

Заступник декана ФДССО

з наукової роботи та міжнародної діяльності                                           Г. О. Лопатіна