Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Попова Ольга Іванівна

Доцент кафедри

Кандидат педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

ZFd9HicAAAAJ

Researcher iD

F-2155-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Ольга Іванівна Попова у 1985 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова і література». Працювала вчителем української мови і літератури ЗЗСО № 3 м. Бердянська, з 1991 року – викладачка Бердянського державного педагогічного інституту (пізніше університету). У 1999 році закінчила аспірантуру при БДПІ.

У 2001 році захистила дисертацію «Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів» (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови) в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України.

З 2019 року працює доценткою кафедри початкової освіти, заступником декана з навчально-методичної роботи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; виконує обов’язки вченого секретаря БДПУ. З 2019 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сфери наукових інтересів: формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи; підготовка студентів до вироблення мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів.

 

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (1996); Почесна грамота Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2003); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України Міністерства освіти і науки України (2005); Знак «Відмінник освіти України» (2009); Почесна грамота ЦК профспілки працівників освіти і науки України (2010); Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014); Почесна грамота Запорізької обласної ради (2016), Подякою Прем’єр-міністра України (2017).

 

Публікації

2015

 1. Попова О. І. Теоретичні засади формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи. Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід [колективна монографія]. Бердянськ : Видавець Ткачук О В., 2015. – 456 с. / С. 133–182.

 

2016

 1. Попова О. І. Формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки. Актуальні проблеми формування особистості в навчально-виховному процесі освітніх закладів: кол. монографія / за ред. Попової О. І. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 277–333.
 2. Попова О. І. Формування стилістичних умінь майбутніх учителів початкової школи під час вивчення синтаксису сучасної української літературної мови. Початкова школа. № 9 (543). С. 55–57.
 3. Основи академічного письма. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти / упоряд. Ольга Попова. URL:  http://surl.li/afmlw
 4. Попова О. І. Формування культури педагогічного спілкування магістрів початкової освіти в процесі фахової підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 177–181.

 

2017

 1. Попова О. І. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 290–299.

 

2018

 1. Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., Burnazova, V. (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and AdolescentsTemporarily Displaced fromtheTerritories of Permanent Residence. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 177-183. doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1481  (Web of Science).
 2. Попова О. І., Попова Л. П. Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 95–105.
 3. Попова О. І., Коваль Л. В., Нестеренко М. М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. 3. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 85–95.

 

2019

 1. Koval L., Popova O., Nikonenko Т. (2019). Рractice-oriented direction of professional preparation of masters of primary education in the context of Europe an integration processes. Vol 8, № 2: Journal of History Culture and Art Research 8(2). (Web of Science).
 2. Попова О.І., Попова Л.П. Роль пейзажу у формуванні літературознавчої компетентності молодших школярів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (25-26 квітня 2019 року). Бердянськ : БДПУ, 2019. С.190–192.
 3. Попова Л.П., Попова О.І. Застосування квест-технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти». Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 51–56.
 4. Попова Л.П., Попова О.І. (2019). Квест-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки.  Вип.3. Бердянськ : БДПУ. С. 155-161.
 5. Viktoria Lipych, Olha Popova (2019). The specific of suffixation in the composite-suffixal way of creating nouns Monograph «Тhe role of science in society sustainable development». http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files

 

2020

 1. Попова Л., Попова О. Організаційно-методичні засади лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах підвищення якості освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред.: проф. Людмила Коваль, Алла Крамаренко. Мелітополь, 2020. С. 245-268 с.
 2. Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей Концепції Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 304–312.
 3. Попова О., Лесик А. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування толерантності в учнів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.3. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 381–388.

 

2021

 1. Попова О., Попова Л. Лінгвістичні ігри як засіб формування комунікативної компетентності учнів в умовах Нової української школи : Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 144–153.
 2. Попова О. Формування професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу в умовах магістратури : матер. II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти». Бердянськ, 2021. С.54-57.

 

2022

 1. Попова О., Лесик А. Формування толерантності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип.1. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 348–355.
 2. Попова О., Мокляк М., Сорока М., Бабченко В., Іващенко І. Інтернет технології в дистанційному навчанні під час пандемії. Interational Journal of Health Schitncen. 2022/6. С. 11–22. WoS.
 3. Попова О., Лесик А. Виховання толерантності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання. Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, March 1-2, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, p.145-148.
 4. Коваль Л., Попова О. Педагогічні тренди фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів : матеріали І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін» 10 березня 2022 р. Ред.кол.: Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ : КЗ «ППФК, 2022. С. 5–11.
 5. Коваль Л., Попова О. Нові педагогічні виміри професійного розвитку викладачів і студентів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв в умовах тимчасового переміщення під час воєнного стану Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики. 2022. С.9-14.

 

2023

 1. Попова О., Сапранкова К. (2023) Академічна культура як система цінностей та норм у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання Proceedings of the12thInternational Scientific and Practical Conference, 170-173.
 2. Коваль Л., Попова О.(2023) [Євроінтеграційний вимір модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів у науковій спадщині академіка Олександри Савченко] {Euro-integration dimension of modernization of professional training of future teachers in the scientific heritage of academician Oleksandra Savchenko}. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. №1. 11-20
 3. Попова О., Лесик А. (2023) Формування критичного мислення майбутніх учителів початкових класів в умовах невизначеності]. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. №2. С.400-406.
 4. Astremska, I., Slyvka, M., Koval, L., Popova, O., & Lesyk, А. (2023). DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE GARANTIA DA QUALIDADE PEDAGÓGICA DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Synesis (ISSN 1984-6754), 15(3), 296–307. Recuperado de https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2626
 5. Попова О., Лесик А. (2023) Формування толерантності здобувачів початкової освіти в позаурочній діяльності. Modern teaching methods in pedagogy and philology, 298-323.