Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Петрик Крістіна Юріївна

Доцентка кафедри початкової освіти

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

qhOF8AoAAAAJ&sortby

Publons

AAL-2238-2020

Scopus iD

ResearchGate iD

Kristina_Petryk

Біографія

 

Народилася 15 жовтня 1989 року.

Повну загальну середню освіту здобула в Куйбишевській ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 Куйбишевської районної ради Запорізької області (1996–2007 рр.).

З 2007 по 2013 рр. навчалася в Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова та література», який закінчила з відзнакою (2011 р. ОС «Бакалавр», 2012 р. ОС «Спеціаліст», 2013 р. ОС «Магістр») та здобула кваліфікацію – вчитель мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі.

З 2013 по 2016 рр. навчалася в Інституті психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, який закінчила з відзнакою (2015 р. ОС «Бакалавр», 2016 р. ОС «Спеціаліст»), отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію – організатор початкової освіти, вчитель початкової школи, практичний психолог.

З вересня 2011 р. по січень 2012 р. – секретар-друкарка Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

З січня 2012 р. по серпень 2015 р. – провідний фахівець Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

З вересня 2015 року по жовтень 2015 р. – диспетчер факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

З жовтня 2015 р. по грудень 2015 р. – асистент кафедри початкової освіти БДПУ.

З грудня 2015 р. по грудень 2019 р. – навчання в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету (з відривом від виробництва).

З грудня 2015 р. по грудень 2016 р. – асистент кафедри початкової освіти БДПУ (за сумісництвом).

З грудня 2019 р. по серпень 2020 р. – диспетчер факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (наукова керівниця – докторка педагогічних наук, професорка Людмила КОВАЛЬ).

У вересні 2020 р. на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України присвоєно науковий ступінь кандидатки педагогічних наук за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» (ДК №057687 від 24.09.2020 р.).

З вересня 2020 року – старша викладачка кафедри початкової освіти БДПУ.

З вересня 2023 року – доцентка кафедри початкової освіти БДПУ.

З 2024 року – заступниця декана з соціально-виховної роботи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

Нагороджена подякою ректора БДПУ за сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти (2015 р.); за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2016 р.); почесною Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки (2021); нагрудним знаком БДПУ №069 (наказ №81а від 21.05.2021).

 

2016

 1. Петрик К. Ю. Теоретичні засади проблеми підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів.Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки.Чернігів, 2016. Вип. 135. С. 124–128.
 2. Петрик К. Ю. До питання про сутність поняття «підготовка майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів».Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2016. Вип. 55. С. 31–37.
 3. Петрик К. Ю. Особистісно-орієнтований підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів.Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової, м. Чернігів, 18–19 лют. 2016 р. Чернігів, 2016. С. 187–190.
 4. Петрик К. Ю. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів: теоретичний аспект.Актуальні проблеми психології та педагогіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11–12 лист. 2016 р. Харків, 2016. С. 40–43.
 5. Петрик К. Ю. Упровадження діяльнісного підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації навчальної взаємодії молодших школярів.Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ХХVІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 17 лист. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 317–320.

 

2017

 1. Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон, 2017. Випуск LXXV. C. 170–173.
 2. Петрик К. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2017. Budapest, 2017. V (62), Issue 142. Р. 36–40.
 3. Петрик К. Ю. Використання потенціалу інтерактивної навчальної взаємодії з метою залучення студентів до рефлексивної діяльності.Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Бердянськ, 20–21 квіт. 2017 р. Бердянськ, 2017. C. 142–144.
 4. Петрик К. Ю. Застосування системного підходу в процесі підготовки майбутніх учителів до організації інтерактивної навчальної взаємодії молодших школярів.Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ міжнар. конгресу, м. Одеса, 18–21 трав. 2017 р. Одеса, 2017. С. 191–192.
 5. Петрик К. Ю. Створення освітнього студентоцентрованого середовища в процесі дидактико-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи.Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., м. Бердянськ, 14 верес. 2017 р. Бердянськ, 2017. C. 110–114.

 

2018

 1. Петрик К. Ю. Готовність майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018. № 5 (160). С. 173–178.
 2. Петрик К. Ю. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: фаховий журнал. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2018. Вип. 61. C. 235–239.
 3. Петрик К. Ю. Інноваційний аспект формування позитивної мотивації у майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 5–6 берез. 2018 р. Полтава, 2018. С. 127–129.
 4. Петрик К. Ю. Використання інноваційних форм у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 23–24 трав. 2018 р. Полтава, 2018. С. 133–136.

 

2020

 1. Коваль Л., Петрик К. Педагогіка партнерства в координатах модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.NEWINCEPTION :науковий журнал / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. С. І. Стрілець. 2020. № 1. С. 7–13.
 2. Петрик К. Ю. Особистісно-гуманна домінанта вчителя початкової школи в умовах дистанційного навчання. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (16 вересня 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 72–75.
 3. Петрик К. Ю. Гуманістична позиція майбутнього вчителя як домінанта ціннісно-смислового розуміння освітнього процесу в початковій школі.Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 листопада 2020 року). Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 78–82.
 4. Petryk K. Humane pedagogy as a fundamental vector of preparation of the future primary school teacher for the organization of interactive educational interaction of students.Organizational problems of life quality management in the conditions of globalization : monographEditors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020.  428 р., P. 101–114. illus., tabs., bibls. ISBN 978-83-66567-20-7.
 5. Петрик К. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. № 34. Т. 4. С. 259–265.
 6. Петрик К. Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.Науковий журнал «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки». Запоріжжя: ЗНУ, Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2 (35). С. 127–134.
 7. Петрик К. Ю. Іншомовна комунікативна компетентність як один із пріоритетних напрямків змісту професійної підготовки здобувачів вищої освіти.Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 лютого 2021 р.). Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 98–103.

 

2021

 1. Петрик К. Ю. Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх педагогів. Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (11–12 червня 2021 р.). Чернігів : Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 2021. С. 47–48.
 2. Петрик К., Кравченко К. Інтерактивні навчальні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2021 року.Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2021. Том 1. С. 126–128.
 3. Петрик К., Дерев’янко О. Розвиток креативного мислення в учнів початкової школи засобами LEGO на уроках іноземної мови. Нова українська школа очима студентів: матеріалиІІI Всеукраїнської Інтернет-конференції з міжнародною участю (19 травня2021 р.)/ відп. за вип. І. В. Мозуль.Глухів : ГНПУ імені Олександра Довженка, 2021. С. 25–26.
 4. Петрик К. Ю. Інтерактивні методи навчання як засіб формування Soft Skills майбутніх учителів початкової школи. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь :Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 72–75.
 5. КОВАЛЬ Л., ПЕТРИК К.Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : монографія. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 266 с.
 6. ПЕТРИК К., УДОВЕНКО А. Інноваційні технології на уроках англійської мови як засіб розвитку особистості здобувача початкової освіти. The IX International Science Conference «Trends of development modern science and practice» (November 16–19, 2021). Stockholm, Sweden. 588 p. P. 391–394. 
 7. Петрик К. Ю. Застосування стратегій методики CLIL у процесі навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25–26 листопада 2021 року). Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 282–284.
 8. Петрик Крістіна. Діяльнісна домінанта практико-орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2021. Вип. 3. С. 132–141.

 

2022

 1. Петрик К. Ю., Сапранкова К. В. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Modern science: innovations and prospects. Abstracts of the the 12th International scientific and practical conference (August 21-23, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 145-150. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-21-23.08.22.pdf
 2. Петрик К. Ю., Коваль К. В. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Science, innovations and education: problems and prospects. Abstracts of the 14th International scientific and practical conference (August 25–27, 2022). CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Pp. 237–240. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-25-27.08.22.pdf
 3. Петрик К. Ю., Печеневська Д. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Problems of the development of modern science. Abstracts of the ХХXIV International Scientific and Practical Conference (August 30 – September 02, 2022). Madrid, Spain. 2022. Рр. 228–230. URL : https://isg-konf.com/problems-of-the-development-of-modern-science/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=NEW-EN+UKR-Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135838745
 4. Петрик К. Ю., Фатьянова Т. О. Розвиток креативного мислення учнів початкової школи на уроках української мови у процесі Lego-конструювання. «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ: МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАУК» : матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції (23.09.2022 р.). Дніпро. URL : https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-23.09.2022
 5. Петрик К., Дорошенко В. Удосконалення мовленнєвої діяльності здобувачів початкової освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 132–136. URL : https://drive.google.com/file/d/1cTDW0CM5MmtizYjJ45HaPk7GF7s_7MC6/view
 6. Петрик К., Малиш Я. Технологія «Щоденні 5» як засіб формування мовної особистості здобувачів початкової освіти на уроках української мови. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 153–159. URL : https://drive.google.com/file/d/1cTDW0CM5MmtizYjJ45HaPk7GF7s_7MC6/view
 7. Петрик К., Сапранкова К. Розвиток комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти з використанням інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 183–188. URL : https://drive.google.com/file/d/1cTDW0CM5MmtizYjJ45HaPk7GF7s_7MC6/view
 8. Петрик К. Ю., Трушлякова В. Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальної активності та творчого мислення здобувачів початкової освіти. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 192–196. URL : https://drive.google.com/file/d/1cTDW0CM5MmtizYjJ45HaPk7GF7s_7MC6/view
 9. Петрик К. Ю., Сапранкова К. Застосування інтерактивних форм та методів освітньої діяльності на уроках української мови в початковій школі як одного із засобів підвищення ефективності навчання : збірник тез наукових доповідей здобувачів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 10 листопада 2022 року. Том 2. Гуманітарні науки. Бердянськ : БДПУ, 2022. С.  URL :
 10. Петрик Крістіна Мотиваційна складова формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах асинхронного навчання. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. О. Попової. Бердянськ, 2022. С. 39–42. URL: https://drive.google.com/file/d/1cTDW0CM5MmtizYjJ45HaPk7GF7s_7MC6/view
 11. Петрик К. Педагогічний тандем у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах змішаного навчання. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 3. 2022. С. 361–369. URL: https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/38.pdf

 

2023

 1. Alıeksıeıeva, H., Petukhova, L., Nesterenko, M., Petryk, K. & Bernátová, R. (2023). QUASI-PROFESSIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS . Turkish Online Journal of Distance Education, 24 (2), 19–31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/76597/1078800  (Covered in: Scopus / Web of Sciences (WOS).
 2. Петрик К. Ю., Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів до інтеграції в освіті як виклик часу. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 58. Т. 2. С. 106–110. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/58/part_2/22.pdf
 3. Петрик Крістіна Юріївна, Нестеренко Марина Миколаївна. Мотивація як фактор успіху молодих учених у науковій діяльності. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2023. С. 187–190. URL : https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/Nesterenko-Maryna-Mykolaivna-Petryk-Kristina-YUriivna.pdf
 4. Петрик К. Ю., Сапранкова К. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ НА УРОКАХ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Science And Innovation Of Modern World. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 20–22, 2023). Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. Р. 322–328. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/SCIENCE-AND-INNOVATION-OF-MODERN-WORLD-20-22.04.23.pdf
 5. Петрик К. Ю., Ісланкіна Є. О. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Science And Technology: Problems, Prospects And Innovations. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (May 11–13, 2023) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2023. Р. 261–266. URL : https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/05/SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-11-13.05.23.pdf
 6. Петрик К., Бикова М. Педагогічний дискурс на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 105–108. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 7. Петрик К., Дорошенко В. Формування іншомовної лексичної компетентності здобувачів початкової освіти засобами інтерактивних технологій. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 113–115. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 8. Петрик К. Ю., Лупир Д. Доцільність використання інтерактивних методів навчання іноземної мови в початковій школі. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 129–131. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 9. Петрик К., Соколенко А. Розвиток критичного мислення здобувачів початкової освіти на уроках англійської мови. Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2023 року. Суспільні науки. Бердянськ : БДПУ, 2023. Том 1. 474 с. С. 150–152. URL : https://bdpu.org.ua/naukova-robota/conferences/zbirnyk-tez/
 10. Петрик К., Руденко М. Розвиток творчої індивідуальності молодшого школяра на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (відкрита для іноземних учасників) (21–22 червня 2023 року) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. С. 151–156.
 11. Коваль Л., Петрик К. Методико-математична підготовка майбутніх учителів початкових класів: педагогічний дискурс. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 2. С. 219–227. URL : https://pedagogy.bdpu.org.ua/2023/10/03/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-2-2023/
 12. Петрик К. Ю., Малиш Я. В. Мистецтво як засіб формування знань про національні традиції у здобувачів початкової освіти. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців та студентів. 2023. Івано-Франківськ. Вип. 9. С. 43–46.
 13. Петрик К. Ю., Кириленко О. А. Формування пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках математки засобами Google-сервісів. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців та студентів. Івано-Франківськ. 2023. Вип. 9. С. 137–140.
 14. Petryk K., Malysh Y. Comparative characteristics of German and Ukrainian primary education. Learning & Teaching: after War and during Peace [Electronic Edition]: Conference Proceedings of II International Scientific & Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 10 November, 2023 / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; [editorial board: I. Kostikova (editor-in-chief) etc.]. Kharkiv, 2023. P. 131–132.
 15. Petryk K., Homeniuk D. Didactic game as a means of activating the educational and cognitive activity of primary education students during distance learning. Learning & Teaching: after War and during Peace [Electronic Edition]: Conference Proceedings of II International Scientific & Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 10 November, 2023 / H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; [editorial board: I. Kostikova (editor-in-chief) etc.]. Kharkiv, 2023. P. 129–130.
 16. Лиман Ігор, Петрик Крістіна ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ РЕЛОКАЦІЇ. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Київ, APREI, 2023. Вип. VIII. С. 46–55. URL : http://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2023/12/The-Ukrainian-Yearlybook-on-European-Integration-Studies.-Issue-VIII.-2023.pdf
 17. Петрик К. Педагогічна інноватика у процесі формування читацької самостійності молодших школярів у науковій спадщині академіка Олександри Савченко. Acta Pedagogiсa Volynienses, 2023, 4, 74–81, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2023.4.12 URL : http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/view/80