Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Омельченко Анетта Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Медаль«За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2014),
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 24 серпня 1970 року в місті Бердянську Запорізької області. З 1984 по 1988 роки навчалася в Запорізькому музичному училищі. Вищу освіту здобула в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика» (1994).

З 1994 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Хорове диригування» «Музична педагогіка», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Музичне мистецтво». Керівник педагогічної практики з художньої культури та науково-дослідної практики магістрів, здійснює керування науковою роботою студентів.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Музично-естетичне виховання в українській педагогіці XVI – XVIII ст.» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник АПН України Л. М. Масол). У 2004 р. отримала звання доцента. З 2010 року – провідний фахівець з виховної роботи університету, член вченої ради.

Автор понад 30 наукових публікацій. Співавтор колективних монографій «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014), навчального посібника «Хорове диригування» (2015).

 

Нагороди

 

 

Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.)

 

Почесний орден “За вагомий особистий внесок у

розвиток міста Бердянськ” (2019 р.)

Орден “Патріот українського народу”

(2019 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Наукові публікації 

 

2012

 1. Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. Бердянськ : БДПУ, 2012. 120с.
 2. Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». Бердянськ : БДПУ, 2012. С. 6 – 32; 250 – 261.

 

2013

 1. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури / А. І. Омельченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. – С.194–199.
 2. Омельченко А. І. Українська музично-педагогічна спадщина як складова національної культури та мистецької освіти // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 202 – 213.

 

2014

 1. Омельченко А. І. Історія української музики / Анетта Омельченко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / за. ред. І. В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 111–131.
 2. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду підлітків на уроках художньої культури / Анетта Омельченко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 177–184.

 

2015

 1. Омельченко А.І., Григор’єва В.В. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Омельченко, В.В. Григор’єва. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 218 с.

 

2016

 1. Омельченко А.І. Поліхудожній потенціал в програмах з музичного мистецтва в загальноосвітній школі / А.І. Омельченко // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 . – С.27 – 31.
 2. Омельченко А.І. Зміст методичної роботи викладачів, орієнтованих на формування їх професійної мобільності / А.І. Омельченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми і перспективи педагогічної науки»: Вища школа Данубіуса., 2016. – С.133 – 136.

Перелік наукових публікацій за 2017-2020 р.р.

 

2017

 1. Омельченко А.І. Зміст загальної мистецької освіти в сучасній навчальній програмі «Музичне мистецтво» / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (13.12-14.12.2017 року. Кропивницький). С. 151-154.
 2. Омельченко А.І.. Моренко Ю.В. Потенціал українського пісенного фольклору в творах для дітей Л. Ревуцького / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття» (27-28 березня 20217 року. Кропивницький). С.47-50.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva. Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300 – 1439. – р. 1427-1437. (Databases Scopus and Web of Science).

 

2018

 1. Омельченко А.І. Проблеми естетичного сприйняття в сучасному мистецтві / Збірник тез Міжнародної науково конференції «Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі». 27-28 вересня 2018 року. Бердянськ. С. 103-105.
 2. Омельченко А.І. Використання проблемно-евристичних технологій на уроках мистецтва / Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» (7-8 липня 2018 року, м. Бердянськ). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт – терапевтів, 2018. С. 101-108.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300. 1439. р. 1427-1437 (Databases Scopus and Web of Science).

 

2019

 1. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Хорове диригування: навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти. Бердянськ : Видавець БДПУ, 2020. 218 с.
 2. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду майбутніх вчителів музичного мистецтва / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування». Дніпро : 2019. С. 26-29.
 3. Омельченко А.І. Теоретико-методологічні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів мистецьких дисциплін / колективна монографія «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.62-83.
 4. Омельченко А.І. Застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (21 березня 2019 року, м. Дніпро). С.36-41.
 5. Omelchenko, A., Grigoryeva, V., Sokolova, О., & Vientseva, N. (2019). Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 128-135. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1897
 6. Omelchenko, A., Grigoryeva, V. (2019) Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. The Potential of Modern Science, volume 3, London, 70-80.

 

2020

 1. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду людини / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» (29 квітня 2020 року). Дніпро : СПД «Охотнік», 2020. С.119 – 124.
 2. Омельченко А.І. Особливості становлення системи музичної освіти у навчальних закладах України / The 14 th International scientific and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROGRESS» ( March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020 p. P. 53-59.
 3. Nadiia Vientseva, Anetta Omelchenko. Discussion as a Form of Education in Modern Universities / Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. № 4. 2020. Р. 578 – 587
 4. Омельченко А.І. Психолого-педагогічні особливості музично – творчої діяльності здобувача вищої освіти / The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p. P.520-524
 1. Омельченко А.І. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій / Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Osiągnięcia naukowe i perspektywy: / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2020. – 117 s. S.10-13.

 

2021

 1. Grigoryeva Victoria, Omelchenko Anetta ARTISTIC AND AESTHETIC WORLDVIEW OF FUTURE MUSIC TEACHERS: THE STRUCTURE OF THE PHENOMENON / Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 10. 2021. / Chapter 9. S. 122-129.
 2. Омельченко А.І. Особливості самостійної роботи здобувачів І (бакалаврського)рівня при вивченні курсу «Теорія і методика музичної освіти» / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «CURRENT ISSUES OF SCIENCE, PROSPECTS AND CHALLENGE». Сідней, AUS, 2021.
 3. Омельченко А.І. Використання інформаційних технологій на уроках мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «THEORETICAL FOUNDATIONS IN PRACTICE AND SCIENCE». Більбао, Іспанія, 2021.
 4. Омельченко А.І. Використання мультимедійних технологій у мистецькій освіті. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 219-222.
 5. ОМЕЛЬЧЕНКО А. І. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія професійно-особистісного розвитку вчителя музичного мистецтва. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 228 с. С.24-29.

 

2022

 1. Омельченко А., Дейнега Д. Особливості рухової імпровізації на уроках музичного мистецтва // The ХХXI International Scientific and Practical Conference «Modern innovations and promising ways of development of culture and science», August 09 – 12, 2022, Boston, USA. 263 p. (185-189) URL: https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.31
 2. Омельченко А., Кисельова О. Цифрові технології як засіб підготовки майбутнього вчителя мистецтва // The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 5, 2022. Lisbon, Portuguese 347 p. (134 -138) Available at : DOI 10.36074/scientia-05.08.2022
 3. .Омельченко А., Костащук Н. Ритмопластика як інноваційний метод роботи освітніх технологій в інклюзивній педагогіці // The ХХVIII International Scientific and Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», July 19 – 22, 2022, Milan, Italy. 347 p. (169 -173) DOI – 10.46299/ISG.2022.1.28
 4. Омельченко А., Костащук Н. Особливості формувального оцінювання на уроках мистецтва в початковій школі // Scientific Collection «InterConf», (118): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development» (July 26-28, 2022). Geneva, Switzerland: Protonique, 2022. 354 p. (90-95)
 5. Omelchenko Anetta, Kyselova Olesia. Supporting the learning of people with special educational needs means information and communication technologies. National university of life and environmental sciences of Ukraine. C.95-101.
 6. Ruslana LOTSMAN, Iryna TKACHENKO, Anetta OMELCHENKO, Lyubomyra LASTOVETSKA, Nadiia ZELENINAAD Theoretical aspects of the formation of the formation of spiritual culture among music teachers. AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH USES THE RIV BRANCH GROUPS AND BRANCHES, BUT THE JOURNAL IS NOT A PART OF RIV. THE RIV IS ONE OF PARTS OF THE R&D INFORMATION SYSTEM. THE RIV HAS COLLECTED AN INFORMATION ABOUT RESULTS OF R&D LONG-TERM INTENTIONS AND R&D PROJECTS SUPPORTED BY DIFFERENT STATE AND OTHER PUBLIC BUDGETS, ACCORDING TO THE R&D ACT [CODE NUMBER 130/2002], THE CZECH REPUBLIC. Scopus Q 4. C. 63-69 http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/PDF/120231.pdf (Scopus)
 7. Омельченко А. І. Теоретико-методологічні засади розвитку музично-естетичної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. Вип. 5(15). Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. С.76–83.
 8. Омельченко Анетта, Кисельова Олеся (Бердянськ). Використання цифрових технологій у мистецькій освіті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. 494 с.(С.285-295).
 9. Омельченко Анетта, Ороновська Лариса, Колумбаєв Ігор. Музичне мистецтво як засіб формування національної самосвідомості в умовах воєнного стану. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. № 56. Дрогобич: ДДПУ, 2022. 506 с. (С.189-201).
 10. Омельченко А.І. Застосування цифрових технологій в освітньому процесі ЗВО. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк]. К.: Талком, 2022.
 11. Омельченко А.І. Сучасні виклики мистецької освіти. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022.

 

2023

 1. Раkhomova T., Hryhorieva, V., Omelchenko , A., Kalenyk, M., & Semak , L. (2023). The formation of digital competence by means of information and communication technologies among students of higher education. Revista Eduweb, 17(2), 78–88. (0,4 д.а.)
 2. Омельченко Анетта, Хміль Наталія, Кисельова Олеся. Педагогічна практика як важливий компонент професійної підготовки майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. 2023. 444 с. (С.129-144) (0,7 д.а.)
 3. Омельченко, А., Погоріла, Ю. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (February 24, 2023; Singapore, Singapore), 378 р. Р. 219–221. https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/763
 4. Омельченко А.І. Соціально-психологічна сутність мистецтва як значного фактору впливу / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С. 74-77.
 5. ОМЕЛЬЧЕНКО А. І., РАСТОРГУЄВА К. В. Особливості національного виховання молоді засобами української сучасної музики / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С. 109-113.
 6. ОМЕЛЬЧЕНКО А. І., СИНЕНЬКА С. С. Особливості інструментальної музики в творчості Василя Барвінського / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С. 113-118.
 7. ОМЕЛЬЧЕНКО А. І., ЖУК Н. Л. Особливості застосування ритмічних вправ на уроках мистецтва в початковій школі / Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. 198 с./ С. 149-151.