Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Організація освітньої діяльності

 

 

 

Положення Затверджено, введено в дію
Про організацію освітнього процесу в БДПУ

вченою

радою БДПУ

від 26 грудня 2019
року (протокол № 6)

наказ №3
від 06.01.2020

Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Бердянського державного педагогічного університету

вченою

радою БДПУ

25.06.2020 (протокол № 9)

наказ №53 від 30.06.2020

Про освітні програми Бердянського державного педагогічного університету

вченою

радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті

вченою

радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою 26.10.2021 №4/4.2

наказ №73 від 27.10.2021

Про виявлення та запобігання академічного плагіату у Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою БДПУ

24.09.2019 № 2/5.14

Про порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в БДПУ

Вченою радою університету 04.09.2019 (протокол №2)

Наказ №72 від 05.09.2019

Про переведення студентів БДПУ на вакантні місця державного замовлення Вченою радою університету 24.11.2011 (протокол №5)
Про проведення практики студентів БДПУ Наказ №198 від 26.12.2013
Про організацію самостійної роботи студентів БДПУ Вченою радою БДПУ

29.03.2012 (протокол №9)

Про випускні кваліфікаційні роботи студентів (магістрантів) БДПУ

Вченою радою БДПУ

29.03.2012 (протокол №9)

Про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Вченою радою університету 05.03.2014 (протокол № 7)
Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою університету 26.02.2015

(протокол №8)

Наказ №37 від 27.02.2015

Про диплом з відзнакою Бердянського державного педагогічного університету

Вченою радою університету 26.02.2015

(протокол №8)

Наказ №37 від 27.02.2015

Про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту, додатків до них та академічної довідки в Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою університету 04.09.2019 (протокол №2)

Наказ №72 від 05.09.2019

Про раду молодих вчених Бердянського державного педагогічного університету

Вченою радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей в Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про проведення конкурсу проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених в Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок в Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою БДПУ

23.08.2019 (протокол № 1)

наказ №64 від 27.08.2019

Про Інституційний репозитарій Бердянського державного педагогічного університету

Вченою радою університету 04.09.2019 (протокол №2)

Наказ №72 від 05.09.2019