Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Нестеренко Марина Миколаївна

Доцентка кафедри початкової освіти

Кандидатка педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

uMWG_kUAAAAJ

Researcher iD

E-4601-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Marina_Nesterenko

Біографія

 

Народилася 17 жовтня 1988 р. у м. Бердянськ.

Повну загальну середню освіту здобула в СЗШ №11 м. Бердянська протягом 1995-2005 років.

З 2005 по 2011 навчалася в Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи, організатора початкового навчання, практичного психолога, викладача педагогіки і методики початкової освіти.

З 2008 по 2009 рік працювала секретарем-друкаркою факультету початкової освіти та практичної психології.

З 2013 по 2015 – старшим лаборантом кафедри початкової освіти.

У 2015-2019 роках навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти (без відриву від виробництва). У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор Людмила Вікторівна Коваль).

З 2018 по 2023 – працювала старшим викладачем кафедри початкової освіти БДПУ.

З квітня 2023 року – доцентка кафедри початкової освіти.

З 2024 року – заступниця декана з наукової роботи факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ.

Нагороджена грамотою Бердянського державного педагогічного університету за сумлінне виконання своїх професійних обов`язків та з нагоди святкування 50-річчя факультету початкової освіти та практичної психології (2008 р.); грамотою Бердянського державного педагогічного університету за активну участь у підготовці та проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2009 р.); почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та з нагоди Дня працівників освіти (2014 р.); Подякою Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020); нагрудним знаком БДПУ (2021); грамотою Міністерства освіти та науки України (2023).

 

2016

 1. Нестеренко М. М. Креативний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 108–110.
 2. Нестеренко М. М Проблема розвитку теорії уроку в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: історичний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 150-157.
 3. Нестеренко М. М. Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 грудня 2016 р. Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. С. 100–103.
 4. Нестеренко М. М. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Становлення і розвиток педагогіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 96–98.

 

2017

 1. Нестеренко М. М. Професійна підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в початковій школі: сутність і структура. Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2017. № 6. С. 152-156.
 2. Нестеренко М. М. Сутність педагогічного мислення майбутнього вчителя в структурі його професійної підготовки до моделювання уроку в початковій школі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 20-21 квітня 2017 р.). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2017. С. 123-125.
 3. Нестеренко М. М. Сутність поняття «моделювання уроку» в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матеріали ІІІ Міжнар. конгресу, 18-21 травня 2017 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 96–98.
 4. Нестеренко М. М. Феномен готовності майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроку в системі їх професійної підготовки. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., 14 вересня 2017р. Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017. С. 101-103.

 

2018

 1. Нестеренко М. М Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків: досвід освітніх систем зарубіжних країн. Теорія і практика освіти в сучасному світі: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 березня 2018 р. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 62-66.
 2. Нестеренко М. М. Варіативність початкової освіти як наукова проблема. Літні наукові підсумки 2018 року: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 червня 2018 р. Дніпро : НБК, 2018. С. 43-49.
 3. Коваль Л.В., Попова О.І., Нестеренко М.М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2018. С. 85–94.
 4. Нестеренко М. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в контексті варіативності початкової освіти. Гірська школа українських Карпат: наукове фахове видання з педагогічних наук. № 19. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. С. 148–151.

 

2019

 1. Нестеренко М. М. Моделювальна компетентність як орієнтир і результат підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Випуск LXXXVІ. Херсон: ХДУ, 2019. С. 465–469.
 2.  Нестеренко М. Актуальність функціонування початкової освіти в умовах варіативності. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові освітні практики, український контекст: тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 6-8 червня 2019 р. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 315 с.
 3. Коваль Л.В., Нестеренко М.М. Стратегії ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до моделювання уроку в Новій українській школі. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 20-21 вересня 2019 р. Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. 204 с.

 

2020

 1. Коваль Л., Нестеренко М. Теоретичні та практичні засади формування проектувально-моделювальної компетентності як показника якості професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи: колективна монографія/за заг.ред. Л. Коваль, А. Крамаренко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопільська міська друкарня, 2020. 368 с. С. 303–363.
 2. Нестеренко М.М. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах реформування початкової освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 69. 196 с. Т. 3. С. 59–64.
 3. Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Трансформаційні зміни в професійній підготовці майбутніх педагогів у контексті впровадження ідей Концепції Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 304–312
 4. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації інформатичної освітньої галузі в умовах варіативності сучасних підручників. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (14 вересня 2020 року). Бердянськ, 2019.  С.64-66.
 5. Nesterenko Maryna. Implementation of scientific approaches to effective professional training of future informatics teachers in primary school under distance educational process. Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies: monograph/Edited by Aleksander Ostenda, Oksana Dzhus. Monograph 41. Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 392 p. PP. 65–71.
 6. Нестеренко М., Сенченко Я., Гавриленко Д. Педагогічна практика в умовах змішаного навчання як складник процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроку. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (26–27 листопада 2020 р.). Бердянськ: БДПУ, 2020. 358 с. С. 188–190.

 

2021

 1. Нестеренко М. Цифрова грамотність вчителя початкової школи: структура та сфери вияву. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи: матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р.) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 220 с. С. 69–72.
 2. Нестеренко М., Кравченко Д. Використання онлайн-сервісу learningapps під час ознайомлення здобувачів початкової освіти з інформологічними поняттями. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи: матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р.) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 220 с. С. 140–142.
 3. Нестеренко М., Фатьянова Т. Розвиток логічного мислення здобувачів початкової освіти на уроках інформатики в новій українській школі. Підготовка майбутніх педагогів у контексті впровадження Концепції Нової української школи: матер. V Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р.) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. 220 с. С. 143–145.
 4. Нестеренко М. Система квазіпрофесійних завдань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання та проведення уроків інформатики. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 2. Том 2. С. 190-195.
 5. Нестеренко М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дистанційного навчання в умовах сучасного освітнього ландшафту. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 3. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 98–105.

 

2022

 1. Нестеренко М. Віртуальні екскурсії як засіб інтеграції змісту освітніх галузей початкової школи. Пріоритети щодо змісту та структури сучасної освіти в умовах трансформаційних змін: матер. І міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції (10 березня 2022 р.)/ Ред.кол.: Олійник О. (відп.ред.) та ін. Покровськ: КЗ «ППФК», 2022. 151 с. С. 58-63.
 2. Нестеренко М., Фатьянова Т. Феномен кіберсоціалізації дітей у сучасному інформаційному суспільстві. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матер. науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Одеса, Ужгород, Умань, Херсон, Чернівці, Чернігів, 2022. 276 с.
 3. Нестеренко М., Забіяка В. Перспективи розвитку SMART-освіти в школах україни: зб. тез наук. допов. здобувачів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 10 листопада 2022 р. Том 1. Суспільні науки. Бердянськ: БДПУ, 2022. 482 с. С. 139-141 https://drive.google.com/file/d/1nYGMOLMGtlJg83s3YnCjNo2-sDzqGOoP/view?usp=share_link

 

2023

 1. Нестеренко М. Актуальні тенденції професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання уроків. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 55. Т. 3. 192 с. С. 94-99. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_3/19.pdf
 2. Alıeksıeıeva, H. , Petukhova, L. , Nesterenko, M. , Petryk, K. & Bernátová, R. (2023). QUASI-PROFESSIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Turkish Online Journal of Distance Education, 24 (2) , 19-31. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/76597/1078800
 3. Нестеренко М. Мова ворожнечі та кібербулінг: як попередити молодших школярів про небезпеку. Acta paedagogica volynienses. 2023. № 1. С. 81–88. Https://doi.org/10.32782/apv/2023.1.12
 4. Петрик К.Ю., Нестеренко М.М. Мотивація як фактор успіху молодих учених у науковій діяльності. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 187–190.
 5. Нестеренко М., Печеневська Д. Застосування LEGO-технологій на уроках математики в початковій школі. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матер. VІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 червня 2023 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. 206 с. С. 97–101.
 6. Нестеренко М., Удовенко А. Використання електронних освітніх ресурсів на уроках математики в початковій школі. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матер. VІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 червня 2023 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. 206 с. С. 127–130.