Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мартиненко Олена Володимирівна

Доцент, заслужений працівник культури. Кандидат педагогічних наук

(9 червня 1968 р., м. Бердянськ Запорізької області) – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, заслужена працівниця культури України, фахівчиня в галузі професійної підготовки майбутніх хореографів, керівниця танцювального гуртка-методист у закладі позашкільної освіти.

Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста» (Голова Баранов В.А., 2005 р.)
Почесний орден міста за вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ (Міський голова О.А.Бакай, 2012 р. )
«Заслужений працівник культури України» (Указ президента України від 21 серпня 2015 року № 491/2015)
Нагрудний знак «Відмінник освіти» (Міністр Л.Гріневич, наказ № 773-к від 19.12.2017 р.)
Наукометрика

Google Scholar

WK6coTcAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Мартиненко Олена Володимирівна народилася 09 червня 1968 року в місті Бердянську Запорізької області.
У 1987 році закінчила Сумське культурно-просвітницьке училище за спеціальністю «Керівник самодіяльного хореографічного колективу». У 1992 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь». У 2004 році – Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель хореографії, етики та естетики, вихователь дітей дошкільного віку».
У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5-6 років у дошкільних закладах» в Інституті проблем виховання АПН України й одержала диплом кандидата педагогічних наук (ДК № 030806) зі спеціальності «Дошкільна педагогіка» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Е.С.Вільчковський). У 2009 році О. Мартиненко присвоєне вчене звання доцента кафедри музичного виховання і хореографії (12 ДЦ № 022706).
З 2010 року призначена завідувачкою кафедри хореографії Інституту естетичного і фізичного виховання БДПУ, яка після реорганізації ввійшла до складу Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету. У 2022 році О.Мартиненко пішла з посади завідувачки кафедри за власним бажанням.
У 2017 році закінчила Харківську державну академію культури зі спеціальності «Балетмейстер сучасної хореографії, викладач».
З 1987 року керує ансамблем естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості м. Бердянськ. У 2009 році колективу присвоєно почесне звання «Народний художній колектив» (наказ №328 від 13.04.2009 р.). У складі колективу займається понад 250 дітей різного віку. Результати діяльності колективу висвітлено в книзі «Танець довжиною в чверть століття», присвяченій 25-річному ювілею ансамблю.
З 2005 року керує студентським ансамблем естрадного танцю «МарЛен» БДПУ, якому у 2010 році надано почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України» (наказ федерації професійних спілок України №751 від 16.09.2010 р.), а в 2014 році – почесне звання «Зразковий художній колектив» (наказ Міністерства освіти і науки України № 87 від 30.01.2014 р.).
З 2019 року є організатором обласного семінару-практикуму «Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти: теорія, методика, практика». З 2012 року керує студентським науковим гуртком «Здобутки, проблеми та перспективи роботи дитячих хореографічних колективів».

 

Нагороди і звання

 • медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (11.10.2005)
 • почесний орден «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (11.09.2012)
 • почесне звання «Заслужений працівник культури України» (наказ №491/2015 від 21.08.2015)
 • нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (наказ № 733-к від 19.12.2017)
 • неодноразово відзначалася почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, управлінням освіти і науки Запорізької області, Президією Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, ректоратом Бердянського державного педагогічного університету, міським відділом освіти та культури м. Бердянська, міським головою, народним депутатом України.

Наукова діяльність

Авторка та співавторка наукових праць, серед яких підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Мартиненко О. В. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку : навчальний посібник. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. 156 с. (лист №1.4/18-Г-1799 від 15.07.2008 р.).
 2. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 232 с. (лист №1/11 – 4817 від 10.04.2012 р.).
 3. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік): навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. 301 с.
 4. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом для студентів: навчальний посібник для магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), 024 Хореографія. Бердянск: Видавець Ткачук О.В., 2016. 392 с.
 5. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика: підручник для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія, 014 Середня освіта (Хореографія). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 390 с.
 6. Мартиненко О.В. Хороводи : навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. 116 с.
 7. Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг.ред. О.В.Мартиненко. Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2018. 344 с.
 8. Мартиненко О.В. Наукова робота студентів спеціальності «Хореографія» : навчально-методичні рекомендації. Бердянськ: Видавець БДПУ, 2018. 205 с.
 9. Засоби діагностики програмних результатів навчання здобувачів І рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Хореографія. Фітнес» / за ред. О. Мартиненко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 5-49.
 10. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч ІІ. Від тьох до шести (семи) років / Аксьонова О.П., Артемова Л.В., Мартиненко О.В. та ін.; наук.кер. О. Л. Кононко. Київ : ТОВ «МЦФЕР Україна», 2014. – 452 с. (Освітня лінія «Хореографія» С. 332-342, 357-371, 443-449.
 11. Мартыненко Е.В. Танец длиною в четверть века: 25-летию Народного ансамбля эстрадного танца «МарЛен» посвящается. Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. 138 с.
 12. Мартиненко О. В. Сучасний танець як засіб соціалізації особистості. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку: методичний посібник / Упорядник О. А. Плахотнюк. Львів : ЦТДЮГ, 2014. С. 4-13.
 13. Мартиненко О. В. Методика проведення хореографічних занять в дитячому танцювальному колективі: методична розробка для педагогів-хореографів позашкільних навчальних закладів. Бердянськ: ЦДЮТ, 2015. 149 с.
 14. Мартиненко О.В. Гімнастична палиця як допоміжний засіб формування правильної постави у дітей на уроках хореографії. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб / упоряд. О. А. Плахотнюк. Львів : СПОЛОМ, 2016. С. 74-82.
 15. Мартиненко О. В. Геометрична складова вправ класичного танцю. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навч.-метод. посіб. / упор. О.А.Плахотнюк. Львів: СПОЛОМ, 2018. 304с.

 

Авторка та співавторка монографій:

 1. Мартиненко О. В. Проблеми формування готовності майбутніх педагогів до викладання шкільного курсу хореографії. Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки : монографія/ за ред. А. І. Омельченко. Донецьк : вид-во «Ноулідж», 2010. С. 121-137.
 2. Мартиненко О. В. Творчий розвиток дошкільників засобами танцювальної імпровізації в системі позашкільної освіти. Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти : монографія /за ред. Є.С. Вільчковського. Запоріжжя : ЗОІППО, 2010. С. 215-236.
 3. Мартыненко Е.В. Педагогические условия формирования педагогических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях: монография. Германия: Lambert Academic Publishing, 2015. 213 с.
 4. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 6-49.
 5. Мартиненко О.В. Вектори успішної підготовки фахівців хореографічного профілю. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації: колективна монографія / за ред.. А.І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. Розд. 2. С.164-190.
 6. Мартиненко О. В. Пошуки інноваційних підходів до методики викладання класичного танцю (початковий етап) у закладах позашкільної освіти. Кінезеологія танцю: колективна монографія /за заг. ред. О. А. Плахотнюка. Львів :СПОЛОМ, 2020. С. 162-180.

 

Авторка статей у фахових журналах:

 1. Мартиненко О. В. Танцювальна мозаїка. Програма хореографічної роботи з дітьми 5-7 років. Палітра педагога. 2009. № 1. С. 25-31.
 2. Мартиненко О. В. Ми діти твої, Україно! Конспекти хореографічних занять. Палітра педагога. 2009. № 2. С. 22-26.
 3. Мартиненко О. В. Дівочі посиденьки та козацькі забави. Палітра педагога. Київ : «Світич», 2009. № 4 С. 22-26.
 4. Мартиненко О. В. Український парний танець. Палітра педагога. 2009. № 5. С. 23-25.
 5. Мартиненко О. В. Фантазії на мотиви східної хореографії. Дитячий садок. 2009. № 1. С.13-18.
 6. Мартиненко О. В. На морському дні. Палітра педагога. 2009. № 6. С. 27-30.
 7. Мартиненко О. В. Шкільний курс хореографії в системі мистецьких дисциплін початкової школи. Початкова школа. 2010. №5. С. 50-54.
 8. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи. Початкова школа. 2012. № 2. С. 36-39.
 9. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи. Початкова школа. 2012. № 3. С. 31-32.
 10. Мартиненко О.В. Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи. Початкова школа. 2012. № 6. С. 24-28.
 11. Мартиненко О.В. Засоби активізації виховного процесу в практиці роботи дитячих хореографічних колективів. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». Рівне: РДРУ. № 4 (72), 2012. С.125-129.
 12. Мартиненко О.В. Формування дружніх взаємовідношень між дітьми молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва. Початкова школа. 2013. № 2. С. 19-23.
 13. Мартиненко О.В., Данилова О.Є. Українська забавлянка. Програма хореографічного навчання для дітей молодшого шкільного віку. Позашкілля. 2013. № 4 (76). С. 2-7.
 14. Мартиненко О.В. Розробки занять в Народному ансамблі естрадного танцю «МарЛен». Позашкілля. 2013. № 4 (76). С. 8-28.
 15. Мартиненко О.В. Виховна робота в дитячих хореографічних колективах. Мистецтво та освіта. № 2 (72), 2014. С. 38-44.
 16. Мартиненко О. В. Використання потішок у хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку. Київський науково-педагогічний вісник. К. : Київська наукова організація педагогіки та психології. # 7 (07) 2016. С. 127-131.
 17. Мартиненко О.В. Українські народні ігри в хореографічній інтерпретації. Початкова школа. 2016. № 1. С. 39-45.

 

Авторка статей у фахових збірках наукових праць:

 1. Мартиненко О. В. Впровадження засобів контактної імпровізації практику роботи дитячих хореографічних. Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). Бердянськ : БДПУ, 2010. №4. С. 157-163.
 2. Мартиненко О.В. Підготовка спеціалістів до викладання шкільного курсу хореографії в системі початкової освіти. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. Випуск №3 (216): Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2012. С. 70-74.
 3. Мартиненко О.В. Засоби популяризації регіональних особливостей танцювального фольклору в практику роботи дитячих хореографічних колективів. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». № 2 (70): Рівне : РГПУ, 2012.
 4. Мартиненко О. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи в дитячому танцювальному колективі. Вісник Луганського національного університету: Педагогічні науки. № 10 (269), травень, 2013, частина ІІ. Луганськ: ЛНУ ім.Т.Шевченка, 2013. С.105-111.
 5. Мартиненко О. В. Інноваційні підходи до соціалізації дітей в умовах позашкільної освіти. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. С.88-97.
 6. Мартиненко О.В. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами української хореографії. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 14. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. С. 255-261.
 7. Мартиненко О. В. Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутнього вчителя хореографії. Наукові записки / ред. колегія В.Радул, В.Кушнір та ін. Випуск 139. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. С. 90-94.
 8. Мартиненко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред.кол. : Безлюдний О. І. (гол.ред.) та ін. Випуск 12, Ч. 2. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. С. 165-174.
 9. Мартиненко О. В. Варіативність підходів до класифікаційних характеристик хороводів. Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. Ч.І. Випуск 16. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – С. 209-216.
 10. Мартиненко О. В. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 135. Серія : Педагогічні науки /гол. ред. М. О. Носко. Чернігів : ЧНПУ, 2016. С. 108-112.
 11. Мартиненко О. В. Історико-педагогічні й сучасні підходи до дитячої танцювальної діяльності. Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. Вип. 17. Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2017. С. 246–254.
 12. Мартиненко О. В. Підвищення якості здоров’язберігаючого освітнього середовища під час професійної підготовки студентів-хореографів. Наукові записки / ред. кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 157. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 92-96.
 13. Мартиненко О. В. Професійно-творча підготовка студента-хореографа в умовах педагогічного ВНЗ. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип 2. Бердянськ: БДПУ, 2017. С. 266-271.
 14. Мартиненко О.В. Підготовка фахівця-хореографа в контексті розвитку сучасної освіти в Україні. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2019. Вип. № 3. С. 127-136.
 15. Мартиненко О. В., Ємельянова О. Ю. Бінарний підхід у формуванні музичної компетентності майбутнього хореографа. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 3. С.83-93.
 16. Мартиненко О.В. Урахування особливостей регіонального контексту під час розробки освітніх програм за спеціальністю 024 хореографія: досвід Бердянського державного педагогічного університету. Гарант освітньої програми спеціальності 024 «Хореографія»: актуальні проблеми сьогодення. Науково-методичне видання /упор. О.А.Плахотнюк. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2022. С. 49-54.

 

Авторка та співавторка статтей в міжнародних наукових збірках:

 1. Olena Martynenko. Professional Training of Future Teachers of Choreography in Practical Use of Folklore. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 7. Сontemporary issues of culture and ARTWydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. С. 288-299.
 2. Олена Мартиненко. Інноваційні підходи до соціалізації дітей засобами хореографії в умовах позашкільної освіти. International Scientific-Practical : Conference Actual questions and problem of development of social sciences Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross Uneversity. Р. 195-198.
 3. Олена Мартиненко. Сучасні підходи до застосування хореографії в практиці дошкільних установ. Vzdelávanie a spoločnosť medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. Р. 457-458.
 4. Мартиненко О. В. Впровадження методів проблемно-пошукового навчання в роботу дитячих хореографічних колективів. VIRTUS: Scientific Journal / Editor-in-chief M.A.Zhurba. February #21, 2018. 140-145.
 5. Martynenko O., Kryvun N. Modern landmarks of choreographic work with preschool children. Pedagogy theory: collective monography / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., etc. – іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. Р. 148-166.
 6. Мартиненко О., Т. Фурманова. Підготовка майбутніх учителів до застосування танцювально-рухової терапії в освітньому процесі. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia: monografia / Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, etc. Старогард Гданьскі, 2020. С.238-248. (ISBN 978-83-89481-42-9).
 7. Мартиненко О., Ярошенко Ю. Особливості дистанційного навчання хореографії в закладах позашкільної освіти. The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (September 21-24, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020. Р. 242-247.
 8. Мартиненко О.В., Бичкова В. О. Формування психологічної готовності здобувача позашкільної освіти до хореографічної діяльності. Scientific Collection «InterConf», (122): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (August 26- 28, 2022). Warsaw, Poland: Ceac Polonia, 2022. P. 96-106.

 

Публікації у наукових конференціях (2018-2023):

 1. Мартиненко О. В. Алгоритм формування науково-дослідної компетентості майбутнього вчителя хореографії. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 березня 2018 року) /ред. кол. : Л.М. Андрощук (гол. ред), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 56-59.
 2. Мартиненко О. В. Досвід застосування гімнастичної палиці на початковому етапі засвоєння екзерсису класичного танцю. Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики: матеріали І Обласної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 23 березня 2018 р.) / За заг. ред. Л.В. Тихенко, С.О. Сьоми, В.С. Заярної. Суми: КЗ СОР – ОЦПО та РТМ, 2018. С.36-41.
 3. Єфименко Д., Мартиненко О. Імпровізація як напрям хореографічного мистецтва» Материалы ХХХV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. Вып. 35. Переяслав-Хмельницкий, 2018. С. 187-189.
 4. Терехова М., Мартиненко О. Особливості гендерного виховання засобами хореографічного мистецтва в системі позашкільної освіти Материалы ХХХV Международной научно-практической интернет-конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации»: Сб. науч. трудов. Вып. 35. Переяслав-Хмельницкий, 2018. С. 327-329.
 5. Мартиненко О.В. Хореографія як засіб покращення основних компонентів здоров’я молодшого школяра. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С. 23-27.
 6. Мартиненко О.В. Формування балетмейстерських навичок майбутнього вчителя хореографії в контексті сучасних освітніх технологій. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 19 квітня 2019 р.) /ред. кол. : Л.М.Андрощук (гол.ред), І.Г. Терешко, С.В. Куценко (відпов. ред). Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 47-51.
 7. Мартиненко О.В., Веременко В.М. Методична складова проведення партерної гімнастики в дитячих хореографічних колективах. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 25-26 квітня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 74-77.
 8. Мартиненко О.В., Ярошенко Ю.В. Підготовка дітей до засвоєння основ класичного танцю в закладах позашкільної освіти. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердчянськ, 25- 26 квітня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С.142-145.
 9. Мартиненко О.В. Хореографія як засіб покращення основних компонентів здоров’я молодшого школяра. Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти: теорія, методика, практика : матеріали обласного семінару-практикуму (Бердянськ, 10-12 жовтня 2019 р.). Бердянськ : ЦДЮТ, 2019. С. 8-39.
 10. Мартиненко О.В. Фахова підготовка студентів-хореографів у контексті євроінтеграційних процесів. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 7-8 жовтня 2019 р.). Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2019. С. 119-121.
 11. Мартиненко О.В. Підготовка студентів-хореографів до застосування проблемно-пошукового навчання в майбутній практичній діяльності. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 7-8 жовтня 2019 р.). Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка, 2019. С. 119-121.
 12. Мартиненко О.В. Стратегії підвищення ролі національного мистецтва у фаховій підготовці майбутніх хореографів. Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції: матеріали ХVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької (Київ, 28 листопада 2019 року). Київ, 2019. С.167-170.
 13. Мартиненко О.В. Застосування української народної казки в хореографічній роботі з молодшими школярами. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 18 вересня 2019 р.). Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 286-292.
 14. Мартиненко О.В., Ярошенко Ю.В. Засоби покращення взаємовідносин між підлітками та батьками в хореографічних колективах. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 28 лютого 2020 року): збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 66-70.
 15. Мартиненко О.В. Імплементація студентоцентрованого підходу в процес фахової підготовки хореографів у ЗВО. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. унт імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2020. С.59-64.
 16. Мартиненко. Сучасні орієнтири підготовки вчителя хореографії для роботи в ЗЗСО. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 16 вересня 2020 р.). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 215-220.
 17. Мартиненко О. Емоційне вигорання вчителя хореографії в умовах дистанційного навчання та способи його подолання. Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 26–27 листопада 2020 року). Бердянськ, 2020. С. 310-313.
 18. Валієва П.М., Мартиненко О.В. Впровадження інновацій в професійну діяльність керівника танцювального гуртка. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Бердянськ, 26 лютого 2021 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 37-40.
 19. Мартиненко О.В. Упровадження регіонального компонента в зміст професійної підготовки здобувачів освіти хореографічного профілю. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Берпдянськ, 3–4 червня 2021 р.) / упоряд. М. М. Погребняк. Полтава : Сімон, 2021. С. 23-29.
 20. Мартиненко О. Науково-мистецький зв’язок закладів вищої та позашкільної освіти (хореографічний напрям). Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 16 вересня 2020 р.). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. С. 198-201.
 21. Мартиненко О.В. Соціально-мистецькі проєкти психолого-педагогічного напряму: бінарний підхід. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференцїі (м. Бердянськ, 30 листопада 2021 року) / За заг. ред. доц. Т. Малихіної. Бердянськ: БДПУ, 2021. С.48-52.
 22. Кулікова Т.В., Мартиненко О.В. Особливості роботи психолога в роботі з дитячим хореографічним колективом. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференцїі (м. Бердяньк, 30 листопада 2021 року) / За заг. ред. доц. Т. Малихіної. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 28-31
 23. Мартиненко О.В., Кричевська Я. О. Особливості роботи вчителя хореографії з учнями з особливими освітніми потребами в ЗЗСО. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі. Збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-практикуму (Львів-Броди, 23–24 листопада 2021 р.) / Упорядники Н.В. Воляник, О. А. Плахотнюк. Броди : Видавництво «Просвіта», 2022. С.28-35.
 24. Мартиненко О.В. Урахування особливостей регіонального контексту під час розробки освітніх програм за спеціальністю 024 хореографія: досвід Бердянського державного педагогічного університету. Гарант освітньої програми спеціальності 024 «Хореографія»: актуальні проблеми сьогодення. Науково-методичне видання /упор. О.А.Плахотнюк. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2022. С. 49-54.
 25. Мартиненко О.В. Особливості роботи керівника хореографічного колективу в умовах воєнного стану. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 28 квіт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. унт імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Бикова О. В. [та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2022. С.57-63.
 26. Liudmyla Androshchuk, Tetiana Blahova, Olexandr Zhyrov, Olena Martynenko, Inna Tereshko The Development of the Artistic Potential of Pupils of Primary Classes by means of Slavic Choreography. Aesthetic-Therapeutic Component of the Harmonious Development of a Personality in Ukrainian and Polish Pedagogy in the Late 19th-20th Century. Vol.14,No.1-2 (2022). С 44-54:  https://doi.org/10.5817/cphpj-2022-003.
 27. Мартиненко О.В. Формування педагогічної компетентності бакалаврів хореографії в умовах сучасних модернізаційних змін. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк]. К.: Талком, 2022. Мартиненко О.В., Бичкова В. О. Формування психологічної готовності здобувача позашкільної освіти до хореографічної діяльності. Scientific Collection «InterConf», (122): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (August 26- 28, 2022). Warsaw, Poland: Ceac Polonia, 2022. P. 96-106.
 28. Мартиненко О.В. Фахова підготовка керівника танцювального гуртка в контексті сучасних освітніх потреб. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022.
 29. Мартиненко О.В., Павленко Р. В., Ільїн Д. В. Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 252-263. ISBN 978-83-7138-640-4
 30. Мартиненко О. В. Проблематика підготовки вчителя хореографії відносно проекту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта». Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 30 березня 2023 р.) / ред. кол. : І. Г. Терешко (гол. ред.), О. В. Бикова, В. А. Сизоненко (відповід. ред). Умань, ВПЦ «Візаві», 2023. С. 64-70.
 31. Мартиненко О.В. Психологічна підтримка здобувачів позашкільної освіти в умовах он-лайн хореографічного навчання. Феномен культурної травми в українському та світовому хореографічному мистецтві : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 квіт. 2023 р.) / упоряд. А. М. Підлипська. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. С.66-70.
 32. Мартиненко О.В. Упровадження українського фольклору в зміст позашкільної хореографічної освіти. Збереження та розвиток української національної хореографічної культури: Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 5-6 червня 2023р. Київ. Видавництво «Олімпійська література», 2023. С.65-70.
 33. Бринкевич В., Мартиненко О. Особливість роботи з батьківським колективом у позашкільному закладі. Збереження та розвиток української національної хореографічної культури: Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 5-6 червня 2023 р.  Київ. Вид-во «Олімпійська література», 2023. С. 5-9.
 34. Швидка А., Мартиненко О. Синтез мистецтв як один з векторів розвитку ансамблів сучасного танцю Збереження та розвиток української національної хореографічної культури: Зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ 5-6 червня 2023р. Київ. Видавництво «Олімпійська література», 2023. С. 91-95.
 35. Мартиненко О.В. Практична підготовка як чинник професійного становлення майбутнього хореографа. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (відкрита для іноземних учасників) (21-22 червня 2023 р., м. Запоріжжя) / [упоряд. В. В. Григор’єва]. Запоріжжя : БДПУ, 2023. С.62-68.
 36. Мартиненко О.В. Досвід упровадження вправ танцювальної терапії в зміст онлайн хореографічної позашкільної освіти. Матеріали педагогів Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. Руднєвої по опрацюванню проблемної теми  «Підвищення якості освітніх послуг в закладі позашкільної освіти» / упорядник, автор вступної статті Н.Г. Демченко. Бердянськ, 2023. С.46-53.

 

Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти:

 1. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом. Шкільний курс хореографії» для здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2020. 40 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом» для здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія. Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2022. 40 с.
 3. Програма та методичні рекомендації до виробничої практики в закладах освіти для здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2020. 41 с.
 4. Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи здобувачів ІІ рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2020. 54 с.
 5. Програма та методичні рекомендації до виробничої практики в для здобувачів ІІ рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2021. 21 с.