Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Кривунь Наталя Сергіївна

Викладач кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

14 жовтня 1990 р., (м. Бердянськ Запорізької області) – викладачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, фахівчиня в галузі професійної підготовки майбутніх хореографів, керівниця танцювального гуртка у закладі позашкільної освіти, заступник голови громадської організації «Асоціація випускників-хореографів Бердянського державного педагогічного університету.

Грамота міністерства освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет, за вагомий внесок в організацію міжнародного співробітництва (Ректор БДПУ Зарва В.А., 16 травня 2014 р.)
Грамота відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, ефективне прияння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти в місті Бердянську, вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, результативне представництво відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на Міжнародному, Всеукраїнськму, обласному рівні за підсумком освітнього процесу 2017-2018 навчального року (Начальник відділу освіти В.М.Липський, наказ відділу освіти від 05.05.2018 № 98-к)
Грамота за сумлінну працю на освітянській ниві, особистий внесок у розвиток творчих здібностей дітей і молоді та з нагоди 20-річчя спеціальності «Хореографія» (Міський голова В.Чепурний, 2019 р.)
Наукометрика

Publons

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 14 жовтня 1990 року у місті Бердянськ. У 2011 році закінчила  Бердянський державний педагогічний університет та отримала освітній ступінь бакалавр за напрямом «Хореографія». У 2013 році – отримала освітній ступінь магістр за спеціальністю: «Хореографія» та здобула кваліфікацію «Викладач сучасного танцю, вчитель хореографії».

У 2012 році прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання (відділення хореографії) БДПУ, у 2013 році прийнята на посаду викладача кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. У Бердянському державному педагогічному університеті викладає такі навчальні дисципліни: «Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального танцю», «Спортивні танці», «Дихання в хореографії. Балетна гімнастика», «Віртуозні техніки в хореографії», «Ритміка».

Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Бердянськ, м. Полтава, м. Умань, м. Житомир, м. Київ). В період навчання в БДПУ проявила наукові здібності. На «відмінно» захистила магістерську роботу на тему: «Формування готовності майбутнього вчителя хореографії до професійної діяльності».

Постійно підвищує свою хореографічну підготовку, відвідуючи майстер-класи провідних хореографів України та зарубіжжя: «Modern jazz dance» (викладач кафедри сучасної хореографії КНУКіМ, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів за кращу балетмейстерську роботу, художній керівник зразкової хореографічної студії «Fors» Тетяна Вінокурова (м. Луганськ, 2012 р.)); «Класичний танець: сучасні вимоги» (випускниця Ризького державного хореографічного училища та Державної академії балету ім. Джона Кранко (м. Штутгарт), солістка Штутгарт балету Юлія Гофман (м. Луганськ, 2012 р.)); «Сontemporary jazz dance» (керівник театру танцю «Black О!Range», директор та засновник міжнародного фестивалю професійних танцювальних театрів «ZELYONKA-FEST» Антон Овчинніков (м. Луганськ, 2012 р.)); фітнес конвенція «Pro Fit Convention» (дипломований спеціаліст тренажерного залу та групових програм Ігор Воскобойніков (м. Київ, 2014 р.)).

Педагогічну діяльність Наталя Сергіївна поєднує з роботою в Центрі дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої, з 2011 року працює   педагогом-хореографом в Народному ансамблі естрадного танцю «МарЛен». Проводить різні види занять: ритміка, партерна гімнастика, джаз-модерн танець та сучасні напрямки хореографії.

Наталя Сергіївна активно приймає участь у різних заходах, які відбуваються на кафедрі та в університеті. Вона неодноразово нагороджувалася почесними грамотами ректором Бердянського державного педагогічного університету, міським відділом освіти та культури м. Бердянськ, міським головою.

 

 

 

Публікації

 

2016

 1. Кривунь Н.С. Специфіка викладання дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальності «Хореографія» //Педагогічні, психологічні та методико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 2016.
 2. Кривунь Н.С. Впровадження інноваційних методів і прийомів у зміст уроків партерної гімнастики в дитячих хореографічних колективах//Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон, 2016.

 

2019

 1. Кривунь Н.С. Метод імпровізації як композиційний прийом в сучасній хореографії. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). Полтава, 2019.
 2. Кривунь Н.С. Формування ціннісних орієнтацій студентів-хореографів в умовах євроінтеграції. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Умань, 2019.
 3. Кривунь Н.С. Вплив хореографічної школи А.Саркісянца на розвиток танцювальної самодіяльності Бердянщини. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 вересня 2019 року, м. Бердянськ). Бердянськ: БДПУ, 2019. 331с.
 4. Кривунь Н.С.Інноваційні освітні технології в процесі підготовки майбутніх учителів хореографії. : колективна монографія/Мартиненко О.В. та ін.; ред. А.І.Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.5

 

2020

 1. Martynenko O., Kryvun N. Modern landmarks of choreographic work with preshool children The recommended citationfor this publication is: Pedagogy theory: collective monography/Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., ets. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020.321 p. Available at : DOI 10.46299/isg.2020.MONO.PED.I
 2. Кривунь Н.С. Впровадження засобів танцювальної терапії в практично-орієнтоване навчання здобувачів вищої освіти спеціальності ”Хореографія” за матеріалами Ш Міжнародної науково-практичної конференції “Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін” 9-10 квітня 2020 р., м.Умань
 3. Кривунь Наталя, Голощапов Олександр, Підготовка студентів-хореографів до проведення дитячого фітнесу відповідно до вимог НУШ матер. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О.Попової та ін. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 206-208 с.

 

2021

 1. Кривунь Н.С. Розвиток почуття ритму дітей початкового рівня навчання в процесі хореографічної діяльності. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі :матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава Сімон, 2021. С. 174-178.
 2. Кривунь Н. Використання елементів танцювальної терапії як засобу адаптації першокласників до шкільного навчання. Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матер. ХІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (8-10 грудня 2021 р., м. Глухів) / заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021. – 481 с. 362-363. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantiv- doktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

 

2022

 1. Кривунь Н.С.  Розвиток відчуття ритму на заняттях хореографії в закладі позашкільної освіти (початковий рівень навчання). Матеріали педагогів Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. Руднєвої по опрацюванню  проблемної  теми    «Підвищення  якості  освітніх  послуг  в  закладі позашкільної  освіти»  /  упорядник,  автор  вступної  статті  Н.Г. Демченко. Бердянськ, 2022.  115 с. С.37-40. (0,1 д.а.).
 2. Тараненко Ю., Фурманова Т., Кривунь Н. Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. 432-439 с. (0,6 д.а).
 3. Кривунь Н. Упровадження в зміст фахової підготовки бакалаврів хореографії цифрових ігрових інструментів. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 17-18 листопада 2022 р., Бердянськ: 2022.
 4. Кривунь Н. Застосування цифрових ігрових інструментів у викладанні хореографії в ЗВО в online форматі. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 листопада 2022 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М.М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2022.

 

2023

 1. Наукові публікації в періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science
  Tsilmak, O., Revenko, N., Kryvun, N., Fedorenko, O., & Tsisaruk, I. (2023). Prospects for the development of distance education in Ukraine: methodological aspect. Revista Eduweb, 17(1), 157-166. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.15
  Prospects for the development of distance education in Ukraine: methodological aspect
 2. Кривунь Н., Улітенко М. Патріотичне виховання дітей засобами українського народного танцю / Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2023 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2023. 387 с.