Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мухіна Тетяна Євгеніївна

Старша викладачка катедри початкової освіти

Наукометрика

ORCID iD

Tetiana Mukhina

Google Scholar

Тетяна Мухіна

Researcher iD

GZM-1657-2022

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 17 листопада 1993 р. у с. Обіточне Чернігівського району Запорізької області.

У 2017 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки і методики початкової освіти, вчителя інформатики (ступінь вищої освіти: магістр).

 

З 2015 року по 2019 рік працювала диспетчером факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ та викладачем кафедри початкової освіти БДПУ (за сумісництвом).

 

З липня 2022 року – диспетчер факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ

З вересня 2022 року – старша викладачка катедри початкової освіти БДПУ (за сумісництвом).

З квітня 2023 року – старша викладачка катедри початкової освіти БДПУ.

 

Нагороджена подякою ректора БДПУ за сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти (2017).

 

2017

 1. Мухіна Т. Є. Визначення дефініції «інформатична компетентність» у дослідженнях видатних учених-інформатиків України. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч.2. С. 322–323.
 2. Мухіна Т. Характеристика компонентів інформатичної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 18 травня 2017 року. Том 1. Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 163–165.
 3. Мухіна Т. Є. Удосконалення методичної компоненти інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи на варіативній основі. Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та перспективи : матеріали студ. наук.-практ. міжнар. інтернет-конф. (22-23 березня, 2017 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ, 2017. С. 294-296

 

2018

 1. Мухіна Т. Проблема інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах інформатизації освіти. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. Бердянськ, 2018. С. 78-83.

 

2022

 1. Мухіна Т. Використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання учнів початкової школи в умовах воєнного стану. Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка»), м. Львів, 18 – 19 жовтня 2022 року / за ред. Т.М. Горохівської Ю. М. Козловського, О. М. Ієвлєва, М. Ф. Криштановича, О. Якимець; за заг. ред. О. М. Ієвлєва. Львів, 2022. С. 99-102. http://dkrkm.org.ua/cache/2022-2023/konf/031122/zbirnyk%2018-19.10.22%20Lviv_Rome.pdf#page=99 https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1912
 2. Мухіна Т.Є., Лупир Д. Л. Використання платформи СlassDojo для організації дистанційного навчання здобувачів початкової освіти в умовах війни. Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів. Випуск 7. Бердянськ, Вінниця, Донецьк, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мукачево, Ніжин, Одеса, Ужгород, Умань, Херсон, Чернівці, Чернігів, 2022. С 131-132.
 3. Мухіна Т., Беженар Л. Використання моделі змішаного навчання «Перевернутий клас» на уроках інформатики в початковій школі. Modern research in world science: The 9th International scientific and practical conference, November 28-30, 2022, SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 871-875. ISBN 978-966-8219-86-3
 4. Мухіна Т. Електронні освітні ресурси як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів початкової освіти в процесі змішаного навчання. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 листопада 2022 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, А.Крамаренко, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2022. С. 99-101.
 5. Мухіна Т. Проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти в умовах війни. Формування життєвої компетентності особистості в освітньому, психологічному, соціокультурному вимірах: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянський державний педагогічний університет, 30 листопада 2022 року) / За заг. ред. доц. Олени ГОРЕЦЬКОЇ. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 99-101.

 

2023

 1. Коваль Л., Мухіна Т. Урок у науковому дискурсі академіка Олександри Савченко: досліджуємо спадщину видатної української вченої. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Бердянськ : БДПУ, 2023. Вип. 1. С. 21–29. URL : https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/4.pdf (DOI 10.31494/2412-9208-2023-1-1-21-29)
 2. Мухіна Т.Є. Проблема організації уроку у малокомплектній початковій школі в науковій спадщині академіка О. Савченко. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20- 21 квітня 2023 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2023. С. 184-186. https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/Mukhina-Tetiana-YEvheniivna.pdf https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1904
 3. Мухіна Т., Соколенко Н. Неформальна освіта як важлива складова професійного розвитку майбутнього вчителя початкової школи. Modern problems of science, education and society: The 1st International scientific and practical conference (March 26-28, 2023), Kyiv, Ukraine. 2023. С. 512-516. https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-26-28-03-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/
 4. Мухіна Т. Є. Педагогічна теорія розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів академіка Олександри Савченко в реаліях сьогодення. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Івано-Франківськ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 102. С. 5–11. URL : https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4540/4009 DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2023-102-1 https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1907
 5. Мухіна Т.Є. Електронні освітні ресурси як засіб впровадження елементів соціально-емоційного навчання майбутніх учителів початкової школи. Modern Movement of Science: Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Internet Conference (19-20 October, 2023). FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, 2023. Р. 389–391. https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1906
 6. Mukhina T. Digitalization and digital technologies as the key to successful educational process in the post-conflict period. Learning & Teaching: after War and during Peace [Electronic Edition]: Conference Proceedings of II International Scientific & Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, 10 November, 2023 / H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; [editorial board: I. Kostikova (editor-in-chief) etc.]. Kharkiv, 2023.Р. 114. https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1910
 7. Мухіна Т. Соціальні мережі як засіб формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкової школи. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2023. С. 17 – 20.
 8. Мухіна Т., Беженар Л. Інтерактивні форми і методи навчання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2023. С. 70 – 74.
 9. Мухіна Т., Качаєва В. Дослідницька діяльність молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» як пріоритет сучасної освіти. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2023. С. 84 – 87.
 10. Мухіна Т., Лупир Д. Онлайн-дошки як засіб підвищення ефективності та якості навчання математики у початковій школі в умовах дистанційного навчання. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2023. С. 97 – 100.
 11. Мухіна Т., Патика В. Ігрові форми та методи при вивченні величин на уроках математики в початковій школі як вимога сучасності. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителі: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л.Коваль, доц. О. Попової та ін. Бердянськ, 2023. С. 115 – 118.
 12. Мухіна Т., Ткачук І. Особливості використання цифрового інструменту Сlasstime на уроках інформатики в початковій школі. Наукова молодь – 2023: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 21 листопада 2023 р.) / упоряд.: А. Яцишин. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2023. С. 127 – 128.
 13. Мухіна Т., Кириленко О. M-Learning як сучасний напрямок розвитку дистанційної початкової освіти. Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 листопада 2023 року, м. Херсон) / за ред. С. О. Моїсеєва, О. В. Стребної. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2023. С. 204–206.
 14. Мухіна Т., Ткачук І. Застосування електронних ігрових освітніх ресурсів на уроках інформатики в початковій школі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 15. С.188-189. https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/1905 http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/7668/Yang_23_V15.pdf?sequence=3&isAllowed=y