Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мороз Андрій Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання
Бердянського державного педагогічного університету

Грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2010, 2012, 2014)
Почесні грамоти Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010, 2012)
Наукометрика

ORCID iD

000000032671774X

Google Scholar

2Dp0qXcAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: andriy7517@gmail.com

 

Кваліфікація

У 1997 р. закінчив вчительсько-перекладацький факультет Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю «Англійська та французька мови», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської і французької мов, перекладача.

Упродовж 2006–2009 рр. навчався в аспірантурі при Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2010 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Концепт «блазень» у російській, англійській і французькій культурно-мовних традиціях (на матеріалі романів Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови», Д. Голсуорсі «Сага про Форсайтів» і О. Дюма «Графиня де Монсоро»» при Донецькому національному університеті зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка Л. П. Іванова). У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов і методики викладання. 

 

Досвід роботи

Упродовж 1998– 2000 рр. працював вчителем англійської мови в Азовському ліцеї м. Бердянська, у 1999 р. – старшим референтом кафедри іноземних мов АРІУ.

З 2008 р. обіймав посаду старшого викладача кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. У 2000 р. переведений на посаду старшого викладача, а з 2012 р. – посаду доцента цієї ж кафедри.

З 2017 року у зв’язку з реорганізацією кафедри працює на посаді доцента кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – когнітивна лінгвістика, усний та письмовий переклад, практика навчання англійської мови.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 4-х монографій  (2-х одноосібних й співавтор 2-х колективних), наукових статей.

Виступав офіційним опонентом дисертацій:

 Ю. В. Яскевіча «Концепт «страх» в англійській, українській і французькій мовах», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.04 Донецького національного університету (2013 р.).

К. В. Кіреєнко «Когнітивні та прагматичні характеристики жанру любовних замовлянь у різносистемних мовах», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.04 Донецького національного університету (2013 р.).

А. В. Микитенко «Моделі семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній та фразеологічній системах української, німецької та англійської мов», подане на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.04 Донецького національного університету (2019 р.).

 

Нагороди

Нагороджений грамотами ректора БДПУ (2010 р., 2012 р., 2014 р.), Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010 р., 2012 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2016 р.). 

 

Інші види діяльності

З 29 травня до 5 червня 2004 р. брав участь у роботі літньої школи «5th Annual American Studies Summer School». «Continuity and Change in American Studies. Ukrainian Catholic University, Lviv».                         

Упродовж 2004–2020 рр. працював перекладачем місії ОБСЄ під час парламентських і президентських виборів,  у 2012 р. – перекладачем для МВС під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, для журналістів «The Washington Post», «The USA Today».

З 15.05.23. по 23.06.23. пройшов стажування на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

Основні публікації

 1. Мороз А. А. Французский военный глазами русских офицеров и солдат во время Русско-турецкой войны (1853–56 гг.) (на материале «Севастопольских рассказов Л. Н. Толстого»). Основные тенденции развития русского языка и других славянских языков в современном мире: сб. научн. ст. Брно, 2014. С. 589–594.
 2. Мороз А. А. Соціально-економічний стан Великобританії середини ХІХ сторіччя очами росіян (лінгвоімагологічний аспект). Znanstvenamise Journal №5/2017. Ljubljana, Slovenia, 2017. P. 35–
 3. Мороз А. А. The Russian Army of Nicholas І, Seen by the British during the Russian-Turkish Warof 1853–1856 (Linguoimagological Aspect). Accents and Paradoxes of Modern Philology. Karazin University. Kharkiv, 2019. Vol. 1(4). 56–71.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Мороз А. А. Французский военный глазами русских офицеров и солдат во время Русско-турецкой войны (1853–56 гг.) (на материале «Севастопольских рассказов Л. Н.Толстого»). Основные тенденции развития русского языка и других славянских языков в современном мире: сб. науч. ст. Брно, 2014. С. 589–

 

2016

 1. Мороз А. А. Кольорові асоціації росіян по відношенню до англійців: лінгвоімагологічний аспект (на матеріалі мемуарів М. В. Берга «Крымские заметки». Система і структура східнословянських мов: зб. наук. праць / редкол.: Ю. В. Кравцова (відп. ред.). Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10. С. 199–208.

 

2017

 1. Мороз А. А. Лінгвоімагологія як новий напрям сучасної лінгвістики. Світ мови – світ у мові: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 26–27 жовтня 2017 р.; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова / уклад. Т. В. Слива; заг. ред. Ю. В. Кравцової. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 124–126.
 2. Мороз А. А. Соціально-економічний стан Великобританії середини ХІХ сторіччя очами росіян (лінгвоімагологічний аспект). Znanstvenamise Journal №5/2017. Ljubljana, Slovenia, 2017. P. 35–

 

2019

 1. Мороз А. А. Російські військові очима французів під час Російсько-турецької війни 1853–1856 рр. у романі Л. Буссенара «Lezouavede Malakoff» (лінгвоімагологічний аспект). Вісник МДУ: серія: Філологія. Маріуполь, 2019. Вип. 19. C. 217–225.
 2. Мороз А. А. Боєздатність англійської армії під час Російсько-турецької війни (1853–1856 рр.) очима росіян-свідків подій (лінгвоімагологічний аспект). Вісник МДУ: серія: Філологія. Маріуполь, 2019. Вип. 20. C. 217–225.
 3. Мороз А. А. The Russian Army of Nicholas І, Seen by the British during the Russian-Turkish Warof 1853–1856 (Linguoimagological Aspect). Accents and Paradoxes of Modern Philology. Karazin University. Kharkiv, 2019. Vol. 1(4). 56–71.

 

2020

 1. Мороз А. А. Ukrainian and Russian realia in A. Royer’s memoirs «English Prisoners in Russia» as an object of linguoimagological research. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2020. Вип. LXXXII. С. 82–
 2. Мороз А. А. Soldatset of ficiers Russev us parlestémoins Françaisde la guerrede Crimée (1853–1856) dansleroman deL. Boussenard «Le zouavede Malakoff» (aspect linguoimagologique). Accents and Paradoxes of Modern Philology. Karazin University, Kharkiv, 2020. Vol. 1(4). P. 25–

 

2021

 1. Мороз А. А. Французский язык и культура глазами россиян во время Крымской войны 1853–1856 гг. (лингвоималогический аспект). Ljubljana: Znanstvena misel journal, 2021. № S. 27–31.

 

2022

 1. Moroz A. The French Language and Culture from the Viewpoint of Russians during the Crimean War of 1853-1856 (Linguoimagological Aspect). Науковий часопис Національного педагогічного університету iменi М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр. / за науковою редакцією проф.Н. Є. Леміш. Київ: Вид-во НПУ  імені М. П. Драгоманова, 2022.  № 2 52–62.
 2. Moroz A. Russian soldiers and officers seen by French witnesses of the Crimean war (1853-1856) in the novel by L. Boussenard “Le zouave de Malakoff” (linguoimagological aspect). Науковий часопис Національного педагогічного університету iменi М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр. / за науковою редакцією проф. Н. Є. Леміш. Київ: Вид-во НПУ  імені М. П. Драгоманова, 2022.  № 24. С. 37–46.