Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Мельнікова Юлія Олександрівна

кандидатка філологічних наук, доцентка

завідувачка кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2016 р.)
Почесна грамота Національної спілки журналістів України за підготовку журналістських кадрів для ЗМІ Бердянська і півдня Запорізької області та з нагоди Дня журналіста
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (2007 р.)
Грамота Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації за сумлінну роботу, громадську активність та досягнуті успіхи у професійній діяльності (26 січня 2006 р.)
Почесна медаль мера за вагомий внесок у розвиток міста
Наукометрика

ORCID iD

0000000176152068

Google Scholar

YUUCjJIAAAAJ

Researcher iD

E30172019

Scopus iD

ResearchGate iD

Контактна інформація

Електронна скринька: melnichka07@gmail.com

Адреса корпоративної пошти:  ia_melnikova@bdpu.org.ua

 

Кваліфікація

У 1999 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури.  У 2004 р. – за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи.

Упродовж 1999–2003 рр. навчалася в аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті за спеціальністю 10.01.01 – українська література. У 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Романічна проблематика християнського міфу «Quid est Veritas?» («Що є істина?») Наталени Королеви» при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ю. І. Ковалів). У 2010 р. присвоєно вчене звання доцентки кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2006 р. до 2008 р. навчалася в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію бакалавра журналістики, фахівця з видавничої справи та редагування.

Упродовж  2011–2012 рр. навчалася  в магістратурі при Запорізькому національному технічному університеті за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та вищих навчальних закладів.

 

Досвід роботи

З 1994 р. працювала лаборантом кафедри теорії музики та музичних інструментів, а з 1999 р. – старшим лаборантом кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко.

У 2001 р. переведена на посаду старшої викладачки. З січня 2008 р. обіймала посаду доцентки цієї ж кафедри. З липня 2008 р. переведена на посаду доцентки кафедри журналістики. З лютого до жовтня 2008 р. виконувала обов’язки заступника директора з виховної роботи Інституту філології, а з вересня 2009 р. – завідувачки кафедри соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – соціально відповідальна журналістика в Україні, взаємодія регіональних ЗМІ з громадою.

Авторка понад 20 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій, наукових статей.

З 2010 р. входить до Національної спілки журналістів України (членський квиток № 23773).

Гарантка освітньо-професійної програми «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 061 Журналістика, галузі знань 06 Журналістика.

 

Нагороди

Нагороджена  грамотою Управління освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (Нак. № 228-а від 18 травня 2011 р.), Почесною медаллю мера за вагомий внесок у розвиток міста (2013 р.), Почесною грамотою Національної спілки журналістів України (2015 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2016 р.), Подякою голови Запорізької облдержадміністрації (розпорядження №45 від 5.06.2020 р.), Почесною грамотою Національної спілки журналістів України за підготовку журналістських кадрів для ЗМІ Бердянська і півдня Запорізької області та з нагоди Дня журналіста (2022 р.)

 

Інші види діяльності

Брала участь у міжуніверситетському науково-практичному круглому столі «Реалізація політики попередження і боротьби з сексуальними домаганнями та дискримінацією в університеті: кроки вдосконалення за участю викладачів та викладачок журналістики», 12 травня 2020 р., Київ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Центр прав людини ZMINA, проєкт «Права людини для України».

У 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, тема: «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики».

У 2021 р. Булла учасницею зустрічі викладачів та викладачок журналістики в межах проєкту ПРООН «Права людини для України» на тему: «Підсумки ІІІ Академії з прав людини для викладачів та викладачок  журналістики» та сесії стратегічного планування співучасті викладачів та викладачок журналістики університетів України щодо змін в журналістській освіті на цінностях прав людини.

З  2019 р. входить до складу Вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, а з 2021 р. входить до складу Вченої ради Бердянського державного педагогічного університету.

Відповідає за грантову діяльність на кафедрі соціальних комунікацій: успішно реалізувала грантові програми від посольства США в Україні «Розвиток та сучасне технічне оснащення лабораторії радіожурналістики БДПУ для підвищення якості навчання студентів-журналістів» (2010–2011 рр.), «Оновлення навчальної лабораторії радіо-тележурналістики та створення науково-навчального медіахабу» (2021–2022 рр.).

У 2022–2023 н. р. брала участь у проєктній групі БДПУ програми експертного консультування «Комунікаційна та кадрова політика університету в системі стратегічного менеджменту», розробленого для представників адміністрації Херсонського державного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. Консультування здійснюється в рамках Проєкту підтримки переміщених ЗВО, що реалізується Програмою ім. Фулбрайта в Україні за фінансової підтримки Посольства США в Україні.

 

Основні публікації

 1. Kharlan, O., Shkola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., & Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art  Research, 2020. Vol. 9 (3). P. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 2. Tkachenko, O. H., Sydorenko, O. P., Melnikova, I. O., Myronets, N. R. & Smus A. H.  The media image of Ukraine: An European view. Linguistics and Culture Review. 2021. Vol. 5(S4). P. 203–217.
 3. Мельнікова Ю. О. Нові медіа: навч.-метод. комплекс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика». Бердянськ: БДПУ, 2021. 56 с.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Мельнікова Ю. О. Вивчили можливості, дослідили потреби. Журналіст України. 2015. № 5 (396). С. 33–35.

 

2016

 1. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра за напрямком підготовки 6.030301 «Журналістика» / Р. М. Вербовий, А. М. Носко, Ю. О. Мельнікова. Бердянськ: БДПУ, 2016. 62 с.

 

2020

 1. Мельнікова Ю. Права людини і громада: формування актуальної та пріоритетної медіатеми. Права людини та мас-медіа в Україні: зб. конспектів лекцій: тексти / Авт. кол. за ред. І. Виртосу, К. Шендеровського. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. Ч. 2. С. 236–249.
 2. Мельнікова Ю. Громадянське медіа Бердянська: розробка концепції. Актуальні проблеми медіапростору: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). Київ: Інститут журналістики, 2020. С.181–189.
 3. Мельнікова Ю., Тонких Н. Травматична пам’ять про гендерно обумовлене насильство у медіа. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. М. Попович, Н. В. Островська, Т. О. Серга та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 185–187.

 

2021

 1. Kharlan, O., Shkola, I., Saliuk, B., Bohdanova, M., & Melnikova, Y. Transformation of the Genre of Still Life in Painting and Literature. Journal of History Culture and Art  Research, 2020. Vol. 9 (3). P. 246–256. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science.
 2. Tkachenko, O. H., Sydorenko, O. P., Melnikova, I. O., Myronets, N. R. & Smus A. H.  The media image of Ukraine: An European view. Linguistics and Culture Review. 2021. Vol. 5(S4). P. 203–217.
 3. Мельнікова Ю. О. Нові медіа: навч.-метод. комплекс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика». Бердянськ: БДПУ, 2021. 56 с.

 

2022

 1. Мельнікова Ю., Тестова Д. Жанри подкастів: аналіз інформаційних ресурсів. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін, Н. В. Островська, Т. О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 184–186.

 

2023

 1. Мельнікова Ю., Вусик Г. Безбар’єрність: як коректно називати людей з інвалідністю. Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stocholm, 2023. P. 325–327.
 2. Мельнікова Ю. О. Шляхи подолання інформаційних бар’єрів для вимушених мігрантів з України у Грузії. Матеріали Другого науково-методичного семінару «Права людини: відображення у медіапросторі» 27 лютого 2023 року. Київ, 2023. С. 116–118.
 3. Мельнікова Ю., Кушнеренко В. Інформаційна інфраструктура суспільства: її трансформація та вплив на сфери діяльності. Збірник тез наукових доповідей учасників V міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. С. 32–33.
 4. Мельнікова Ю., Кушнеренко В. Формування інформаційного простору ЗВО за допомогою ІКТ. Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи: зб. тез за матеріалами міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 16–17 червня 2023 року). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 169–172.
 5. Мельнікова Ю. «Лютий» рік, який нас загартував: шляхи подолання викликів війни викладачами Бердянського державного педагогічного університету. Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи: зб. тез за матеріалами міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 16–17 червня 2023 року). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 12–14.
 6. Мельнікова Ю., Мачітідзе І. Освітні бар’єри: шляхи подолання (на досвіді університету Нью Віжен, м. Тбілісі). Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2023 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 321–322.
 7. Мельнікова Ю., Костромицький Р., Рула Н., Шульженко А. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ-Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.