Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сичікова Яна Олександрівна

проректор з наукової роботи

доктор технічних наук, доцент

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН України №660к від 31.12.2014 р.)
Диплом лауреата премії Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Фестивалю інноваційних проектів (від 12.12.2012 р.)
Диплом фіналіста Фестивалю інноваційних проектів «Sykorsky Challenge - 2012»
Диплом лауреата 1 премії конкурсу наукових фотографій Державного фонду фундаментальних досліджень за фотороботу «Кам’яна квітка»
Диплом 3го ступеня за перемогу у конкурсі проектів «Молодь і суспільство. Від соціальної ініціативи до дієвих кроків» за інноваційний проект «Організація виробництва сонячних елементів»
Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2010» (від 27 квітня 2011 р.)
Наукометрика

Publons

H-9478-2016

h-індекс3

Scopus iD

36523907500

h-індекс11

ResearchGate iD

researchgate.net/profile/Yana_Suchikova

RG Score14.45

Біографія

Освіта:

У 2006 році закінчила фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного університету і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Фізика». У 2007 році закінчила магістратуру БДПУ фізико-математичного факультету за спеціальністю «Фізика» та отримала диплом з відзнакою магістра фізики, викладача. У 2016 році закінчила Національний університет цивільного захисту України, отримала диплом з відзнакою бакалавра «Охорона праці», кваліфікація інспектора з охорони праці.

Наукова діяльність:

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. Назва теми дисертації: «Морфологічні властивості наноструктур, сформованих на поверхні монокристалічного фосфіду індію методом електрохімічного травлення».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету.

У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 –  стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Тема дисертації «Науково-методологічні засади оцінювання якості й властивостей наноструктур на поверхні напівпровідників».

 

Трудова діяльність: З січня 2006 по вересень 2007 працювала у Бердянській школі-інтернаті на посаді вчителя математики. З вересня 2007 року працювала асистентом кафедри прикладної фізики, з 8 вересня 2008 по 28 листопада 2008 рр. – науковим співробітником науково-дослідного інституту нанотехнологій та системної інженерії. З 1 листопада 2008 року по 30 листопада 2011 р.  перебувала у цільовій аспірантурі при БДПУ. З грудня 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні. З квітня 2013 року призначена заступником декана факультету фізико-математичної і технологічної освіти БДПУ з соціально-виховної роботи, міжнародної та наукової діяльності. З 2017 голова Ради молодих вчених університету. З 2017 по 2020 роки працювала на посаді доцента кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій.

Із жовтня 2021 року призначена проректором з наукової роботи БДПУ

 

 

 

 

 

 

Публікації

Статті у наукометричних базах даних Web of Science та Scopus

 

1          Suchikova Y.A. Synthesis of indium nitride epitaxial layers on a substrate of porous indium phosphide / Y.A. Suchikova // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2015. – Vol. 7, Is.3. – pp. 03017-1 – 03017-3

2          Suchikova Y.A. Influence of dislocations on the process of pore formation in n-InP (111) single crystals / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Semiconductors. – 2011. – Vol. 45, Is. 1. – pp. 121–124.

3          Suchikova Y.A. Preparation of nanoporous n-InP(100) layers by electrochemical etching in HCI solution / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Functional Materials. – 2010. – Vol. 17, Is.1. – pp. 131–134.

4          Suchikova Y.A. Blue shift of photoluminescence spectrum of porous InP / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, A.A. Konovalenko, G.A. Sukach // ECS Transactions. – 2010. – Vol. 25(24). – pp 59–64.

5          Sychikova Ya.A. Dependence of the threshold voltage in indium-phosphide pore formation on the electrolyte composition / Ya.A. Sychikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Poverkhnost’. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnye Issledovaniya/ – 2013. –  No. 7. – pp. 25–30.

6          Suchikova Y.A. Influence of the carrier concentration of indium phosphide on the porous layer formation / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2010. – Vol. 2, Is.4. – pp. 75–81.

7          Suchikova Y.A. Texturation of the phosphide indium surface / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach, O.S. Balan // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2010. – Vol. 2, Is.1. – pp. 84–88.

8          Khrypunov, G. Increasing the efficiency of film solar cells based on cadmium telluride / G. Khrypunov, S. Vambol, N. Deyneko, Y. Suchikova [Text] // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2016. – № 6/5 (84) – Р. 12–18.

9          Suchikova, Y. Provision of environmental safety through the use of porous semiconductors for solar energy sector [Text] / Y. Suchikova // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2016. – № 6/5 (84) – Р. 26–33.

10        Vambol, S. Analysis of the ways to provide ecological safety for the products of nanotechnologies throughout their life cycle [Text] / S.Vambol, V. Vambol, Y. Suchikova, N. Deyneko // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2017. – №. 1 (10). – P. 27–36.

11        Vambol S. Research into regularities of pore formation on the surface of semiconductors / S. Vambol, I. Bogdanov, V. Vambol, Y. Suchikova, O. Kondratenko, O. Hurenko, S. Onishchenko // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2017. – №. 3/5 (87). – P. 37–44.

12        Vambol S. Assessment of improvement of ecological safety of power plants by arranging the system of pollutant neutralization / S. Vambol, V. Vambol, O. Kondratenko, Y. Suchikova, O. Hurenko // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. – 2017. – №. 3/10 (87). – P. 63–73.

13        Suchikova Y.A. Sulfide passivation of indium phosphide porous surfaces  / Y.A. Suchikova // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. Vol. 5, Is.4. – pp. 04001-1– 04001-4

14        Suchikova Y.A. Preparation of block nanostructures on the surface of indium phosphide  / Y.A. Suchikova // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. Vol. 9, Is.3. – pp. 03005-1– 03005-5

15        Suchikova Y.A. Usage of porous indium phosphide as substrate for indium nitride films  / Y.A. Suchikova, V.V. Kidalov, A.A. Konovalenko, G.A. Sukach // ECS Transactions. – 2011. – p. 73–77

 

Монографії

1          Vambol S. O. Scientific and practical problems of application of

ecological safety management systems in technics and technologies.

Monograph. / S. O. Vambol, V. V. Vambol, Y. O. Suchikova, I. V. Mishchenko, O. M. Kondratenko. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – pp.205

2          Suchikova Y. Porous Indium Phosphide: Preparation and Properties / Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties and Characterization Techniques. – Springer International Publishing, 2015. – 1452 р./ Р. 201-220.

3          Сичікова Я.О. Фізико-технологічні засади отримання та аналізу властивостей поруватих шарів фосфіду індію: [монографія] / Я.О. Сичікова,–Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 140 с.

4          Сичікова Я.О. Формирование пористых структур фосфида индия с заданными свойствами / Я.О. Сичікова. Г.О. Сукач, В.В. Кідалов, – Донецк : Юго-Восток, 2010. — 230 с. / С. 3–105.

5          Сичікова Я.О.  Дефекти структури та процеси  пороутворення у фосфіді  індію: [монографія] / Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач, – Донецьк : Юго-Восток, 2011. — 218 с. / С. 3–140.

6          Сичікова Я.О.  Теоретико-методичні засади фахової підготовки вчителів фізики та математики в умовах освітнього інформаційнного середовища: [колективна монографія]., – за заг. ред. Н.Л. Сосницької, – Донецк : Ландон XXI: Юго-Восток, 2012. — 241 с. / С. 71-121.

7          Вамболь С.О. Енергоефективність фотоелектричних перетворювачів для забезпечення екологічно чистої енергетики: [монографія] / С.О. Вамболь, Я.О. Сичікова, Н.В. Дейнеко – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 256 с.

  1. Сычикова Я.А. Пористый фосфид индия: технологии получения и исследования свойств / Я.А. Сычикова // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. – 300 с.
  2. Сычикова Я.А. Наноразмерные структуры на поверхности фосфида индия: технологический аспект / Я.А. Сычикова // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2014. – 133 с.
  3. Suchikova Y. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine Monograph. Opole: The academy of management and administration in Opole, 2015. – pp. 380. /222 – 229.

 

Патенти

 

1          Пат. 50341   Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання нанопоруватого шару фосфіду індію шляхом електрохімічного травлення у розчині плавикової кислоти / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № a200911298; заявл. 06.11.2009; опубл.   10.06.2010, Бюл. № 11/2010.

2          Пат. 51830   Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання макропоруватої поверхні фосфіду індію методом електролітичного травлення у розчині плавикової кислоти / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № a200911608; заявл. 13.11.2009; опубл.   10.08.2010, Бюл. № 15/2010.

3          Пат. 57476   Україна, МПК(2006): H01L 21/3063 (2011.01). Спосіб отримання поруватого шару ZnSe n-типу методом електрохімічного травлення при освітленні зразків лазером  / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О., Мараховський О.В.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № u201010694; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.02.2011,  Бюл. № 4/2011.

4          Пат 57811 Україна,  МПК (2011.01): C01G 15/00. Спосіб отримання поруватого шару p-GaAs шляхом електрохімічного травлення / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.,Кірілаш О.І.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № u201010738  ; заявл. 06.09.2010  ; опубл. 10.03.2011,  Бюл. № 5/2011.

5          Пат. 49947 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання поруватого шару на поверхні монокристалічного фосфіду індію р-типу / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № u201003113; заявл. 18.03.2010; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9/2010.

6          Пат. 53712   Україна, МПК(2006): H01L 21/306 (2006.01). Спосіб текстурування поверхні фосфіду індію p-типу / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О., Балан О.С., Коноваленко А.А.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № u201006059; заявл. 19.05.2010; опубл.   11.10.2010, Бюл. № 19/2010.

7          Пат. 62226 Україна, МПК (2011.01): C03C 15/00. Склад поліруючого травника для фосфіду індію n-типу  / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. –  № u201010720; заявл. 06.09.2010; опубл.   25.03.2011, Бюл. № 6/2011.

8          Пат. 58008 Україна, МПК(2006): C03C 15/00 (2011.01). Спосіб видалення поруватого шару з поверхні por-InP / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О., Балан О.С., Коноваленко А.А.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № u201010721;  заявл. 06.09.2010; опубл.   25.03.2011,  Бюл. № 6/2011.

9          Пат. 54800 Україна, МПК (2011.01): C03C 15/00. Спосіб отримання плівки InN на підкладці з поруватого шару InP  / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О,  О.С. Балан, А.А. Коноваленко; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. –  № u201006056; заявл. 06.09.2010; опубл.   25.03.2011, Бюл. № 22/2010.

10        Пат. 93456 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб дослідження смуг сегрегації домішки фосфіду індію шляхом селективного електрохімічного травлення / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. – № a200911327;   заявл. 06.11.2009; опубл.   10.02.2011,  Бюл. № 3/2011.

11        Пат. 57476   Україна, МПК (2011.01): H01L 21. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації поверхні фосфіду індію / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.; заявник та патентовласник Сичікова Я.О. № u201011543; заява 28.09.2010; опубл.   12.09.2011,  Бюл. № 17/2011.

12        Пат. 80523: МПК (2013.01).  Пристрій для отримання поруватих сполук / Сичікова Я.О., Коноваленко А.А. № u201206398; заява 28.05.2013; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11/2013.

13        Пат. 80520: МПК (2013.01). Спосіб отримання нанорозмірних структур In/InP по типу квантових точок / Сичікова Я.О. № u201206512; заява 29.05.2013; опубл.   10.07.2013, Бюл. № 11/2013. – 5 с.

14        Пат. 80521   Україна, МПК (2013.01).  Спосіб виготовлення оксидних кристалітів на поверхні порува-того фосфіду індію / Сичікова Я.О. № u201206511; заява 29.05.2013; опубл.   10.07.2013, Бюл. № 11/2013. – 5 с.

15        Пат. 80521   Україна, МПК (2013.01).  Спосіб отримання періодичних структур por-InP/mono-InP шляхом електро-хімічного травлення / Сичікова Я.О. № u201206511; заява 29.05.2013; опубл.   10.07.2013, Бюл. № 11/2013. – 5 с.

16        Пат. 80522   Україна, МПК (2013.01).  Спосіб отримання поруватого кремнію  / Сичікова Я.О., Коноваленко А.А.  № u201206397; заява 28.05.2013; опубл.   10.06.2013, Бюл. № 11/2013. – 5 с.

 

Наукові інтереси

Фізика напівпровідників та діелектриків, нанотехнології, застосування наноструктур у альтернативній енергетиці, охорона праці.

 

Контакти

yanasuchikova@gmail.com

yo_suchikova@bdpu.org.ua