Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Сичікова Яна Олександрівна

Проректор з наукової роботи

Доктор технічних наук, професор

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН України №660к від 31.12.2014 р.)
Диплом лауреата премії Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Фестивалю інноваційних проектів (від 12.12.2012 р.)
Диплом фіналіста Фестивалю інноваційних проектів «Sykorsky Challenge - 2012»
Диплом лауреата 1 премії конкурсу наукових фотографій Державного фонду фундаментальних досліджень за фотороботу «Кам’яна квітка»
Диплом 3го ступеня за перемогу у конкурсі проектів «Молодь і суспільство. Від соціальної ініціативи до дієвих кроків» за інноваційний проект «Організація виробництва сонячних елементів»
Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2010» (від 27 квітня 2011 р.)
Наукометрика

Google Scholar

Yana Sychikova

h-індекс19

Publons

yana-sychikova

h-індекс4

Scopus iD

36523907500

h-індекс13

ResearchGate iD

researchgate.net/profile/Yana_Suchikova

RG Score19.98

Біографія

 

Дата народження:

14 січня 1984 року

 

Освіта:

 • 2007 р. – Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність «Фізика»;
 • 2016 р. – Національний університет цивільного захисту України, спеціальність «Цивільна безпека», кваліфікація – інженер з охорони праці.

 

Наукова діяльність:

 • 2013 р. – кандидатська дисертація, спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків. Назва теми дисертації: «Морфологічні властивості наноструктур, сформованих на поверхні монокристалічного фосфіду індію методом електрохімічного травлення».
 • 2015 р. –  вчене звання доцента кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету.
 • 2019 р. – докторська дисертацію, спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Тема дисертації «Науково-методологічні засади оцінювання якості й властивостей наноструктур на поверхні напівпровідників».
 • 2021 р. – вчене звання професора кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету.

 Трудова діяльність:

–    2005-2007 рр. – учитель математики у Школі-інтернат м. Бердянськ.

–    З 2007 р. – Бердянський державний педагогічний університет:

–    2007 – 2010 рр. – асистент кафедри прикладної фізики;

–    2011 – 2014 рр. – старший викладач кафедри методики викладання фізико-математичних  дисциплін та інформаційних технологій у навчанні;

–    2014 –2016 – доцент кафедри методики викладання фізико-математичних  дисциплін та інформаційних технологій у навчанні;

–    2016 – 2020 – доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій;

–    2020 – 2021 – завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики;

–    2021 – по теперішній час – проректор з наукової роботи БДПУ.

 

Громадська діяльність:

 • 2016 – 2018 рр. – голова Ради молодих учених БДПУ;
 • 2013 – 2016 рр. – заступник декана факультету фізико-математичної і технологічної освіти БДПУ з наукової та міжнародної діяльності, з виховної та соціальної роботи;
 • 2014 – 2016 рр. – учений секретар Вченої ради факультету ФМТО БДПУ;
 • громадський інспектор з охорони праці БДПУ;
 • член Експертної ради та Наукової ради МОН;
 • член редакційної колегії фахового видання «Інфраструктура вимірювань».

Область наукових інтересів:

Нанотехнології, синтез та дослідження властивостей наноматеріалів, стандартизація та контроль якості наноматеріалів

 

Публікації: автор більш ніж 300 публікацій, серед яких: монографії – 19; патенти на винаходи та корисні моделі – 26; статті – більш ніж 100 (41 – у Scopus) навчальні посібники – 11 (4 – у співавторстві, 7 – одноосібні); тези та матеріали конференцій.

 

Фінансування/гранти:

 1. Фундаментальне держбюджетне дослідження «Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі» (№ д/р 0112U000031, 2012 – 2013 рр., виконавець);
 2. Держбюджетна наукова робота молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» (№ д/р 0116U006961, 2016 – 2018 рр., керівник);
 3. Держбюджетна наукова робота молодих учених «Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу» (№ д/р 0117U003860, 2017 – 2020 рр., відповідальний виконавець);
 4. Фундаментальне держбюджетне дослідження «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності» (№ д/р 0121U109426, 2021 – 2023 рр., відповідальний виконавець).
 5. Держбюджетна наукова робота молодих учених «Пошук оптимальних умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників А3В5, А2В6 і кремнію для фотоніки і сонячної енергетики» (№ д/р 0122U000129, 2022 – 2024 рр., керівник)
 6. Грант на реалізацію персонального проєкту «Наноарт. Наука – це мистецтво», який фінансується Європейським союзом за програмою Дім Європи

 

Премії, стипендії, наукові досягнення:

 • 2010 р. – перемога (3-є місце) у Всеукраїнському конкурсі «Винахід – 2010» в абсолютній номінації «Кращій винахід – 2010» (патент № 49947 «Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію р-типу методом фотоелектрохімічного травлення»);
 • 2011р. – 2013 р. – стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • 2021 р. – фіналіст конкурсу інноваційних проєктів «Sykorsky Challenge»;
 • 2012 р. – лауреат премії Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна» Фестивалю інноваційних проєктів;
 • 2015 р. – премія Державного фонду фундаментальних досліджень за перемогу у конкурсі наукових фотографій;
 • 2016 р. – лауреат премії European Science Photo Competition (SEM/TEM/EPMA Image Contest),
 • 2019 р. – Wiki Science Competition 2019 in Ukraine (3 місце);
 • 2020 р. – Wiki Science Competition 2020 in Ukraine (1 місце);
 • 2021 р. – перемога у конкурсі наукових фотографій NANOSCIENCE AS ART

 

Контакти

yanasuchikova@gmail.com

yo_suchikova@bdpu.org.ua