Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Богданов Ігор Тимофійович

ректор БДПУ, професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України

доктор педагогічних наук

Нагрудний знак «За наукові досягнення» (Нак. № 228-к від 18.05.2011 р.)
Почесна грамота НАПН України 2012 рік
Грамота ректора БДПУ 2013 рік.
Почесна грамота Запорізької обласної ради 2014 рік
Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України 2015 рік.
Медаль НАПН «Ушинський К. Д.» 2015 рік
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» 2015 рік
Державна нагорода кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2019).
Член-кореспондент НАПН України" (Постанова НАПН України № 1-1/2-4 від 18.12.2019)
Грамота Верховної Ради України (Розпорядження голови Верховної Ради України № 162-к від 22.03.2017)
Наукометрика

ORCID iD

Igor Bogdanov

Researcher iD

Scopus iD

Bogdanov, I. T.

ResearchGate iD

Біографія

Народився 6 березня 1967 року в м. Бердянську Запорізької області.
У 1991 році закінчив з відзнакою Запорізький машинобудівний інститут імені В. Я. Чубаря за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства»; у 1999 році – Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Психологія».
Богданов Ігор Тимофійович працює в Бердянському педінституті імені П. Д. Осипенко з вересня 1991 р. Протягом 1991–2001 років Богданов І. Т. обіймав різні посади керівника структурних підрозділів інституту: завідувача молодіжного комп’ютерного центру, завідувача економічного центру, завідувача центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, завідувача кафедри технічних дисциплін.
З 1992 р. Богданов І. Т. працював асистентом, з 1995 р. – старшим викладачем, з 2004 р. – доцентом, з 2010 р. – професором кафедри фізики та методики викладання фізики, у 2011 році призначений завідувачем кафедри технічних дисциплін факультету фізико-математичної та технологічної освіти.
У 2003 році Богданов І. Т. успішно захистив кандидатську дисертацію «Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.03 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова й одержав диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика). У 2006 році Богданову І. Т. присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики та методики викладання фізики.
У 2010 році Богданов І. Т. успішно захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики» у спеціалізованій вченій раді Д. 26.053.06 при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова й отримав диплом доктора наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). У 2011 році Богданову І. Т. присвоєно вчене звання професора кафедри фізики та методики викладання фізики.
У 2010 році Богданова І. Т. призначено проректором з наукової роботи БДПУ. За час його перебування на посаді в БДПУ вперше в історії університету відкрито докторантуру (2011 р.), розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі, створено дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій (К 18.092.01 та К 18.092.02), започатковано видання серій наукових збірників «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету». Він є головою редакційної колегії збірника «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)». За сприяння Богданова І. Т. 18 серпня 2015 р. Міжнародний центр ISSN, розташований у Парижі (Франція), присвоїв унікальні номери, що використовуються для ідентифікації друкованих або електронних періодичних видань, фаховим періодичним серійним виданням Бердянського державного педагогічного університету:

 

  • «Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.» (ISSN 2412-9208);
  • «Науковим запискам Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки.» (ISSN 2412-933Х).

З 1 жовтня 2015 року Богданов І. Т. призначений на посаду першого проректора БДПУ.
З червня 2016 року Богданов І. Т. призначений на посаду ректора БДПУ.
Богданов Ігор Тимофійович є головою спеціалізованої вченої ради Бердянського державного педагогічного університету Д 18.092.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2015 р. є членом спеціалізованої вченої ради Української інженерно-педагогічної академії Д 64.108.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика (технічні дисципліни) та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Богданов І. Т. має понад 200 наукових і навчально-методичних публікацій, із них 19 в наукометричних базах даних Scopus, 12 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.
24 грудня 2019 року Ігор Богданов був обраний членом-кореспондентом НАПН України (Постанова НАПН України № 1-1/2-4 від 18.12.2019).
Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2021 р. №461-к Богданова І. Т. призначено ректором Бердянського державного педагогічного університету на другий термін.
Із 2021 року Ігор Богданов керує державною бюджетною темою № 0121U109426 «Теоретико-методичні засади системної фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності», МОН України, 2021.

 

Навчальна діяльність

«Електротехніка», «Основи електротехніки».

 

 

Email кафедри: fmkto.profosv@bdpu.org.ua
Email викладача: it_bogdanov@bdpu.org.ua
Телефон: (06153) 36244