Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Линдіна Євгенія Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у розбудову вітчизняної освіти та з нагоди Дня працівників освіти (Наказ Департаменту від 25.07.2016 р. № 0529);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду (Наказ Департаменту від 12.05.2017 р. № 0384).
Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки й освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм та видання монографії (2019 р.);
Грамота МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти та науки і науки України (2023 р.)
Наукометрика

Google Scholar

EaZNEicAAAAJ

Researcher iD

Yevheniia Lyndina

Scopus iD

ResearchGate iD

Yevheniia Lyndina

Біографія

У 2009 р. з відзнакою закінчила Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, вихователя дитячого садка.

У 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру БДПУ, здобувши кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

У 2015 р. закінчила навчання в цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії» у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.1 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – к. пед. н., ст. н. сп., доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. В. Тищенко.

У 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії.

У 2017 р. здобула кваліфікацію практичний психолог, закінчивши БДПУ за спеціальністю «Практичний психолог».

У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної психології та логопедії (атестат АД № 005075).

З 01 жовтня 2020 р. зарахована до докторантури за спеціальністю 016 Спеціальна освіта до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Трудова діяльність:

2006 – 2009 рр. – вихователь ЗДО № 34 м. Бердянськ (у періоди відпустки основних працівників).

2009 р. – 2012 р. – асистент кафедри логопедії БДПУ.

2012 р. – 2018 р. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

З 2018 р. – доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

2018, 2019 рр. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії БДПУ.

З 2021 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

З 01 липня 2022 р. – декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти.

2023, 2024 – член Атестаційної комісії відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради

 

Сфера наукових інтересів: 

Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти; логопедія; інклюзивна освіта, безбар’єрність; культура та техніка мовлення; невербальні засоби комунікації.

Авторка 1 одноосібної та 3 колективних монографій, упорядник 3 навчально-методичних посібників, понад 60 наукових статей, зокрема публікацій в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science, співавторка хрестоматії та навчального посібника.

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-методичних робіт зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (2018 р., 2021 р., 2023 р.).

 

Підвищення професійної майстерності:

 • Міжнародне стажування в Центрально Європейській Академії Навчань та Сертифікації (CEASC), Польша-Україна у співпраці із Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (сертифікат №2020/08/938) в обсязі 6 кредитів (180 годин), березень-серпень 2020 року
 • ІІ Всеукраїнська літня школа «Ексклюзивний Inclusive» (КЗ Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗОР), сертифікат №10072020/010 (6-10 липня 2020 р.) 45 год./1,5 кредити ЄКТС
 • Тренінг «Логопедичний масаж для нормалізації мускулатури», 20-21 лютого 2021, Центр розвитку Ірини Мартиненко, сертифікат № 1184/02/2021 (очно 16 годин).
 • Курс підвищення кваліфікації в сфері впровадження інноваційних технологій та інструментів інклюзивної освіти в навчальний процес «Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід», травень 2021, фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), сертифікат № 747.21 (30 годин).
 • Міжнародний Сертифікат № 5712/20 січня 2022 року про успішне проходження ІІI Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності». International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing). 3 грудня 2021-20 січня 2022 року. 180 годин/6 кредитів (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS.
 • Підвищення кваліфікації за онлайн-програмою «Інклюзивні процеси в Україні: нові вектори змін» за напрямом: особливості інклюзивного навчання і набула нові та вдосконалила такі раніше набуті компетентності як: визначення освітніх труднощів, встановлення рівня підтримки для дітей із ООП, складання ІПР та ведення документації командою психолого-педагогічного супроводу, сертифікат №В-0122/04, виданий 29.01.2022 (6 год./0,2 кредити), Міжнародний інститут інклюзії.
 • Дистанційно підвищувала кваліфікацію під час IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», тривалість 15 годин (0,5 кредити ЄКТС), м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2022 року.
 • Опанування освітнім модуля «Створення інклюзивного університетського клімату» у межах програми Еразмус+Жана Моне, 52 акад.год. (1,7 кредиту ЄКТС) 18-30 квітня 2023 року, сертифікат № CREATIUC-2023-1-010
 • Підвищення кваліфікації впродовж 23.08-24.09. 2023 року в рамках Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю (форма участі – дистанційна) на тему: «КОУЧИНГ, МЕНТОРИНГ, ТЬЮТОРИНГ І ФАСИЛІТАЦІЯ В ІНКЛЮЗІЇ: СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ» виконала програму в повному обсязі 30 год. (1 кредит ЄКТС), з яких:15 год. – участь у симпозіумі, 15 год. – робота з матеріалами (програма додається) сертифікат № ВСМ-2023/37

Учасниця та організаторка міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів, семінарів, вебінарів та тренінгів.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Член ГО «Українська академія дитячої інвалідності».

Член ГО «Української асоціації терапії мови та мовлення».

Відповідальний виконавець наукового проєкту «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти» (реєстраційний номер НДР 2022.01/0010 конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» Національного фонду досліджень України).

 

Нагороди:

 • Грамоти ректора БДПУ (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
 • Грамоти Ради молодих учених БДПУ (2019 р., 2020 р.);
 • Почесні грамоти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р., 2017 р.);
 • Подяка від проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко за розвиток наукової творчості у студентської молоді та внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців напряму «Спеціальна освіта» (2020 р.).
 • Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки і освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм (2020 р., 2023 р.);
 • Подяка МОН України за багато сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).
 • Грамота МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти та науки і науки України (2023 р.)

 

Викладає дисципліни:

 • Логопедія
 • Вибрані питання логопедії
 • Освітня безбар’єрність
 • Логопедична допомога особам з особливими освітніми потребами

 

Адреса електронної пошти: evgeniyalyndina.bgpu@gmail.com