Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Костромицький Роман Іванович

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Нак. від 13.03.2012 р. № 96-к  № 901)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358)
Почесна грамота Бердянського державного педагогічного університету
Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (Нак. №120-к від 31.03.2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000246303563

Google Scholar

0UXC370AAAAJ&hl

Researcher iD

E51392019

Scopus iD

ResearchGate iD

Roman_Kostromitskyi

Контактна інформація

Електронна скринька: romankostromitsky@gmail.com

 

Кваліфікація

У 2003 р. закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, а у 2004 р. – магістратуру цього ж навчального закладу за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська)», присвоєно кваліфікацію викладача російської мови та літератури.

Упродовж 2005–2008 рр. навчався в аспірантурі при Запорізькому національному університеті за спеціальністю 10.01.01 – російська література. 14 травня 2009 р. успішно захистив кандидатську дисертацію «Тенденції пізнього постмодернізму в творчості В. О. Пєлєвіна «ДПП», «Священна книга перевертня»» при Київському національному університеті ім. Тараса  Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – російська література (науковий керівник – докторка філологічних наук, професорка В. Л. Погребна). У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури.

У 2019 р. закінчив магістратуру факультету соціальних наук Запорізького національного технічного університету за спеціальністю «Журналістика», присвоєно кваліфікацію журналіста, редактора, викладача університетів та вищих навчальних закладів.

 

Досвід роботи

З 2005 р. працював асистентом кафедри української та зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету. У 2008 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри української та зарубіжної літератури. Упродовж 2010–2017 рр. обіймав посаду доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ. З 2017 р. переведений на посаду  доцента кафедри соціальних комунікацій.

 

Професійні та наукові інтереси

Основний напрям наукової діяльності – фото та відеожурналістика, медіаграмотність.

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних праць, зокрема 3-х монографій,  1 навчального посібника, методичних рекомендацій, наукових статей.

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації у вигляді навчання у магістратурі при Запорізькому національному технічному університеті. Отримав спеціальність «Журналістика», кваліфікацію «журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів» Магістерська робота на тему: «Особливості функціонування візуального поля гендеру в ЗМК в Україні».

 

Нагороди

Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р.), грамотою БДПУ (2013 р.), нагрудним знаком  «Відмінник освіти України» (2016 р.), Подякою міського голови м. Бердянська (2020 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2022 р.).

 

Інші види діяльності

З 2010 р. до 2011 р. виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії БДПУ.

Брав участь в організації ІІІ Міжрегіональної студентської конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», 16 травня 2019 р. (м. Бердянськ).

Виконує обов’язки куратора академічної групи факультету філології та соціальних комунікацій.

 

Основні публікації

 1. Костромицький Р. Саморефлексія постмодернізму в прозі В. Пєлєвіна. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: упоряд. С. О. Філоненко; авт. предм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015.  С. 265–289.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернистские стратегии в прозе В. Пелевина. «The Vanguard of Science». Международный научно-практический журнал. 2017. № 4. С. 88–92.
 3. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.
 4. Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії): колективна монографія / Г. М. Волинець, В. Л. Погребна, О. Ю. Пода, Р. І. Костромицький. Дніпро: ЛІРА, 2019. 120 с.
 5. Костромицький Р., Мельнікова Ю., Рула Н., Шульженко А. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.

 

Останні публікації

 

2015

 1. Костромицкий Р. И. Лабиринт как способ организации хронотопа в «Шлеме ужаса» В. Пелевина. «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції  (24–25 вересня 2015 р.) / ред.-упор. С. С. Журавльова. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 86–88.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернизм в русской и болгарской литературах: проблема массовости / элитарности. Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.): зб. тез / ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б. Бердянськ: БДПУ, 2015. С. 80–82
 3. Костромицький Р. Саморефлексія постмодернізму в прозі В. Пєлєвіна. Інтерпретація художнього твору: автор – текст – контекст: упоряд. С. О. Філоненко; авт. передм. О. Г. Астаф’єв. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015.  С. 265–289.
 4. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.

 

2017

 1. Костромицкий Р. И. Специфика постмодернизма В. Пелевина. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 263–265.
 2. Костромицкий Р. И. Постмодернистские стратегии в прозе В. Пелевина. «The Vanguard of Science». Международный научно-практический журнал. 2017. № 4. С. 88–92.
 3. Костромицький Р. І. Міфологічна основа романа В. Пєлєвіна «Числа». Матеріали  XXХVІ  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»:  зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 194–196.

 

2018

 1. Костромицький Р. І. Специфічні особливості ресурсу Foto.ua як інтернет-медіа. Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. А. О. Галич. Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2018. С. 15–23.
 2. Костромицький Р. І. Специфічні особливості інтернет-медіа. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року): зб. тез. Бердянськ: БДПУ, 2018. Ч. 2. С. 141–142.
 3. Костромицький Р. І. Специфіка інтерактивності порталу Foto.ua. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол.: В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонких та ін. Дніпро: ЛІРА, 2018. С. 153–156.

 

2019

 1. Костромицький Р. І. Проблема масовості / елітарності культури постмодерну. Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р.: тези доповідей. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 91–95.
 2. Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії): колективна монографія / Г. М. Волинець, В. Л. Погребна, О. Ю. Пода, Р. І. Костромицький. Дніпро: ЛІРА, 2019. 120 с.

 

2021

 1. Костромицький Р. І. Редагування для журналістів: відеоредагування: навч.-метод. комплекс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика». Бердянськ: БДПУ, 2021. 60 с.
 2. Костромицький Р. І. Жанрова своєрідність фільму Дені Вільнева «Той, що біжить по лезу 2049». Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 95–98.
 3. Костромицький Р. І. Постмодерні тенденції в сучасному кінематографі. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21–22 квітня 2021 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2021. С. 161–164.

 

2022

 1. Костромицький Р. І. Критичне мислення журналіста. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 лисопада 2022 р.) / редкол.: В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін та ін. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 233–235.
 2. Костромицький Р., Нікітіна С. Кінематограф як засіб візуальної комунікації (на прикладі творчості Тіма Бартона). Збірник тез наукових доповідей здобувачів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 10 листопада 2022 року. Том 2. Гуманітарні науки. Бердянськ: БДПУ, 2022. С. 123–127.

 

2023

 1. Костромицький Р., Мельнікова Ю., Рула Н., Шульженко А. Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика: методичні рекомендації. Бердянськ–Запоріжжя: БДПУ, 2023. 41 с.
 2. Костромицький Р. І. Колористика як кінематографічний код. Збірник тез доповідей учасників V Міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Запоріжжя–Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 45–48.
 3. Костромицький Р., Кравченко Д. Україномовні ютуб-канали: медіакритичний огляд. Збірник тез доповідей учасників V Міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Запоріжжя–Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 48–51.
 4. Костромицький Р., Мушенко О. Імідж України в іноземних ЗМІ. Збірник тез доповідей учасників V Міжвузівської наукової конференції «Медіакартирна світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. Запоріжжя–Бердянськ: БДПУ, 2023. С. 48–51.