Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Свіца Тетяна Володимирівна

старший лаборант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Почесні грамоти Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 17 лютого 1988 р. у с. Велика Білозерка Запорізької обл. У 2010 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова і література», у 2011 р. – магістратуру Інституту філології та соціальних комунікацій цього ж вищого навчального закладу за спеціальністю «Мова і література (російська)» з відзнакою.

З 2010 р. по 2011 р. – секретар науково-дослідного Інституту слов’янознавства та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. У 2011–2012 рр. – провідний фахівець відділу сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Бердянського державного педагогічного університету. З 2012 р. – старший лаборант кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. З 2014 р. – асистент кафедри української літератури та компаративістики за сумісництвом.

У 2012–2016 рр. навчалась в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 10.01.01 – українська література).

У червні 2017 року успішно захистила кандидатську дисертацією «Поетика художньої прози Івана Білика» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. О. П. Новик).

Нагороджена Грамотою Бердянського державного педагогічного університету, Грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2010), Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015).

2011

 1. Хорольська Т.В. Образи правителів у творах Олександра Пушкіна «Капітанська дочка» та Миколи Костомарова «Кудеяр» / Т.В. Хорольська/ Філологічні студії : зб. наук. ст. студентів / [гол. ред. О.Д. Харлан]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип.VI – С. 27–34.

2012

 1. Хорольська Т.В. Образи правителів у історичному романі Дмитра Міщенка «Бунтівний князь» / Т.В. Хорольська // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 40 (253). – С. 55–58.

2013

 1. Хорольська Т.В. Риси психологізму в романі Івана Білика «Танго» / Т.В. Хорольська // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.4. – С. 465–473.
 2. Хорольська Т. Образи правителів в історичному романі «Бунтівний князь» Дмитра Міщенка / Тетяна Хорольська // Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області : посібник для вчителів і студентів-філологів / [ред.-упор. : С.С. Журавльова, О.І. Харіна]. – Бердянськ, 2013. – С. 56–62.
 3. Хорольская Т.В. Танго как психологическая деталь в одноименном романе Ивана Билыка / Т.В. Хорольськая // Слово – образ – текст – контекст : материалы ІІІ Всерос. науч.-метод. конф. с международ. участием (Одинцово, 24–25 мая 2013 г.) / [ред.-сост. Н.В. Летаева]. – Одинцово, 2013. – С. 159–164.

2014

 1. Хорольська Т. Образ емігранта в романах Івана Білика «Танго» та Марка Марчевського «Острів Тамбукту» / Тетяна Хорольська // Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15–16 травня 2014 р.) : зб. тез / [ред. В.І. Кірева та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 104–106.
 2. Хорольська Т.В. Міфологічні образи у романі Івана Білика «Меч Арея» / Т.В. Хорольська // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф. (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 149–150.
 3. Хорольська Т.В. Літератруна доля твору Івана Білика «Меч Арея» / Т.В. Хорольська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – Харків, 2014. –№ 1107, вип. 70. – С. 193–196.
 4. Хорольська Т. Проблема еміграції в романі Івана Білика «Танго» / Тетяна Хорольська // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» / herausgegeben von O. Novikova, P. Hilkes, U. Schweier. – Munchen – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – S. 459–464.

2015

 1. Хорольська Т. Літературна рецепція творчості Івана Білика / Тетяна Хорольська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. – ВипVІ. – С. 167–173.
 2. Хорольська Т. Художня деталь в архітектоніці роману Івана Білика «Дикі білі коні» / Тетяна Хорольська // Волинь філологічна: текст і контекст. Українська література як художній феномен: зб. наук. пр. / упор В.Г. Сірук.  – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. С. 278–288.
 3. Хорольська Т. Іван Білик як перекладач художньої прози ХХ ст. / Тетяна Хорольська // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О.П., Корнієнко С.І., Сєнічева О.А., Цанов С.М., Червенко О.Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 40–42.
 4. Хорольська Т.В. Хронотоп роману Івана Білика «Дикі білі коні» / Т.В. Хорольська// «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнар. наук. конф. (24–25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 164–165.

2016

 1. Хорольська Т. Проблема влади в романах Івана Білика «Дикі білі коні» та «Не дратуйте грифонів» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2016. – ВипХ. – С. 184–189.
 2. Хорольська Т. Жанровий синкретизм роману Івана Білика «Земля Королеви Мод» / Тетяна Хорольська // Spheres of Сulture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies.– Lublin, 2016. – Vol. XIV. – Р.222–228.
 3. Хорольська Т.В. Художня функція пейзажів у романах І. Білика / Т.В. Хорольська // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми: до 105-річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна: матеріали міжвишівських наукових читань. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – С. 161–163.
 4. Хорольська Т.В.Жанр пригодницького роману в творчості Івана Білика. / Т.В. Хорольська // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 178– 180.