Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Графік індивідуальних консультацій

Графік захисту практик та курсових робіт

 

Кафедра здійснює підготовку студентів з галузі знань:

 

Перший ступінь вищої освіти (бакалавр):

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Історія).

Кваліфікація: Бакалавр освіти

03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія.

Кваліфікація: Бакалавр історії

Другий ступінь вищої освіти (магістр):

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Історія).

Кваліфікація: Магістр освіти

03 Гуманітарні науки, спеціальність 032 Історія та археологія.

Кваліфікація: Магістр історії

 

Третій рівень, доктор філософії (аспірантура):

Спеціальність 032 Історія та археологія.

 

 

 

Дисципліни які  викладаються:

Актуальні питання історії України

Актуальні питання світової історії

Актуальні питання сучасної історіографії

Актуальні проблеми історичної науки

Актуальні проблеми історії сучасної України

Актуальні проблеми сучасної світової історії

Археографія Півдня України

Археологія

Археологія світу

Археологія України

Архівознавство

Вступ до археології та польова археологія

Гендерний дискурс в історії

Гендерні студії

Демографія

Джерелознавство

Документознавство

Етика та естетика

Етнографія та етнологія

Етноконфесійна структура Північного Приазов’я в історичній ретроспективі

Зарубіжна історіографія

Інтелектуальна власність

Історична географія

Історична регіоналістика

Історична урбаністика

Історичне музеєзнавство

Історичний наратив

Історіографія

Історіографія історії України

Історія БДПУ

Історія Візантії

Історія півдня України

Історія повсякденності

Історія релігії та Церкви в Україні

Історія світової культури

Історія світової культури (до ХХ ст.)

Історія світової культури ХХ-ХХІ ст

Історія середніх віків

Історія слов’янських народів

Історія стародавнього світу

Історія України

Історія українського жіноцтва: соціокультурний аспект

Історія української культури

Історія Центральної та Східної Європи (ХХІ ст.)

Логіка

Людина, культура та релігія

Людина, політика і право

Людина, суспільство і держава

Методика викладання історії

Методика викладання історії у ЗВО

Методика викладання правознавства у школі

Методика викладання суспільствознавства у школі

Методологія і методи наукових досліджень в історії

Методологія історії

Методологія наукового дослідження

Міська антропологія

Міфологія та демонологія українців

Моделювання процесу навчання історії у школі

Моніторинг якості освіти

Наративні джерела історії України в сучасній інтерпретації

Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Нова та новітня історія країн Європи та Америки

Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного середовища

Організаційна антропологія

Основи наукових досліджень

Основи соціальної взаємодії між культурами, релігіями і мовами в історичній ретроспективі

Пам’ятникознавство

Прикладна антропологія

Проблеми охорони археологічної спадщини

Провідні тенденції історичної регіоналістики

Провідні тенденції сучасної історіографії

Провідні тенденції сучасної української історіографії

Релігієзнавство

Спеціальні історичні дисципліни

Сучасна світова історіографія

Сучасне архівознавство

Усна історія

Філософія

Філософія освіти

Філософія права

Шкільний курс історії