Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net
0612891206
+380960007749

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Сидорченко Тетяна Федорівна

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000291575023

Google Scholar

Vu38wtIAAAAJ&

Researcher iD

E59652019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

19.04.1972

Освіта:

Державний університет «Львівська політехніка». – Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну за кваліфікацією інженер – будівельник – 1994 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Державного університету «Львівська політехніка». – Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємства за кваліфікацією менеджер – 1996 р.

Інституті регіональних досліджень НАН України. – Аспірантура «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»  – 1998 р.

Диплом кандидата економічних наук – Рішення  ВАК України – 2005р.

Атестат доцента – Рішення  Атестаційної колегії при  Міністерстві освіти і науки України – 2010 р.

Рух за посадою у БДПУ:

 1. Старший викладач кафедри економіки підприємства: 2005р. – 2006р.
 2. Доцент кафедри економіки підприємства: 2006 р. – 2007р.
 3. Доцент кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності: 2007р. –– 2011р.
 4. Завідувач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності: 2007р. – 2010р.
 5. Доцент кафедри економіки підприємства: з 2011р.
 6. Завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії: 2014 – 2016 рр.
 7. З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

У різні роки викладала такі дисципліни: Макроекономіка, Системи технологій промисловості, Планування та прогнозування діяльності підприємства, Управління витратами, Управління проектами, Інституціональна економіка.

Підвищення кваліфікації

м. Львів, Українська академія друкарства, кафедра підприємництва та маркетингу. 15.05.2017- 15.11.2017. Довідка про стажування № 56 від 30.11.2017.

 

Список наукових праць

 1. Сидорченко Т. Ф. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: монографія за ред. О.І.Черняка, П.В. Захарченко – Бердянськ, Видавець Ткачук..2017. – 371 с., ст. 323-346
 2. Сидорченко Т. Ф., Светенко Д. Г. Шляхи підвищення прибутковості підприємств в умовах кризи Електронне наукове  фахове видання Мукачівського державного університету  «Економіка та суспільство» випуск № 9, 2017 с.632-635
 3. Сидорченко Т. Ф. Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференція м. Дніпро, 20-21 січня 2017р. с.31-34
 4. Сидорченко Т.Ф., Ільїн О.С. Методологічні основи визначення поняття конкуренції, еволюція поглядів [Електронний ресурс] / Т.Ф. Сидорченко, О.С.Ільїн // Інфраструктура ринку. – 2018. – №26. – Режим доступу до ресурсу www. market-infr.od.ua/uk/26-2018
 5. Сидорченко Т.Ф., Черненко Г.О. перспективи  диверсифікації діяльності підприємств лісового господарства Запорізької області / Сидорченко Т.Ф.,  Черненко Г.О. // Електронне наукове  фахове видання Мукачівського державного університету  «Економіка та суспільство». – Випуск № 19, 2018
 6. Сидорченко Т.Ф., Бережна О.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / Т.Ф. Сидорченко, О.О. Бережна // Інфраструктура ринку. – 2019. – №37. – Режим доступу до ресурсу www. market-infr.od.ua/uk/37-2019 с.397-404
 7. Сидорченко Т. Ф. Управління проектами, як інструмент розвитку ринкової економіки// Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь : 2019. – 456 с., с 427-435