Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Сердюк Наталія Іванівна

Доцент кафедри психології

кандидат психологічних наук

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.).
Наукометрика

Google Scholar

0VDsLlQAAAAJ

Researcher iD

D-7838-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Nataliia_Serdiuk

Біографія

Сердюк Наталія Іванівна (28.07.1985, с. Урожайне Токмацького району Запорізької області) – кандидат психологічних наук (2015 р.).

Старший викладач кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2007 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія». У цьому ж році вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Із 2010 р. працювала старшим лаборантом та за сумісництвом асистентом кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання. Із вересня 2011 р. працює асистентом кафедри психології.

У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови формування атракції до однолітків у підлітковому віці» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології БДПУ Малихіна Т.П.).

Із вересня 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри психології.

Пройшла незалежне професійне навчання за напрямами «Арт-терапія в роботі психолога з дітьми та дорослими» (2012–2014 рр.), «Корекція психосоматичних проявів засобами арт-терапії) (2014 р.), «Психологія жіночого емоційного благополуччя» (2015 р.), «Організація діяльності з надання допомоги військовим та ВПО» (2015 р.), «Психотерапевтичний простір. Діагностика особистісних проблем клієнтів. Робота з конфліктами. Етапи сеансу піскової терапії. Психотерапевтичні стратегії психологічного консультування дорослих методами піскової психотерапії» (2016 р.), «Ґудзики в роботі психолога» (2017 р.), «Використання метафоричних асоціативних карт в психологічному консультуванні та терапії. Базові техніки та вправи» (2018 р.), «Тренерська Школа з питань СОГІ» (120 год.) м. Буча Київської обл. (2018 р.), «Співпраця заради реформ в системі охорони психічного здоров’я дітей» (2019), «Stories that move» (2019), «Психологія стрету та способи боротьби з ним» (2020), «Освітні інструменти критичного мислення» (2020).

 

Сфери наукових інтересів: атракція в міжособистісних стосунках, арт-терапія в роботі з дітьми та дорослими.

 

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015 р.).

 

Публікації

Монографії та навчальні посібники

 1. Сердюк Н.І. Формування атракції до однолітків у підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 142–157.
 2. Малихіна Т.П. Технологія корекційно-розвивальної роботи з підлітками : навч. посіб. / Т.П. Малихіна, Н.І. Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 131 с.
 3. Горецька О.В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.
 4. Малихіна Т. Психологія спорту / Тетяна Малихіна, Наталя Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 215 с.
 5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія / За заг. ред.. О.В. Горецької. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 333-345, 370-382.
 6. Сердюк Н.І. Психологічні особливості формування життєвих перспектив у підлітковому віці. Трансформація життєвих перспектив особистості : колективна монографія / за заг. ред. Горецької О.В. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021.  С.64-83.

2007 рік

 1. Атракція як психолого-педагогічна проблема / Н.І. Сердюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С. 31–36.

2008 рік

 1. Концептуальні засади формування атракції / Н.І. Сердюк // Актуальні проблеми психології : Проблеми психології обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. С.Д.Максименко та Р.О.Семенової. – Т. 6 – Вип. 3. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 260–265.
 2. Атракція – її сутність та характерні особливості / Н.І. Сердюк // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих науковців «Розквітання» : «Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості» (26 квітня 2008 р. ). – Одеса, 2008. – С. 133–135.
 3. Підготовка майбутнього вчителя до формування атракції в підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Тези доповідей міжнародної Інтернет-конференції «Інтегративний характер ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу» – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 52–54.

2009 рік

 1. Характеристика прояву атракції в підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : 36. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – № 25 (49). –С. 83–88.
 2. Атракція в підлітковому віці : структура та механізм виникнення / Н.І. Сердюк // Рідна школа. – 2009. – №11(959). – С. 42–44.
 3. Механізм прояву атракції в підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Матеріали Всеукр. конф. «Навчання, виховання та розвиток» (Бердянськ, 12-13 березня 2009 р.). – Бердянськ : БДПУ, – 2009. – С. 52–54.

2010 рік

 1. Критерії прояву феномена дружби в підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 9. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010 – С. 449–457.
 2. Мотиви атракційного ставлення підлітків до однолітків / Н.І. Сердюк // Матеріали Всеукр. конф. «Навчання, виховання та розвиток» (Бердянськ, 12 березня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 38–39.

2011 рік

 1. Визначення критеріїв прояву атракції в підлітковому віці до однолітків / Н.І. Сердюк // Матеріали Всеукр. конф. «Навчання, виховання та розвиток» (Бердянськ, 11-12 березня 2011 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 144.
 2. До питання впровадження системи психологічних заходів, щодо формування атракції до однолітків у підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Матеріли міжнародної науково практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (м. Львів, Україна, 7-8 березня 2011 р.). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 82.

2012 рік

 1. Психолого-педагогічні рекомендації щодо формування атракції до однолітків у підлітковому віці: матеріли міжнародної науково практичної конференції [«Традиції та інновації в педагогіці та психології»], (м. Львів, Україна, 6 – 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 21
 2. Гармонійне поєднання структурних компонентів атракції як показник психологічного здоров’я особистості: матеріали Міжвузівських психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Актуальні проблеми збереження здоров’я підростаючого покоління»] (Бердянськ, 23-24 квітня 2012 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С. 49.
 3. Особливості тренінгової роботи з формування атракції до однолітків у підлітковому віці: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку»] (10-12 жовтня 2012 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 66.
 4. Serdyuk N. Becoming phenomenon attractions from antiquity to the present / N. Serdyuk // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. –Titusville, FL, USA : L&L Publishing, 2012. – Vol. 3 Psychology Pedagogics. – Р. 87–90.

2013 рік

 1. Сердюк Н.І. Система роботи практичних психологів з формування атракції до однолітків у підлітковому віці з урахуванням здоров’язбережувальних технологій: матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань [«Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління»] (м. Бердянськ, 23–24 квітня 2013 р.) – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 97–99.
 2. Взаимодействие структурных компонентов аттракции в подростковом возрасте : материалы V международной конференции молодых ученых учених (г. Москва, 28–29 ноября 2013 г.) / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко, Н.Е Харламенкова, К.Б. Зуев. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – С. 566–567.
 3. Формування атракції до однолітків у підлітковому віці: сутність та механізм / Н.І. Сердюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Випуск 5. – Хмельницький. – 2013. – Режим доступу до журналу http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2013_2/zmist.html
 4. Подходы к выявлению психологических основ формирования аттракции к сверстникам в подростковом возрасте / Н.И. Сердюк // В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2013. – № 2(14). – С. 29–32.

2014

 1. Сердюк Н.І. Компоненти, критерії та рівні сформованості атракції до однолітків у підлітковому віці / Наталія Іванівна Сердюк // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 5 (08) травень. – 2014. – С. 138-141.

2015

 1. Сердюк Н.І. Вплив психологічних умов формування атракції на міжособистісні стосунки підлітків / Н.І. Сердюк // Молодий вчений: [наук. журнал] / [ред. кол. О. Скрипченко, А. Юдашкіна, Н. Ковальчук]. – Вид-во : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 2 (17). – С. 435-437.
 2. Сердюк Н. І. До питання формування атракції до однолітків у підлітковому віці / Н.І. Сердюк // «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 вересня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 26 – 28.
 3. Сердюк Н. І. Специфіка розуміння атракції вчителями та практичними психологами загальноосвітніх шкіл / Н.І. Сердюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. –№ 2 (15), жовтень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 125-128
 4. Сердюк Н. І. Структура та генезис атракції особистості періоду дорослішання / Н.І. Сердюк // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 285-288.

2016

 1. Сердюк Н.І. Особливості впровадження соціально-психологічного тренінгу «Вчимося бути привабливими» / Н.І. Сердюк. – 2016. – № 11(38) листопад. – С. 390-393.
 2. Сердюк Н.И. Инновационные технологии формирования аттракции к сверстникам в подростковом возрасте / Н.И. Сердюк // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 17. – С. 106-110.
 3. Сердюк Н.И. Влияние аттракции на формирование супружеских отношений / Н.И. Сердюк // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 164–165.
 4. Сердюк Н.І. Вікові аспекти розвитку феномена атракції / Н.І. Сердюк // Medzinárodná vedecká konferencia «Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty» Sládkovičovo, Slovak Republic 28-29 októbra 2016. – Sládkovičovo, Slovak Republic: Vysoká škola danubius, 2016. – …
 5. Сердюк Н.І. Гармонійне поєднання структурних компонентів атракції як показник психологічного здоров’я особистості / Н.И. Сердюк // Матеріали I Всеукраїнської інтернет (онлайн) конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Науково-прикладні аспекти сучасної психології». – Маріуполь, 2016 – С. 22-24.

2017

  1. Сердюк Н.І. Підготовка майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій при роботі з молодшими школярами / Н.І. Сердюк // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – С. 129-134.
  2. Сердюк Н.І. Чинники становлення фізичного «образу Я» у підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н.О. Євдокимової. – № 1 (17), жовтень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 169-173.
  3. Сердюк Н.І. Особливості надання першої психологічної допомоги дітям та підліткам / Н.І. Сердюк // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : Збірник наукових робіт ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, Україна, 29-30 листопада 2017 року). – Бердянськ: ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2017. – С. 118-121.
  4. Сердюк Н.І. Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у педагогів / Н.І. Сердюк // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. – К.: ЦІППО, 2017. – С. 285-287.
  5. Сердюк Н.І. Психологічний супровід спортсменів підліткового віку / Н.І. Сердюк // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді: зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя НАН України та 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, 13-15 вересня 201 р.) / [гол. ред. С.Г. Кушнірук]. – Бердянсь: Ф-ОП Ткачук О.В., 2017. – С. 112-113.
  6. Сердюк Н.І. Чинники виникнення антипатії в підлітковому віці / Н.І. Сердюк // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.1. – С. 236-237.

2018

  1. Serdiuk N.I. The overcoming the psychological stress at children and teenagers / N.I. Serdiuk // Proceedings of XVIІI International scientific conference «Theory and practice». Morrisville, Lulu Press., 2018. – P. 107-108.
  2. Popova O. Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence / Popova, O., Koval, L., Horetska, O., Serdiuk, N., & Burnazova, V. // Journal of History Culture and Art Research. – 2018. – 7(2). – P. 177-183.
  3. Сердюк Н.І. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів / Н.І. Сердюк // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1. – С. 275-276.
  4. Сердюк Н.І. Формування базових навичок медіації у майбутніх учителів початкової школи / Н.І. Сердюк // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Бердянськ, 2018.

2019

 1. Сердюк Н.І. Психологічні причини виникнення шкільних страхів у дітей. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Бердянськ, 2019. С. 245-250.
 2. Сердюк Н.І. Критерії позитивного мислення в юнацькому віці. Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) За заг. ред. О.В. Горецької. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 333-336.

2020

 1. Serdiuk N. Disorganizers of time as an obstacle to the sustainable development of the individual. The role of science in society sustainable development : monograph . Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. Part 3, 3.9. P. 210–214.

2021

 1. Сердюк Н. І.Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів. Науковий журнал «Габітус». 2021, Випуск 21. С. 233-237.
 2. Сердюк Н.І. Атракційність як запорука ефективної консультативної діяльності психолога. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернатського. Серія: Психологія». Вид-во: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». 2021. Том 32 (71) № 3. 2021. С. 70-75.
 3. Сердюк Н.І. Пошук життєвих перспектив молоддю методами арт-терапії. Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Бердянськ, 30 листопада 2021 р. С. 240-242.