Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Голік Олександр Борисович

доцент катедри педагогіки

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

7w74oBUAAAAJ

Researcher iD

F-9681-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Олександр Борисович Голік народився 19 вересня 1960 року в с. Новоселівка Казанського району Кокчетавської області (Казахстан).

Закінчив Дніпропетровське державне театральне училище («Режисура», 1982), Бердянський державний педагогічний інститут («Теорія та методика початкової освіти», 1990), Бердянський державний педагогічний інститут («Психологія», 2000). Закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальности 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Голік Олександр Борисович працює в Бердянському державному педагогічному університеті: з 1985 року по 2004 рік на посаді директора студентського клубу; з 1993 року по 2004 рік – за сумісництвом старшим викладачем катедри педагогіки БДПУ; з 2004 року по 2006 рік – старшого викладача катедри педагогіки; з 2006 року по 2017 рік – доцента катедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом; з вересня 2017 року – доцента катедри педагогіки.

Сфери наукових інтересів: педагогічна майстерність вчителя, підготовка майбутнього вчителя засобами театральної педагогіки

Автор 69 наукових публікацій. Серед них 4 монографії; навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України;

4 підручники, 2 з яких затверджені Міністерством освіти і науки України.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1992); Грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації (1996); Грамота Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України (2002); Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2003); Знак «Відмінник освіти України» (2011); Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2020).

 

 

Основні наукові праці

Монографії

 1. ГолікО.Б. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників: монографія. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. 202 с.
 2. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: монографія / І.А.Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2013. 334 с. (С. 273–283).
 3. Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. моногр. / за заг. ред. проф. В.В.Крижка. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 310–321; 343-395.
 4. ГолікО.Б. Немченко С. Г. Рефлексивна культура: монографія. Riga LAP Lamberg Academic Publishing, 2018. 200 с.

 

Посібники

 1. ГолікО.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: навч. посіб. Донецьк : Ноулідж, 2010. 242 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–4919 від 10.06.10))

 

Підручники

 1. ГолікО.Б., Немченко С. Г., Кривильова О. А., Лебідь О. В. Управління навчальним закладом: підручник для студентів вищих навчальних закладів Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/1 –13287 від 15.08.12)).
 2. ГолікО.Б., Немченко С. Г., Лебідь О. В. Педагогіка вищої школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 4185 від 25 березня 2014 року)).
 3. Педагогіка вищої школи: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С.Г. Немченко, В.В. Крижко, І.Ф. Шумілова, О.М. Старокожко, О.Б. Голік.Бердянськ: БДПУ, 2020. 517 c
 4. Управління закладом освітипідручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С.Г. Немченко, В.В. Крижко, І.Ф. Шумілова, О.М. Старокожко, О.Б. Голік. 2-е вид.перероб.і допов. Бердянськ: БДПУ, 2020. 603 c.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Голік О. Б. Управління інноваційною діяльністю в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Молодь і ринок.№ 5 (112). Травень 2014. С.58–61.
 2. Голік О. Б. Особливості самостійної роботи магістрантів. Молодь і ринок. №12 (119) грудень 2014. С.101–104.
 3. ГолікО.Б. Контроль за навчальною діяльністю магістрантів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін. Запоріжжя: КПУ. 2015. Вип. 41(94). С. 502–506.
 4. ГолікО.Б. Формування фахової компетентності магістрантів на основі кейс-методу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету:зб. наук. праць / ред. кол.: С. М. Прийма (голов. ред.) та ін. Мелітополь: Мелітополь. 2016. Серія “Педагогіка”. Вип. 16 (2). С. 98–102.
 5. Oleksandr Golik, Sergii Nemchenko. “Scribing” as a method of training of a general educational institution’s future leader to reflexive management. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics.Edition 16. Frankfurt, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. 2017. Р.51–58.
 6. Golik Alexander, Sergii Nemchenko. Bricolage’ – Method оf Reflexive Management Training for General Educational Institutions’ Future Leaders. British Educational Research Journal.Issue 6 (2). (December). Volume 44. John Wiley & Sons Ltd and The British Educational Research Association. Р. 1481–1487.

 

 

Е-mаіl: A.B.Golik@ukr.net