Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Голік Олександр Борисович

доцент катедри педагогіки

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

Google Scholar

7w74oBUAAAAJ

Researcher iD

F-9681-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Олександр Борисович Голік народився 19 вересня 1960 року в с. Новоселівка Казанського району Кокчетавської області (Казахстан).
Закінчив Дніпропетровське державне театральне училище («Режисура», 1982), Бердянський державний педагогічний інститут («Теорія та методика початкової освіти», 1990), Бердянський державний педагогічний інститут («Психологія», 2000). Закінчив аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальности 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Голік Олександр Борисович працює в Бердянському державному педагогічному університеті: з 1985 року по 2004 рік на посаді директора студентського клубу; з 1993 року по 2004 рік – за сумісництвом старшим викладачем катедри педагогіки БДПУ; з 2004 року по 2006 рік – старшого викладача катедри педагогіки; з 2006 року по 2017 рік – доцента катедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом; з вересня 2017 року – доцента катедри педагогіки.
Сфери наукових інтересів: педагогічна майстерність вчителя, підготовка майбутнього вчителя засобами театральної педагогіки
Автор 79 наукових публікацій. Серед них 5 монографій; навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і науки України; 4 підручники, 2 з яких затверджені Міністерством освіти і науки України.
Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1992); Грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації (1996); Грамота Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України (2002); Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2003); Знак «Відмінник освіти України» (2011); Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2020).

 

Основні наукові праці
Монографії

 1. Голік О.Б. Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників: монографія. Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. 202 с.
 2. Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: монографія / І. А.Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2013. С. 273–283.
 3. Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. моногр. / за заг. ред. проф. В. В .Крижка. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2016. С. 310–321; 343-395.
 4. Голік О. Б., Немченко С. Г. Рефлексивна культура: монографія. Riga LAP Lamberg Academic Publishing, 2018. 200 с.
 5. Формування особистості в освітньому процесі: теорія і практика: колективна монографія / за ред. І. Барбашової, Л. Ярощук. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2022. С. 176–199.

 

Посібники

 1. Голік О. Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: навч. посіб. Донецьк: Ноулідж, 2010. 242 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11–4919 від 10.06.10))

 

Підручники

 1. Голік О. Б., Немченко С. Г., Кривильова О. А., Лебідь О. В. Управління навчальним закладом: підручник для студентів вищих навчальних закладів Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 516 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/1 –13287 від 15.08.12)).
 2. Голік О. Б., Немченко С. Г., Лебідь О. В. Педагогіка вищої школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 4185 від 25 березня 2014 року)).
 3. Педагогіка вищої школи: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С. Г. Немченко, В. В. Крижко, І. Ф. Шумілова, О. М. Старокожко, О. Б. Голік. Бердянськ: БДПУ, 2020. 517 c
 4. Управління закладом освіти: підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / С. Г. Немченко, В. В. Крижко, І. Ф. Шумілова, О. М. Старокожко, О. Б. Голік. 2-е вид.перероб. і допов. Бердянськ: БДПУ, 2020. 603 c.

 

Фахові статті за останні 5 років

 1. Oleksandr Golik, Sergii Nemchenko. “Scribing” as a method of training of a general educational institution’s future leader to reflexive management. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics.Edition 16. Frankfurt, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. 2017. Р.51–58.
 2. Golik Alexander, Sergii Nemchenko. Bricolage’ – Method оf Reflexive Management Training for General Educational Institutions’ Future Leaders. British Educational Research Journal.Issue 6 (2). (December). Volume 44. John Wiley & Sons Ltd and The British Educational Research Association. Р. 1481–1487.
 3. Голік О.Б., Кривильова О.А. Використання майстер-класів у реалізації освітніх завдань. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Випуск 40. Одеса: Гелветика, 2021. С. 160–163.
 4. Голік О.Б., Кривильова О. А. Фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. С. 214-223 (494 с.) (фахова, В, Copernicus)

 

Е-mаіl: A.B.Golik@ukr.net