Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Омельченко Анетта Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики навчання мистецьких дисциплін

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
Медаль«За вагомий внесок у розвиток міста Бердянська» (2014),
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Народилася 24 серпня 1970 року в місті Бердянську Запорізької області. З 1984 по 1988 роки навчалася в Запорізькому музичному училищі. Вищу освіту здобула в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання. Музика» (1994).

З 1994 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті. Викладає дисципліни: «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Хорове диригування» «Музична педагогіка», «Методика навчання у ВНЗ освітньої галузі «Музичне мистецтво». Керівник педагогічної практики з художньої культури та науково-дослідної практики магістрів, здійснює керування науковою роботою студентів.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Музично-естетичне виховання в українській педагогіці XVI – XVIII ст.» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник АПН України Л. М. Масол). У 2004 р. отримала звання доцента. З 2010 року – провідний фахівець з виховної роботи університету, член вченої ради.

Автор понад 30 наукових публікацій. Співавтор колективних монографій «Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки» (2010), «Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» (2013), «Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу» (2014), навчального посібника «Хорове диригування» (2015).

 

Нагороди

 

 

Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р.)

 

Почесний орден “За вагомий особистий внесок у

розвиток міста Бердянськ” (2019 р.)

Орден “Патріот українського народу”

(2019 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Наукові публікації 

 

2012

 1. Анотація на хоровий твір: зміст, структура та рекомендації щодо написання / Вікторія Вікторівна Григор’єва, Анетта Іванівна Омельченко. Бердянськ : БДПУ, 2012. 120с.
 2. Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». Бердянськ : БДПУ, 2012. С. 6 – 32; 250 – 261.

 

2013

 1. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури / А. І. Омельченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2013. – С.194–199.
 2. Омельченко А. І. Українська музично-педагогічна спадщина як складова національної культури та мистецької освіти // Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / І. А. Зязюн, Г. Г. Філіпчук, О. М. Отич та ін.; за наук. ред., передм. і післямова О. М. Отич. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 202 – 213.

 

2014

 1. Омельченко А. І. Історія української музики / Анетта Омельченко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / за. ред. І. В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 111–131.
 2. Омельченко А. І. Формування художньо-естетичного світогляду підлітків на уроках художньої культури / Анетта Омельченко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 177–184.

 

2015

 1. Омельченко А.І., Григор’єва В.В. Хорове диригування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Омельченко, В.В. Григор’єва. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 218 с.

 

2016

 1. Омельченко А.І. Поліхудожній потенціал в програмах з музичного мистецтва в загальноосвітній школі / А.І. Омельченко // Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 . – С.27 – 31.
 2. Омельченко А.І. Зміст методичної роботи викладачів, орієнтованих на формування їх професійної мобільності / А.І. Омельченко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми і перспективи педагогічної науки»: Вища школа Данубіуса., 2016. – С.133 – 136.

Перелік наукових публікацій за 2017-2020 р.р.

 

2017

 1. Омельченко А.І. Зміст загальної мистецької освіти в сучасній навчальній програмі «Музичне мистецтво» / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (13.12-14.12.2017 року. Кропивницький). С. 151-154.
 2. Омельченко А.І.. Моренко Ю.В. Потенціал українського пісенного фольклору в творах для дітей Л. Ревуцького / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття» (27-28 березня 20217 року. Кропивницький). С.47-50.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva. Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science, Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300 – 1439. – р. 1427-1437. (Databases Scopus and Web of Science).

 

2018

 1. Омельченко А.І. Проблеми естетичного сприйняття в сучасному мистецтві / Збірник тез Міжнародної науково конференції «Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі». 27-28 вересня 2018 року. Бердянськ. С. 103-105.
 2. Омельченко А.І. Використання проблемно-евристичних технологій на уроках мистецтва / Збірник наукових робіт ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» (7-8 липня 2018 року, м. Бердянськ). Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт – терапевтів, 2018. С. 101-108.
 3. Anetta Omelchenko, Victoriya Grigoryeva Integration in Education as a Factor оf Polyartistic Upbringing of the Individual / The British Journal for the Philosophy of Science Issue 4 (2), (December), Volume 69. Oxford University Press, 2018. – Pages 1300. 1439. р. 1427-1437 (Databases Scopus and Web of Science).

 

2019

 1. Григор’єва В.В., Омельченко А.І. Хорове диригування: навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти. Бердянськ : Видавець БДПУ, 2020. 218 с.
 2. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду майбутніх вчителів музичного мистецтва / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування». Дніпро : 2019. С. 26-29.
 3. Омельченко А.І. Теоретико-методологічні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів мистецьких дисциплін / колективна монографія «Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації» ; за ред. А. І. Омельченко. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. С.62-83.
 4. Омельченко А.І. Застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування» (21 березня 2019 року, м. Дніпро). С.36-41.
 5. Omelchenko, A., Grigoryeva, V., Sokolova, О., & Vientseva, N. (2019). Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 128-135. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1897
 6. Omelchenko, A., Grigoryeva, V. (2019) Methodological Principles of Poly-Artistic Education of a Person in the Integrated Education System. The Potential of Modern Science, volume 3, London, 70-80.

 

2020

 1. Омельченко А.І. Національна культура як складова формування світогляду людини / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» (29 квітня 2020 року). Дніпро : СПД «Охотнік», 2020. С.119 – 124.
 2. Омельченко А.І. Особливості становлення системи музичної освіти у навчальних закладах України / The 14 th International scientific and practical conference «INFORMATION, ITS IMPACT ON SOCIAL AND TECHNICAL PROGRESS» ( March 16-17, 2020). Haifa, Israel 2020 p. P. 53-59.
 3. Nadiia Vientseva, Anetta Omelchenko. Discussion as a Form of Education in Modern Universities / Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. № 4. 2020. Р. 578 – 587
 4. Омельченко А.І. Психолого-педагогічні особливості музично – творчої діяльності здобувача вищої освіти / The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p. P.520-524
 1. Омельченко А.І. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій / Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Osiągnięcia naukowe i perspektywy: / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2020. – 117 s. S.10-13.

 

2021

 1. Grigoryeva Victoria, Omelchenko Anetta ARTISTIC AND AESTHETIC WORLDVIEW OF FUTURE MUSIC TEACHERS: THE STRUCTURE OF THE PHENOMENON / Innovative Ansätze zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung der Gesundheit. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 4. Teil 10. 2021. / Chapter 9. S. 122-129.
 2. Омельченко А.І. Особливості самостійної роботи здобувачів І (бакалаврського)рівня при вивченні курсу «Теорія і методика музичної освіти» / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «CURRENT ISSUES OF SCIENCE, PROSPECTS AND CHALLENGE». Сідней, AUS, 2021.
 3. Омельченко А.І. Використання інформаційних технологій на уроках мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «THEORETICAL FOUNDATIONS IN PRACTICE AND SCIENCE». Більбао, Іспанія, 2021.
 4. Омельченко А.І. Використання мультимедійних технологій у мистецькій освіті. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2021 р., Бердянський державний педагогічний університет). Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2021. С. 219-222.
 5. ОМЕЛЬЧЕНКО А. І. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія професійно-особистісного розвитку вчителя музичного мистецтва. Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 228 с. С.24-29.

 

2022

 1. Омельченко А., Дейнега Д. Особливості рухової імпровізації на уроках музичного мистецтва // The ХХXI International Scientific and Practical Conference «Modern innovations and promising ways of development of culture and science», August 09 – 12, 2022, Boston, USA. 263 p. (185-189) URL: https://isg-konf.com/modern-innovations-and-promising-ways-of-development-of-culture-and-science/ Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.31
 2. Омельченко А., Кисельова О. Цифрові технології як засіб підготовки майбутнього вчителя мистецтва // The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 5, 2022. Lisbon, Portuguese 347 p. (134 -138) Available at : DOI 10.36074/scientia-05.08.2022
 3. .Омельченко А., Костащук Н. Ритмопластика як інноваційний метод роботи освітніх технологій в інклюзивній педагогіці // The ХХVIII International Scientific and Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», July 19 – 22, 2022, Milan, Italy. 347 p. (169 -173) DOI – 10.46299/ISG.2022.1.28
 4. Омельченко А., Костащук Н. Особливості формувального оцінювання на уроках мистецтва в початковій школі // Scientific Collection «InterConf», (118): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development» (July 26-28, 2022). Geneva, Switzerland: Protonique, 2022. 354 p. (90-95)